Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty xây dựng phát triển Hạ tầngLỜI MỞ ĐẦU
Bất kỳ một lĩnh vực hoạt động nào của xã hội cũng cần phải có sự tham gia của hoạt động quản lý. Trong thời gian qua nhiều doanh nghiệp của Việt Nam đã và đang thực hiện các thay đổi hệ thống quản lý. Với thời cơ và thách thức mới trong hoạt động kinh doanh, việc thay đổi hệ thống quản lý cho phù hợp với điều kiện cạnh tranh, với sức ép quốc tế hoá ngày càng tăng, là một yêu cầu có tầm quan trọng chiến lược đối với quá trình phát triển lâu dài của các doanh nghiệp Việt Nam. Hiệu quả hệ thống quản lý tổ chức được thể hiện cụ thể qua hiệu quả, tính hợp lý của cơ cấu tổ chức, các hệ thống nhân sự, tuyển dụng, đánh giá thực hiện công việc, đào tạo Hệ thống quản lý tiên tiến đòi hỏi cũng phải tương xứng với bộ máy quản lý của doanh nghiệp.
Xuất phát từ điều đó bộ máy quản lý trong một tổ chức ngày cũng trở nên quan trọng trong vai trò quản lý của mình. Nhưng bộ máy quản lý muốn hoạt động tốt thì trước hết cần phải có một cơ cấu tổ chức bộ máy phù hợp, đó là một cơ cấu chuyên tinh, gọn nhẹ, hợp lý không có sự chồng chéo. Bộ máy quản lý hoạt động tốt đòi hỏi chất lượng đội ngũ quản lý cũng phải ngày càng được năng cao. Do vậy, việc tuyển dụng, bố trí, đào tạo và sử dụng cán bộ phải phù hợp với năng lực thực sự và yêu cầu của chính vị trí quản lý ấy. Việc tổ chức bộ máy quản lý sao cho có thể đáp ứng mục tiêu của tổ chức là một vấn đề làm đau đầu các nhà lãnh đạo. Ngày nay xu hướng chuyển giao quản lý trực tiếp trong các doanh nghiệp FDI (doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài) tạo ra ảnh hưởng lan toả, tích cực góp phần nâng cao năng lực cán bộ và chất lượng hệ thống quản lý trong các doanh nghiệp Việt Nam.
Thấy được vai trò quan trọng của cơ cấu tổ chức quản lý trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nên trong thời gian thực tập tại công ty xây dựng phát triển hạ tầng Tân Thành, được sự giúp đỡ của mọi người trong công ty em đã nghiên cứu tìm hiểu về cơ cấu tổ chức quản lý của công ty để hiểu rõ được sự tác động của cơ cấu tổ chức quản lý trong hoạt động của công ty, thấy được mặt ưu và mặt còn hạn chế.

CHƯƠNG I
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY XÂY DỰNG
PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG TÂN THÀNH

1. Khát quát về quá trình hình thành và phát triển của công ty xây dựng phát triển hạ tầng Tân Thành
Công ty xây dựng và phát triển hạ tầng Tân Thành trước đây là hợp tác xã vận tải Tân Thành. Xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tốc độ phát triển đô thị một cách nhanh chóng của địa phương cũng như các nơi khác, nhu cầu xây dựng hạ tầng cơ sở đang tăng lên, các thành viên sáng lập hợp tác xã đã quyết định thành lập Công ty xây dựng phát triển hạ tầng Tân Thành cùng với việc mở rộng ngành nghề kinh doanh của mình.
Công ty Tân thành được thành lập vào ngày 19/06/1999 trên cơ sở là hợp tác xã vận tải Tân Thành. Trụ sở chính của công ty đặt tại Tổ 1 – phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Công ty Tân Thành được thành lập dưới sự cho phép của sở kế hoạch và đầu tư Quảng Ninh – phòng đăng ký kinh doanh và quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.
2. Hoạt động sản xuất kinh doanh
2.1. Ngành nghề kinh doanh:
ã Thi công nền móng, các công trình kỹ thuật hạ tầng đồ thị
ã Thi công xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp;
ã Thi công các công trình giao thông;
ã Thi công các công trình cấp thoát nước và vệ sinh môi trường
ã Sản xuất kinh doanh thiết bị, phụ tùng vật tư vật liệu xây dựng.
ã Vận tải hàng hoá đường bộ

2.2. Đặc điểm hoạt động Công ty
Công ty là một doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng. Tuy nhiên công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Công ty có 3 mảng hoạt động chính đó là: thi công các công trình hạ tầng, thi công các công trình cấp thoát nước, kinh doanh vật tư thiết bị và vận tải hàng hoá đường bộ. Đối với các công trình hạ tầng thì công ty thường được đảm nhận công việc san nền, làm đường nội bộ, đó là những khâu đầu tiên của một công trình xây dựng, vì vậy một yêu cầu đặt ra là những công trình mà công ty đảm nhận phải đảm bảo đúng tiến độ. Nếu không đúng tiến độ thì sẽ ảnh hưởng tới các khâu sau này của công trình.
2.3. Kết quả kinh doanh của Công ty trong thời gian vừa qua.
2.3.1 Về giá trị tổng sản lượng
Bảng 1: Giá trị tổng sản lượng
Đơn vị: triệu đồng
2002 2003 2004


Xem Thêm: Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty xây dựng phát triển Hạ tầng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty xây dựng phát triển Hạ tầng sẽ giúp ích cho bạn.