NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔNLỜI NÓI ĐẦU.
Nước ta đang bước vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Sau 17 năm đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, về căn bản nền kinh tế nước ta đã chuyển từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Sự đổi mới này đã đem lại những thành tựu kinh tế to lớnểtên các mặt trận, công nghiệp, nông nghiệp thương mại dịch vụ . Trong hoạt động dịch vụ kinh doanh trong lĩnh vực vận tải ngày càng phát triển và không ngừng được đổi mới về tính chất, nhiệm vụ, tổ chức quy mô phù hợp vứoi các hình thức nội dung quản lý nhằm đạt được mục tiêu, đó là đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa hành khách trong và ngoài nước, kích thích nền kinh tế trong nước phát triển, ổn định bền vững tăng trưởng cao nhằm từng bước đưa nền kinh tế nước ta hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới.

LỜI MỞ ĐẦU
PHẦN I: TÌNH HÌNH CHUNG CỦA DOANG NGHIỆP.
A. Vị trí, đặc điểm, tình hình của doanh nghiệp.
B. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý (1, 2, 3, 4).
PHẦN II: NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN
A. Kế toán lao động tiền lương.
B. Kế toán TSCĐ.
C. Kế toán VL – CCDC.
D. Kế toán tập hợp chi phí và tính Z.
PHẦN III: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ.
PHẦN IV: NHẬN XÉT VÀ XÁC NHẬN CỦA DOANH NGHIỆP
PHẦNV: NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN

PHẦN I
TÌNH HÌNH CHUNG CỦA DOANH NGHIỆP.
I. VỊ TRÍ, ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH CỦA DOANH NGHIỆP.
Công ty vận tải Thuỷ Bắc là một doanh nghiệp nhà nước được chuyển đổi từ Công ty vận tải sông I theo thông báo 150/TB ngày 02/03/1993 và quy định số 284QĐ/TCCB/- LĐ ngày 27/03/1993. Đến ngày 03/6/1993 có quyết định thành lập doanh nghiệp số 1108 ngày 14/6/1993 do trọng tài kinh tế Hà Nội cấp. Giấy phép kinh doanh XNK số 1031/GP do Bộ thương mại cấp ngày 23/06/1995. Mã số ngành kinh tế kỹ thuật là 25. Có trụ sở chính đặt tại 278 Tôn Đức Thắng - Đống Đa – Hà Nội.
Công ty vận tải Thuỷ Bắc là một đơn vị khi mới thành lập vẫn thuộc cục đường sông Việt Nam. Sau một thời gian hoạt động, công ty ra nhập Tổng công ty hàng hải Việt Nam theo quyết định số 598/TTG ngày 30/07/1997 của thủ tướng chính phủ. Công ty là một đơn vị sản xuất kinh doanh có tư cách pháp nhân, hạch toán kinh tế độc lập, cuối kỳ kế toán báo sở về Tổng công ty hàng hải Việt Nam. Công ty mở tài khoản tiền việt tại Ngân hàng công thương Đống Đa và mở tài khoản ngoại tệ tại Ngân hàng ngoại thương Việt Nam.
Tổng công ty hàng hải ra đời hoạt động với mục tiêu hình thành một tổ chức hàng hải mạnh của Nhà nước, có thực lực kinh tế tài chính để thực hiện vai trò chủ đạo của thực lực kinh tế Nhà nước trong điều kiện kinh tế thị trường đồng thời tăng sức cạnh tranh cho ngành hàng hải, Công ty vận tải Thuỷ Bắc đã liên tục phấn đấu, nỗ lực hết mình vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt kế hoạch đã đề ra. Công ty ngày càng phát triển, mở rộng sản xuất, đa phương thức, đa ngành nghề kinh doanh. Hiện nay công ty có 3 chi nhánh (đặt tại Hải Phòng, Quảng Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh) Ba trung tâm và một xí nghiệp cơ khí.
Công ty thực hiện cách ngành nghề kinh doanh.
- Vận tải hàng hoá đường sông, đường biển trong nước và ngoài nước.
- Vận tải hành khách tuyến ven biển nội địa.
- Xuất nhập khẩu trực tiếp vật tư, phụ tùng thiết bị chuyên dùng ngành vận tải đường sông.
- Thực hiện các dịch vụ. Đại lý vận tải, chuyển giao công nghệ và các dịch vụ môi giới hàng hải.
- Sửa chữa cơ khí sản xuất vật liệu xây dựng, lắp đặt các loại phương tiện, thiết bị công trình giao thông đường thuỷ.
- Các dịch vụ kinh doanh tổng hợp khác.


Xem Thêm: Nghiệp vụ chuyên môn
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiệp vụ chuyên môn sẽ giúp ích cho bạn.