Tên đề tài
Công tác hạch toán kế toán tại Công ty Đài Trang Sài Gòn
Lời nói đầu 2

Hạch toán kế toán là một hệ thống thông tin kiểm tra về tình hình tài sản trong mối quan hệ với nguồn hình thành và sự vận động của nguồn hình thành tài sản đó.
Hạch toán kế toán đã ra đời và phát triển từ rất lâu. Nó là một nhu cầu khách quan của bản thân quá trình sản xuất và xã hội. Nhu cầu này tồn tại trong tất cả các hình thái xã hội khác nhau và ngày càng phát triển. Trong xã hội hiện đại ngày nay, với qui mô sản xuất ngày càng mở rộng, trình độ xã hội hoá và sức phát triển ngày càng lớn thì việc tăng cường hạch toán kế toán về mọi mặt càng trở lên cần thiết.
Là một sinh viên ngành kế toán việc học tập, nghiên cứu về hạch toán có vai trò quan trọng không thể thiếu. Đặc biệt đợt thực tập về kế toán tại Công ty TNHH ĐÀI TRANG SÀI GÒN là một cơ hội lớn cho em tiếp cận vận dụng, củng cố những kiến thức đã được trang bị trong nhà trường vào thực tế. Báo cáo thực tập tại Công ty TNHH ĐÀI TRANG SÀI GÒN của em gồm có 3 phần chính:
PHẦN I: Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH ĐÀI TRANG SÀI GÒN.
PHẦN II: Công tác tổ chức kế toán tổng hợp tại Công ty TNHH ĐÀI TRANG SÀI GÒN.
PHẦN III: Đánh giá về tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH ĐÀI TRANG SÀI GÒN.

Do lần đầu tiếp xúc với thực tế nên không tránh khỏi những bỡ ngỡ cũng như thiếu sót, em mong thầy giáo và ban lãnh đạo xí nghiệp giúp đỡ em trong việc hoàn thiện tư duy và lý luận của mình. Em xin chân thành cảm ơn.
Trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế, cơ chế quản lý của nhà nước được đổi mới với chính sách mở cửa đã mang lại những cơ hội cũng như thách thức cho sự phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, đòi hỏi các doanh nghiệp phải nghiên cứu các biện pháp tăng cường công tác quản lý trên các phương diện kinh tế. Với chức năng quản lý, hoạt động của công tác kế toán liên quan trực tiếp đến việc hoạch định các chiến lược phát triển và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Do vậy, việc hoàn thiện công tác kế toán là một trong những nội dung rất quan trọng gắn liền với việc đánh giá và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Qua thời gian thực tập tại Công Ty TNHH Đài Trang Sài Gòn, em đã tìm tòi, học hỏi và nắm bắt được những kiến thức thực tế về chuyên ngành kế toán. Em cũng đi sâu tìm hiểu , nghiên cứu thực trạng tổ chức công tác kế toán tại đơn vị đồng thời cũng đưa ra những tồn tại và cách khắc phục nhằm hoàn thiện công tác tổ chức kế toán tại Công ty.
Trên đây là toàn bộ báo cáo thực tập của em tại Công ty TNHH Đài Trang Sài Gòn .Để có được kết quả này, em xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo trong khoa kinh tế Trường ĐHKT-KT CN , đặc biệt là sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo Nguyễn Ngọc Toản cùng sự giúp đỡ tạo điều kiện của các cán bộ , nhân viên phòng Kế toán-Tài vụ Công ty TNHH Đài Trang
Nhưng, do thời gian có hạn , trình độ nhận thức của bản thân còn hạn chế nên trong bài báo cáo này của em có thể sẽ còn những thiếu sót nhất định. Vì vậy , em rất mong được sự góp ý, chỉ bảo của các thầy cô giáo. Em xin chân thành cảm ơn.

Phần I : Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH Đài Trang Sài Gòn 3
I- Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty 3
II- Đặc điểm vận dụng chế độ kế toán tại Công ty 4

Phần II :Công tác hạch toán kế toán tại Công ty 8
I- Số dư đầu kỳ của các tài khoản 8
II- Số dư chi tiết của một số tài khoản 9
III- các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ 11
IV- Lập chứng từ gốc 16
V- Định khoản và phản ánh vào sơ đồ tài khoản 25
VI- Sổ kế toán chi tiết 34
VII- Sổ kế toán tổng hợp 42
VIII- Lập báo cáo tài chính 57

Phần III : Đánh giá về tổ chức công tác kế toán tại Công ty 64

Kết luận 66Xem Thêm: Công tác hạch toán kế toán tại Công ty Đài Trang Sài Gòn
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công tác hạch toán kế toán tại Công ty Đài Trang Sài Gòn sẽ giúp ích cho bạn.