Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  ĐỒ ÁN đồ án tốt nghiệp Hoàn thiện Kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong Kiểm toán báo cáo tài chính tại C

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. đồ án tốt nghiệp Hoàn thiện Kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong Kiểm toán báo cáo tài chính tại C


  Mục lục
  Lời nói đầu. 1
  Phần I: CƠ Sở Lý LUậN CủA KIểM TOáN chu trình hàng tồn kho TRONG KIểM TOáN BáO CáO TàI CHíNH. 2
  I - CHU TRìNH hàng tồn kho VớI VấN Đề KIểM TOáN 2
  1. Bản chất và chức năng của chu trình hàng tồn kho ảnh hưởng tới công tác Kiểm toán. 2
  1.1. Đặc điểm chung về chu trình hàng tồn kho. 2
  1.2. Chức năng của chu trình. 3
  2. Đặc điểm hạch toán hàng tồn kho ảnh hưởng đến Kiểm toán. 6
  2.1. Về nguyên tắc kế toán. 6
  2.2. Về phương pháp tính giá. 7
  2.3. Về phương pháp hạch toán chi tiết hàng tồn kho. 8
  2.4. Về phương pháp hạch toán tổng hợp hàng tồn kho: 8
  3. Chứng từ và sổ sách có liên quan đến chu trình hàng tồn kho. 9
  4. Mục tiêu Kiểm toán. 10
  II: NộI DUNG KIểM TOáN CHU TRìNH hàng tồn kho TRONG KIểM TOáN BáO CáO TàI CHíNh. 11
  1. Các phương pháp tiếp cận Kiểm toán đối với chu trình hàng tồn kho. 11
  2. Kiểm toán chu trình hàng tồn kho. 12
  2.1. Lập kế hoạch Kiểm toán chu trình hàng tồn kho. 12
  2.2. Thực hiện Kiểm toán chu trình hàng tồn kho. 23
  2.2.1. Quá trình kiểm soát nội bộ và thử nghiệm kiểm soát với chu trình. 24
  2.2.2. Thực hiện thủ tục phân tích. 26
  2.2.3. Thực hiện các thủ tục Kiểm toán chi tiết. 28
  2.2.3.1. Kiểm tra chi tiết nghiệp vụ hàng tồn kho. 28
  2.2.3.2. Kiểm tra chi tiết số dư hàng tồn kho. 31
  2.2.3.2.1. Quan sát kiểm kê vật chất hàng tồn kho. 32
  2.2.3.2.2. Kiểm tra chi tiết quá trình tính giá và hạch toán hàng tồn kho. 35
  2.3. Kết thúc công việc Kiểm toán. 37
  PHầN 2: THựC TRạNG KIểM TOáN CHU TRìNH hàng tồn kho trong kiểm toán bctc do công ty atc thực hiện. 39
  I: giới thiệu về Công ty cổ phần Kiểm toán - Tư vấn thuế. 39
  1. Quá trình hình thành và phát triển. 39
  2. Đặc điểm tổ chức quản lý của Công ty. 40
  2.1. Đặc điểm 40
  2.2. Quyền hạn. 40
  2.3. Các mối quan hệ. 41
  2.4. Chức năng của các phòng ban trong Công ty. 41
  3. Các loại hình dịch vụ của Công ty. 42
  4. Khách hàng của Công ty. 44
  5. Chương trình Kiểm toán của Công ty. 45
  II. thực trạng Kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong Kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty cổ phần kiểm toán - Tư vấn thuế thực hiện. 49
  1. Lập kế hoạch Kiểm toán chu trình hàng tồn kho. 49
  1.1. Chuẩn bị kế hoạch Kiểm toán. 49
  1.2. Thu thập thồn tin cơ sở về khách hàng. 49
  1.3. Thu thập thông tin về nghĩa vụ pháp lý của Công ty khách hàng. 50
  1.4. Thủ tục phân tích sơ bộ. 50
  1.5. Đánh giá tính trọng yếu và rủi ro. 51
  1.6. Tìm hiểu về hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ. 51
  2. thực hiện Kiểm toán. 54
  2.1. Thực hiện các thử nghiệm kiểm soát 54
  2.2. Thực hiện các thủ tục phân tích. 55
  2.3. Kiểm tra chi tiết 58
  2.3.1. Kiểm tra chi tiết nghiệp vụ. 59
  2.3.1.1. Kiểm tra số dư trên các tài khoản hàng tồn kho. 60
  2.3.1.2. Kiểm tra tính có thực của nghiệp vụ phát sinh trên sổ sách. 62
  2.3.1.3. Công việc tiếp theo được Kiểm toán viên thực hiện để kiểm tra tính đầy đủ, tính chính xác, tính phân loại và tính trình bày. 64
  2.3.2. Kiểm tra chi tiết số dư. 68
  2.3.2.1. Kiểm kê hàng tồn kho của Công ty K 68
  2.3.2.1.1. Tổng hợp số liệu về hàng tồn kho của Công ty A 69
  2.3.2.1.2. Tham gia quan sát kiểm kê: 71
  2.3.2.1.3. Đối chiếu kết quả kiểm kê với Bảng tổng hợp hàng tồn kho. 71
  2.3.2.2. Kiểm tra chi tiết việc tính giá xuất nguyên vật liệu. 72
  3. Hoàn tất Kiểm toán và lập báo cáo Kiểm toán. 72
  4. Công việc sau Kiểm toán. 75
  PHầN 3: PHƯƠNG HƯớNG Và GIảI PHáP HOàN THIệN QUY TRìNH KIểM TOáN CHU TRìNH hàng tồn kho. 77
  1. Những bài học kinh nghiệm rút ra từ công việc thực hiện Kiểm toán chu trình hàng tồn kho do ATC thực hiện 77
  2. Phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình Kiểm toán chu trình hàng tồn kho 79
  3. Những kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình Kiểm toán chu trình hàng tồn kho. 80
  Kết luận 82
  Danh mục các từ viết tắt 83


  Xem Thêm: đồ án tốt nghiệp Hoàn thiện Kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong Kiểm toán báo cáo tài chính tại C
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu đồ án tốt nghiệp Hoàn thiện Kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong Kiểm toán báo cáo tài chính tại C sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status