CHUYÊN ĐỀ KẾ TOÁN TĂNG, GIẢM VÀ TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG CÔNG TY

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 1
PHẦN I. PHẦN CHUNG 2
A.VÀI NÉT SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - VẬN TẢI PHƯƠNG DUY 2
A.1. Đặc điểm chung của công ty TNHH vận tải và xây dựng Phương Duy. 2
A.2.Những thuận lợi và khó khăn ảnh hưởng tới tình hình sản xuất kinh doanh, hạch toán của doanh nghiệp. 7
B. CÁC PHẦN HÀNH KẾ TOÁN . 7
B.1.Kế toán vốn bằng tiền: 7
B.2 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 12
B.3. Kế toán tài sản cố định (TSCĐ) 17
B.4. Kế toán vật liệu công cụ, dụng cụ 21
B.5: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 25
B6: Kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm. 32
PHẦN II. CHUYÊN ĐỀ KẾ TOÁN TĂNG, GIẢM VÀ TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG CÔNG TY 35
I. LÝ DO LỰA CHỌN CHUYÊN ĐỀ 35
II. NHỮNG THUẬN LỢI KHÓ KHĂN CỦA CÔNG TY ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC KẾ TOÁN THEO CHUYÊN ĐỀ 36
III. NỘI DUNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TĂNG GIẢM VÀ TRÍCH KHẤU HAO TSCĐ TRONG DOANH NGHIỆP 36
A. Kế toán chi tiết tăng, giảm TSCĐ. 38
B. Kế toán tổng hợp tăng , giảm TSCĐ 44
C. Kế toán khấu hao TSCĐ 55
D. Nhận xét, kiến nghị 59
KẾT LUẬN 62 K43


