Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Tổ chức và hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩ

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tổ chức và hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩ


  MỤC LỤC

  Lời cảm ơn . 1
  Lời mở đầu . 2
  Đặt vấn đề 3
  Chương I: Cơ sở lý luận chung về kế toán nguyên vật liệu tại doanh nghiệp
  1.1 Cơ sở hạch toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp
  1.1.1 Khái niệm, đặc điểm, vai trò của Nguyên liệu trong trong quá trình sản xuất
  1 1.1 Khái niệm .
  1 1.2 Đặc điểm và vai trò
  1.1.2 Yêu cầu quản lý Nguyên vật liệu
  1.1.3 Nhiệm vụ của kế toán Nguyên vật liệu đối với việc quản lý và sử dụng Nguyên vật liệu
  1.2 Các văn bản, văn kiện về kế toán nguyên vật liệu .
  1.3 Phân loại và tính giá Nguyên vật liệu
  1.3.1Phân loại
  1.3.2 Tính giá Nguyên vật liệu
  1.4. Kế toán chi tiết Nguyên vật liệu
  1.4.1. Chứng từ sử dụng
  1.4.2 Sổ kế toán chi tiết vật liệu
  1.4.3. Các phương pháp kế toán chi tiết Nguyên vật liệu
  1.4.3.1 Phương pháp thẻ song song .
  1.4.3.2 Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển
  1.4.3.3 Phương pháp sổ số dư
  1.5. Kế toán tổng hợp Nguyên vật liệu .
  1.5.1. Kế toán tổng hợp Nguyên vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên
  1.5.1.1. Tài khoản sử dụng .
  1.5.1.2. Trình tự kế toán nhập, xuất vật liệu
  1.5.2. Kế toán nguyên vật liệu theo phương pháp kiểm kê định kỳ .
  1.5.2.1 Tài khoản sử dụng
  1.5.2.2. Trình tự kế toán nhập, xuất vật liệu .
  1.5.3. Hình thức kế toán áp dụng để hạch toán tổng hợp nhập, xuất vật liệu .
  1.5.3.1 Hình thức Nhật ký chứng từ
  1.5.3.2 Hình thức Nhật ký sổ cái .
  1.5.3.3 Hình thức Chứng từ ghi sổ .
  1.5.3.4 Hình thức Nhật ký chung
  Chương 2: Thực trạng kế toán NVL tại Công ty CPSX & XNK Việt Phát
  2.1 Khái quát về địa bàn nghiên cứu
  2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty .
  2.1.2 Bộ máy tổ chức hoạt động của công ty .
  2.1.3 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán .
  2.1.3.1 Tổ chức bộ máy kế toán
  2.1.3.2 Đặc điểm vận dụng hệ thống chứng từ
  2.1.3.3 Đặc điểm vận dụng tài khoản kế toán của công ty
  2.1.3.4 Đặc điểm vận dụng hệ thống báo cáo kế toán
  2.2 Đánh giá thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty CP SX & XNK Việt Phát
  2.2.1 Phân loại nguyên vật liệu .
  2.2.2 Đánh giá nguyên vật liệu tại công ty cổ phẩn sản xuất và xuất nhập khẩu Việt Phát
  2.2.2.1 Đánh giá nguyên vật liệu nhập kho .
  2.2.2.2 Đánh giá nguyên vật liệu xuất kho
  2.2.3. Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu .
  2.2.4. Kế toán chi tiết NVL tại phòng kế toán
  2.2.5. Tổ chức công tác kế toán tổng hợp nguyên vật liệu
  2.2.5.1. Phương pháp kế toán chi tiết .
  2.2.5.2. Tài khoản kế toán sử dụng .
  2.2.5.3. Kế toán tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế vật liệu tại công ty .
  Chương 3: Phương hướng hoàn thiện công tác kế toán NVL tại Công ty CP SX & XNK Việt Phát
  3.1. Đánh giá thực trạng về kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Việt Phát
  3.1.1.Ưu điểm .
  3.1.2 Nhược điểm
  3.2 Hoàn thiện công tác kế toán vật liệu tại công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Việt Phát
  3.2.1 Kiến nghị về chứng từ kế toán .
  3.2.2 Kiến nghị về sổ sách kế toán .
  3.2.3 Kiến nghị khác .
  3.3 Các giải pháp nhằm hoàn thiện hơn về tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Việt Phát

