Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Châu hạch toán nguyên vật liệu


Chương I: Thực trạng hạch toán NVL tại Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Châu.
Chương II: Hoàn thiện hạch toán NVL tại Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Châu.

CHƯƠNG I
LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP.

I. SỰ CẦN THIẾT CỦA CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
1. Khái niệm và đặc điểm của nguyên vật liệu
Vật liệu là đối tượng lao động, là một trong 3 yếu tố của quá trình sản xuất và là cơ sở vật chất cấu thành nên thực thể và sản phẩm. Trong quá trình tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, vật liệu bị tiêu hao toàn bộ và không giữ nguyên hình thái vật liệu ban đầu, chuyển toàn bộ giá trị một lần vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ.
Trong các doanh nghiệp sản xuất, vật liệu là loại tài sản lưu động thuộc nhóm tài sản dự trữ. Nó là cơ sở vật chất hình thành nên sản phẩm, vật liệu rất phong phú về chủng loại, phức tạp về kỹ thuật, về đặc tính lý hoá, nó tồn tại dưới nhiều trạng thái khác nhau. Bởi vậy, việc cung cấp vật liệu có kịp thời hay không, số lượng chủng loại có phù hợp không có ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình thực hiện kế hoạch sản phẩm của doanh nghiệp chất lượng của sản phẩm phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng của vật liệu.
Trong doanh nghiệp sản xuất bánh kẹo, chi phí vật liệu thường chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số tài sản lưu dộng, trong tổng số chi phí tạo ra sản phẩm. Xét về hiện vật thì vật liệu chỉ tham gia một lần vào chu kỳ sản xuất không giữ nguyên hình thái ban đầu: xét về vốn, vật liệu là thành phần quan trọng trong tổng số vốn lưu động của doanh nghiệp. Do vậy, để tăng tốc độ luân chuyển về vốn lưu động, cần phải quản lý, sử dụng vật liệu hợp lý và tiết kiệm.
2. Tầm quan trọng của nguyên vật liệu và công tác kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất
* Tầm quan trọng của nguyên vật liệu
Đóng vai trò là yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất kinh doanh nguyên vật liệu là thành phần chính để cấu tạo nên sản phẩm. Nguyên vật liệu được nhận diện dễ dàng trong sản phẩm vì nó tượng trưng cho đặc tính dễ thấy lớn nhất của cái gì đã được sản xuất. Do vậy muốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp tiến hành được đều đặn, liên tục phải thường xuyên đảm bảo cho nó các loại nguyên liệu phải đủ về số liệu, kịp thời gian, đúng về quy cách, phẩm chất. Đây là một vấn đề bắt bộc mà nếu thiếu thì không thể có quá trình sản xuất sản phẩm được.
Doanh nghiệp sản xuất cần phải có nguyên vật liệu, năng lượng mới tồn tại được. Vì vậy đảm bảo nguyên vật liệu, năng lượng cho sản xuất là một tất yếu khách quan, một điều kiện chung của mọi nền sản xuất xã hội. Tuy nhiên sẽ là một thiếu sót nếu chỉ nhắc tới nguyên vật liệu mà không nhắc tới tầm quan trọng của kế toán nguyên vật liệu. Nguyên nhân có thể tóm tắt như sau:
+ Chi phí nguyên vật liêu chiếm tỷ trọng lớn nhất trong một đơn vị sản phẩm so với các khoản mục chi phí sản xuất khác (lao động trực tiếp và sản xuất chung).
+ Số liệu chính xác về nguyên vật liệu có trong tay phải thường xuyên phản ánh để xác định khi nào cần mua cần đặt trực tiếp vì không sẽ làm gián đoạn sản xuất.
+ Một số sản phẩm cần nhiều loại nguyên vật liệu để sản xuất. Điều này đòi hỏi rất nhiều chứng từ gốc và các thủ tục kiểm tra để đảm bảo việc cung cấp nhịp nhàng và đồng bộ các loại nguyên liệu sản xuất.
Tất cả các lý do này đòi hỏi sổ sách phải được lập một cách chính xác vì nếu không công ty sẽ rất khó mà xác định số nguyên vật liệu cần mua và lúc nào mua. Sổ sách chính xác và kiểm tra nội bộ tốt cũng đảm bảo tất cả các nguyên vật liệu được cung cấp đầy đủ và đúng cho phân xưởng sản xuất khi cần thiết.
3. Công tác kế toán nguyên vật liệu cho doanh nghiệp sản xuất
Việc quản lý chặt chẽ vật liệu ở tất cả các khâu như thu mua, bảo quản dự trữ có ý nghĩa rất quan trọng trong việc hạ thấp chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. Xét về mặt tài chính, vật liệu là thành phần vốn lưu dộng nằm dọng ở các khâu sản xuất đòi hỏi doanh nghiệp phải có biện pháp thu mua, bảo quản dự trữ, sử dụng vật liệu một cách có khoa học để tránh ảnh hưởng đến tốc độ chu chuyển vốn, gây thiệt hại cho sản xuất. Để tổ chức công tác quản lý vật liệu, đòi hỏi các doanh nghiệp phải đáp ứng được các yêu cầu sau:
Phải có kế hoạch mức dự trữ tối đa, tối thiểu các loại vật liệu cho sản xuất lập được các định mức tiêu hao trong khâu sử dụng cũng như trong các khâu thu mua, vận chuyển dự trữ và bảo quản.
- Hệ thống kho tàng phải đầy đủ, phải được trang bị các phương tiệ bảo quản, cân đong đo đếm cần thiết để hạn chế việc hao hụt, mất mát vật liệu.
- Trong kho vật liệu phải được sắp xếp trật tự, gọn gàng có khoa học để thuận tiện cho việc nhập xuất và theo dõi tồn kho được dễ dàng.


Xem Thêm: Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Châu hạch toán nguyên vật liệu
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Châu hạch toán nguyên vật liệu sẽ giúp ích cho bạn.