Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác kế toán nguyên liệu, vật liệu tại Công ty Cổ phần Việt Thịnh

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác kế toán nguyên liệu, vật liệu tại Công ty Cổ phần Việt Thịnh


  Mục lục
  Lời nói đầu 3
  CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ
  TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP XÂY
  LẮP .12
  1.1 Khái quát chung về đặc điểm của ngành xây dựng cơ bản 12
  1.2 Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu trong doanh
  nghiệp xây dựng cơ bản 13
  1.2.1 Khái niệm, đặc điểm của nguyên vật liệu . . 13
  1.2.2 Vị trí, vai trò của nguyên vật liệu . 14
  1.2.3 Yêu cầu quản lý nguyên vật liệu trong doanh nghiệp xây lắp . . 14
  1.2.4 Nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp xây lắp . 16
  1.3 Phân loại, đánh giá nguyên vật liệu 16
  1.3.1 Phân loại nguyên vật liệu . . 16
  1.3.2 Đánh giá nguyên vật liệu . 18
  1.4 Kế toán chi tiết nguyên vật liệu .22
  1.4.1 Yêu cầu hạch toán chi tiết nguyên vật liệu . . 22
  1.4.2 Chứng từ, sổ sách kế toán sử dụng . . 22
  1.4.3 Phương pháp kế toán chi tiết nguyên vật liệu . . 23
  1.5 Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu trong doanh nghiệp xây lắp .28
  1.5.1 Phương pháp kê khai thường xuyên . . 29
  1.5.2. Phương pháp kiểm kê định kỳ . . 32
  1.6. Kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho 32
  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT
  LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT THỊNH .33
  2.1. Khái quát chung về Công ty Cổ phần Việt Thịnh .33
  2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển . . 33
  Nguyễn Hoàng Quỳnh 8 Lớp QT1104K
  Khóa luận tốt nghiệp
  2.1.2 Đặc điểm sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp . . 34
  2.1.3 Những thành tích cơ bản mà Công ty Cổ phần Việt Thịnh đã đạt
  được trong quá trình hoạt động . 35
  2.1.4. Tổ chức quản lý của Công ty Cổ phần Việt Thịnh . . 36
  2.1.5. Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty Cổ phần Việt Thịnh . 38
  2.2 Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Việt
  Thịnh .41
  2.2.1 Đặc điểm công tác quản lý và phân loại nguyên vật liệu tại công ty 41
  2.2.2 Phân loại và đánh giá nguyên vật liệu tại công ty . . 42
  2.2.3 Kế toán chi tiết nguyên vật liệu tại công ty .43
  2.2.4 Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu tại công ty . .67
  2.2.5 Công tác kiểm kê kho ở công
  ty .Error! Bookmark not defined.
  Chương III :MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ
  TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT THỊNH 80
  3.1 Đánh giá chung về công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần
  Việt Thịnh .80
  3.1.1 Ưu điểm. 81
  3.1.2 Một số hạn chế . . 81
  3.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại
  Công ty Cổ phần Việt Thịnh 82
  3.2.1 Lập ban kiểm nghiệm vật liệu . 82
  3.2.2 Xây dựng sổ danh điểm vật liệu thống nhất cho toàn công ty . . 84
  3.2.3 Công tác kiểm kê kho nguyên vật liệu . . 87
  KẾT LUẬN 88
  Nguyễn Hoàng Quỳnh 9 Lớp QT1104K
  Khóa luận tốt nghiệp
  Lời nói đầu
  Trong nền kinh tế thị trường mỗi doanh nghiệp muốn tồn tại và phát
  triển phải có những phương án sản xuất và chiến lược kinh doanh có hiệu
  quả. Thực tế cho thấy, để tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường ngoài việc
  nâng cao chất lượng, cải tiến phương thức phục vụ khách hàng , thì điều
  đặc biệt quan trọng là phải tìm cách tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh
  nhằm hạ giá thành tạo lợi thế cạnh tranh về giá cả. Để đạt mục đích này, các
  nhà quản trị doanh nghiệp đặc biệt coi trọng việc sử dụng công cụ kế toán,
  nhất là kế toán nguyên vật liệu.
  Tổ chức hạch toán nguyên vật liệu tốt sẽ cung cấp thông tin kịp thời
  chính xác cho các nhà quản lý và các phần hành kế toán khác trong doanh
  nghiệp để từ đó có thể đưa ra những phương án sản xuất kinh doanh có hiệu
  quả. Nội dung thực hiện công tác hạch toán nguyên liệu, vật liệu là vấn đề có
  tính chất chiến lược đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải thực hiện trong quá trình
  sản xuất kinh doanh của mình.
  Xuất phát từ những lý do trên, đồng thời qua thời gian thực tập tại
  Công ty Cổ phần Việt Thịnh là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực
  xây dựng em đã đi sâu tìm hiểu thực tế và thấy được tầm quan trọng của
  nguyên liệu, vật liệu đối với quá trình xây lắp, sự cần thiết phải tổ chức quản
  lý nguyên vật liệu, công tác kế toán nguyên vật liệu. Bên cạnh đó với những
  kiến thức thu nhận được trong quá trình học tập cùng sự giúp đỡ nhiệt tình
  của các cô chú, anh chị trong phòng Tài chính - Kế toán, đặc biệt là sự hướng
  dẫn tận tình của TS.Nguyễn Xuân Năm em đã đi sâu nghiên cứu đề tài: “
  Hoàn thiện công tác kế toán nguyên liệu, vật liệu tại Công ty Cổ phần
  Việt Thịnh
  ”.
  Về mặt kết cấu, ngoài phần mở đầu và kết luận, phần nội dung của luận
  văn được chia thành 3 chương :

  Chương I: Cơ sở lý luận chung về tổ chức công tác kế toán nguyên vật
  liệu trong doanh nghiệp xây lắp.
  Chương II: Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ
  phần Việt Thịnh.
  Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên
  vật liệu tại công ty Cổ phầnViệt Thịnh.
  Do trình độ và thời gian thực tập có hạn, công tác quản lý hạch toán
  nguyên vật liệu rất phức tạp nên bản luận văn này mới chỉ đi vào tìm hiểu
  một số vấn đề chủ yếu và chắc chắn còn nhiều thiếu sót. Vì vậy, em kính
  mong được sự đóng góp ý kiến của thầy cô giáo và các anh chị trong phòng
  Kế toán để đề tài được hoàn thiện hơn.


  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán nguyên liệu, vật liệu tại Công ty Cổ phần Việt Thịnh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán nguyên liệu, vật liệu tại Công ty Cổ phần Việt Thịnh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status