  3.3.1 Giải pháp chung .
  3.3.2 Giải pháp cụ thể .
  KẾT LUẬN

  LỜI MỞ ĐẦU
  Bước sang thế kỷ 21, xu hướng hội nhập kinh tế khu vực và thế giới của kinh tế nước ta ngày càng được đẩy nhanh và mạnh chẳng hạn như việc ra nhập WTO. Hội nhập kinh tế làm gia tăng các yếu tố thị trường trong giao dịch trong thị trường tài chính, thúc đẩy sự vận động của nền kinh tế theo hướng gia tăng, tạo sự phản ứng nhanh nhạy hơn của các định chế tài chính, làm tăng tính cạnh tranh, sự đa dạng và phức tạp của thị trường tài chính. Bên cạnh đó những yếu tố rủi ro trên thị trường ngày càng gia tăng khi hội nhập. Hiện tại thì Việt Nam chỉ mới ở đoạn đầu của hội nhập quốc tế.Nhà nước dứt khoát với tư duy quản lý nền kinh tế đóng – cố gắng sản xuất những gì mình cần –đã lạc hậu, để chuyển sang phương hướng quản lý hiện đại hiệu quả của một nền kinh tế thị trường mở chỉ sản xuất những gì mình sản xuất có hiệu quả nhất. Doanh nghiệp hiện nay đang phải đối phó với rất nhiều khó khăn trong kinh doanh như: việc tăng giá chi phí đầu vào của sản xuất kinh doanh, chi phi nhập khẩu nguyên vật liệu , rủi ro về tỷ giá giao dịch
  Trong xu thế hội nhập đó hai yếu tố nởi bật nhất là hợp tác chặt chẽ và cạnh tranh quyết liệt. Bị lôi cuốn trong vòng xoáy đó, các doanh nghiệp phải củng cố như hoàn thiện bộ máy quản lý, bộ máy kế toán, quy trình sản xuất để có thể tạo cho mình một chỗ đứng vững chắc trên thị trường. Việc quản lý rất quan trọng đối với mỗi công ty, nó giữ vai trò tích cực trong việc điều hành kiểm soát và hoạt động kinh doanh của công ty.
  Trong hoạt động sản xuất, các doanh nghiệp đều tìm mọi biện pháp để sản xuất ra sản phẩm với số lượng nhiều, chất lượng cao nhất chi phí thấp nhất và thu được nhiều lợi nhuận nhất. Để đạt được mục tiêu này bất kỳ một người quản lý nào cũng phải nhận thức được vai trò của thông tin kế toán nói chung, kế toán nguyên vật liệu nói riêng. Việc tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu để kế toán phản ánh đầy đủ, chính xác, kịp thời số hiện có và tình hình biến động vật liệu ở doanh nghiệp có vai trò đặc biệt quan trọng. Vật liệu là một trong ba yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất thể hiện dưới dạng vật hóa, nó là cơ sở vật chất cấu thành nên thực thể của sản phẩm, hơn nữa chi phí vật liệu thường chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phi sản xuất. Vì vậy việc quản lý vật liệu là công tác không thể thiếu được trong khâu quản lý sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp sản xuất ở tất cả các khâu, từ khâu thu mua bảo quản, dự trữ đến khâu sử dụng. Qua đó giúp cho nhà quản trị doanh nghiệp có những thông tin kịp thời và chính xác để lựa chọn phương án sản xuất một cách tốt nhất, lập dự toán chi phí nguyên vật liệu đảm bảo cung cấp đủ đúng chất lượng và kịp thời cho sản xuất giúp cho quá trình sản xuất diễn ra nhịp nhàng đúng kế hoạch, đồng thời xác định được nhu cầu vật liệu dự trữ hợp lý tránh gây ứ đọng vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng vật liệu nhằm hạ thấp chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm. Nhưng vẫn đảm bảo chất lượng tốt nhằm từng bước nâng cao uy tín và sức mạnh cạnh tranh của công ty trên thị trường.

  Nhận thức được một cách rõ ràng vai trò của kế toán, đặc biệt là kế toán nguyên vật liệu trong quản lý chi phí doanh nghiệp, trong thời gian thực tập tại Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Việt Phát cùng với sự giúp đỡ của phòng kế toán và được sự hướng dẫn tận tình của cô giáo Hà Thị Anh, em đã chọn đề tài “Tổ chức và hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu” tại công ty làm chuyên đề tốt nghiệp.


  Xem Thêm: Tổ chức và hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức và hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status