KẾ TOÁN TĂNG, GIẢM VÀ TRÍCH KHẤU HAO
TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG CÔNG TY

I. LÝ DO LỰA CHỌN CHUYÊN ĐỀ
Tài sản cố định (TSCĐ) là một trong những bộ phận cơ bản tạo nên cơ sở vật chất kỹ thuật trong nền kinh tế quốc dân, đồng thời là bộ phận quan trọng quyết định sự ống còn của doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh. đối với doanh nghiệp, TSCĐ là điều kiện cần thiết để giảm cường độ lao động và tăng năng xuất lao động, nó thể hiện cơ sở vật chất kỹ thuật trình độ công nghệ, năng lực và thế mạnh của doanh nghiệp trong việc phảt triển và sản xuất kinh doanh. Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, nhất là khi khoa học công nghệ trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp thì TSCĐ là yếu tố quan trọng để tạo nên sức mạnh cạnh tranh cho các doanh nghiệp.
Những năm qua cùng sự phát triển của nền kinh tế cùng ssi lên với doanh nghiệp nói riêng và đất nước nói chung, hệ thống tài sản cố định trong doanh nghiệp với tư cách là công cụ sản xuất chính và quan trọng nhất để tạo ra sản phẩm mang lại lợi nhuận cho công ty.
Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề quản lý và sử dụng TSCĐ cùng với việc tìm hiểu thực tế TSCĐ tại công ty TNHH xây dựng vận tải Phương Duy em đã mạnh dạn tìm hiểu nghiên cứu chuyên đề: "Kế toán tăng, giảm và trích khấu hao TSCĐ", nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn. Đây là vấn đề vô cùng rộng lớn nếu làm tốt công tác này sẽ giúp ích rất lớn cho doanh nghiệp tồn tại và phát triển trong cơ chế thị trường. Tuy nhiên trong phạm vi hiểu biết của mình trong quá trình tìm hiểu không tránh khỏi những sai sót, em rất mong nhận được sự hướng dẫn chỉ bảo của thày cô để em có thể hiểu rõ hơn và cũng có hoàn thiện được báo cáo của mình.
II. NHỮNG THUẬN LỢI KHÓ KHĂN CỦA CÔNG TY ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC KẾ TOÁN THEO CHUYÊN ĐỀ
Thuận lợi: trong thời gian tìm hiểu về kế toán tăng giảm và trích khấu hao TSCĐ tại công ty em đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của các cô chú phòng tài chính - kế toán.
Khó khăn: là công ty xây dựng nên TSCĐ được chia theo từng đội sản xuất và phần lớn TSCĐ được mua sắm từ khi thành lập công ty nên trong nhiều năm gần đây TSCĐ không tăng nhiều ảnh hưởng tới chuyên đề.
III. NỘI DUNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TĂNG GIẢM VÀ TRÍCH KHẤU HAO TSCĐ TRONG DOANH NGHIỆP
TSCĐ là bộ phận chủ yếu trong cơ sở vật chất kỹ thuật của doanh nghiệp để thực hiện các nhiệm vụ của sản xuất kinh doanh khác nhau, để được xem là TSCĐ thì bản thân phải thực hiện một số chức năng nhất định đối với quá trình hoạt động của doanh nghiệp có gí trị lớn đạt đến mức quy định, nếu tồ tại dưới hình thức vật chất cụ thể thì hình thái này sẽ giữ nguyên trong suốt quá trình sử dụng, có thời gian sử dụng dài nên phương thức luân chuyển là chuyển dẫn giá trị của mình vào chi phí của các đối tượng sử dụng trong nhiều chu kỳ sản xuất
Để được đánh giá là TSCĐ thì tài sản phải đạt được những tiêu chuẩn sau:
Là những tài sản có giá trị từ 10.000.000 đồng trở lên và có thời hạn sử dụng từ 1 năm trở lên.
Tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh và trong quá trình đó không thay đổi hình thái vật chất ban đầu.
Trong quá trình tham gia sản xuất kinh doanh giá trị của TSCĐ bị hao mòn dần và chuyển dịch từng phần vào giá trị của sản phẩm mới tạo được ra.
Từ những đặc điểm trên đòi hỏi quản lý TSCĐ phải nghiêm túc thường xuyên liên tục theo dõi sự biến động của tài sản về số lượng, chất lượng, hao mòn nguyên giá và giá trị còn lại của tài sản.
Hiện nay, trong công ty TSCĐ được phân làm hai loại theo hình thái biểu hiện. TSCĐ hữu hình và TSCĐ vô hình
TSCĐ hữu hình là những tư liệu lao động chủ yếu có hình thái vật chất, có giá trị lớn từ 10.000.000 đồng trở lên và thời gian sử dụng trên một năm, tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh nhưng vẫn giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu như nhà cửa vật kiến trúc máy móc thiết bị.
TSCĐ vô hình là những TSCĐ không có hình thái vật chất, thể hiện một lượng giá trị đã được đầu tư có liên quan trực tiếp đến chu kỳ, kinh doanh của công ty như chi phí thành lập công ty, chi phí về đát sử dụng, chi phí về bằng phát minh.
Để đảm bảo tốt công tác quản lý TSCĐ về mặt số lượng cũng như chất lượng, phát huy hết khả năng của TSCĐ, đòi hỏi trong quá trình sản xuất phải có biện pháp quản lý thật chính xác, chặt chẽ việc tăng giảm TSCĐ và trích khấu hao hàng tháng thật chính xác nhằm nâng cao hiệu quả trong kinh doanh.
Để theo dõi, quản lý tốt TSCĐ một cách kịp thời thì nhân viên kế toán TSCĐ làm tốt chức năng nhiệm vụ của mình không những quản lý để nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ mà còn giám sát việc trích nộp khấu hao một cách chính xác.
* Thực tế công tác kế toán tại công ty TNHH xây dựng vận tải Phương Duy
Công ty TNHH xây dựng với chức năng chính là xây dựng các công trình và vận tải hh, khai thác vận chuyển đất đá vì vậy TSCĐ phục vụ chính cho công tác này là các loại máy ủi, máy xúc, xe ôtô tải. Ngoài ra để phục vụ tốt công tác quản lý công ty còn sử dụng máy vi tính, nhà văn phòng.
Các máy móc thiết bị được kế toán theo dõi chặt chẽ về giá trị trong suốt thời gian sử dụng, giá trị toàn bộ TSCĐ của công tính đến ngày 25/11/2004 là 1.970.000.000 đồng với giá trị TSCĐ như vậy đòi hỏi kế toán tSCĐ phải kết hựop với các bộ phận chức năng có liên quan để theo dõi sự biến động và hiện trạng của TSCĐ.
Để tiến hành tốt việc theo dõi tăng giảm và trích khấu hao TSCĐ kế toán TSCĐ hạch toán theo sơ đồ sau

Xem Thêm: Chuyên đề kế toán tăng, giảm và trích khấu hao tài sản cố định trong công ty
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Chuyên đề kế toán tăng, giảm và trích khấu hao tài sản cố định trong công ty sẽ giúp ích cho bạn.