Công tác KT tại cty TNHH XD và VT Phương Duy


LỜI NÓI ĐẦU

Trong những năm gần đây, nước ta đã có những bước phát triển vượt bậc về mọi mặt. Đặc biệt là sự phát triển của nền kinh tế. Nước ta đã chuyển từ nền kinh tế bao cấp sang nền kinh tế thị trường.
Để bắt kịp với sự phát triển của nền kinh tế, Đảng và Nhà Nước đã có sự đổi mới trong công tác quản lý. Nhưng với bản chất là một nước XHCN thì bên cạnh việc phát triển nền kinh tế theo hướng kinh tế thị trường. Đảng và Nhà Nước đã đề ra mục tiêu là: "Nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN".
Mở đầu cho công tác đổi mới quản lý kinh tế là việc các doanh nghiệp quốc doanh đã dần chuyển sang cơ chế tự cung, tự cấp, không còn tình trạng quan liêu bao cấp, ỷ lại vào Nhà nước. Các doanh nghiệp quốc doanh đã dần định hướng được hướng đi của mình là sản xuất kinh doanh có lãi, đáp ứng được nhu cầu của Nhân dân đồng thời cũng thu về cho Nhà nước một nguồn ngân sách lớn.
Bên cạnh các doanh nghiệp quốc doanh thì những công ty, doanh nghiệp tư nhân cũng ra đời cùng với sự phát triển của nền kinh tế và những nhu cầu của xã hội.
Các doanh nghiệp trong và ngoài quốc doanh thực hiện nhiện vụ sản xuất kinh doanh của mình đồng thời cũng có nghĩa vụ với Nhà nước. Các đơn vị kinh tế thực các chính sách hạch toán độc lập và theo chế độ hạch toán Nhà nước ban hành.
Chính vì vậy công tác quản lý kinh tế có vai trò quan trọng trong nền kinh tế hiện nay. Để quản lý kinh tế được rõ ràng, chính xác, kịp thời thì kế toán đóng vai trò quan trọng đối với doanh nghiệp Nhà nước cũng như doanh nghiệp tư nhân thì công tác kế toán là công cụ hữu hiệu nhất để điều hành quản lý kinh tế hiện nay. Công tác kế toán giúp cho việc tính toán, xây dựng và kiểm tra bảo vệ việc sử dụng tài sản, vật tư ,vốn, quản lý tài chính trong các doanh nghiệp xí nghiệp Dựa và o công tác kế toán để đánh giá tình hình phát triển của doanh nghiệp đưa ra những quyết định đúng đắn kịp thời. Đưa doanh nghiệp đi lên và ngày càng phát triển.
PHẦN I. PHẦN CHUNG

A.VÀI NÉT SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - VẬN TẢI PHƯƠNG DUY
A.1. Đặc điểm chung của công ty TNHH vận tải và xây dựng Phương Duy.
1. Quá trình hình thành và phát triển.
- Sự hình thành và phát triển.
Công ty được xây dựng vào năm 2000, theo quyết định số 2523/QĐUB của thành phố Hà Nội (sở kế hoạch và đầu tư) hoạt động theo số đăng ký 0102005855.
Địa chỉ công ty: Xóm Tân Trại - Phú Cường - Sóc Sơn - Hà Nội
Trong 4 năm qua với sự quản lý sản xuất của cán bộ lãnh đạo của công ty và sư nhiệt tình của cán bộ công nhân viên đã đưa công ty ngày một phát triển, đáp ứng được nhu cầu của con người. Công ty ngày càng mở rộng qui mô hoạt động, đời sống công nhân được nâng cao. Việc thực hiện các kế hoạch đề tài của công ty luôn đạt kết quả tốt nâng cao hiệu quả sản xuất đảm bảo thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước và địa phương.
Từ năm thành lập tới nay công ty đã đi vào hoạt động khá hiệu quả.
Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng công ty đã tích cực kiện toàn bộ máy quản lý, tìm kiếm đối tác Nhờ vậy công ty đã có những khởi sắc tốt đẹp qua đó làm cho công ty có được lợi nhuận đáng kể thể hiện qua bảng sau:


Xem Thêm: Công tác Kế toán tại công ty TNHH XD và VT Phương Duy
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công tác Kế toán tại công ty TNHH XD và VT Phương Duy sẽ giúp ích cho bạn.