Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  CHUYÊN ĐỀ Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần thương mại m

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần thương mại m


  Tên đề tài
  Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần thương mại máy tính Anh Minh  LỜI MỞ ĐẦU
  Các doanh nghiệp hiện nay đang kinh doanh trong một môi trường đầy biến động: nhu cầu tiêu dùng trên thị trường thường xuyên biến đổi và mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt. Với mục tiêu hàng đầu là tối đa hóa lợi nhuận, mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất đòi hỏi các nhà quản lý phải có những biện pháp thiết thực trong chiến lược kinh doanh của mình. Một trong những chiến lược mũi nhọn của các nhà doanh nghiệp là tập trung vào khâu bán hàng. Đây là giai đoạn cuối cùng của quá trình luân chuyển hàng hóa trong doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tạo nguồn thu bù đắp những khoản chi phí bỏ ra, từ đó tạo ra lợi nhuận phục vụ cho quá trình tái sản xuất kinh doanh. Vấn đề đặt ra là làm sao tổ chức tốt khâu bán hàng, rút ngắn được quá trình luân chuyển hành hóa, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh. Trong đó biện pháp quan trọng nhất, hiệu quả nhất phải kể đến là thực hiện tốt công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh.
  Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh giữ vai trò hết sức quan trọng, là phần hành kế toán chủ yếu trong công tác kế toán của doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp thương mại. Góp phần phục vụ đắc lực hoạt động bán hàng của mỗi doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tăng nhanh khả năng thu hồi vốn, kịp thời tổ chức quá trình kinh doanh tiếp theo, cung cấp thông tin nhanh chóng để từ đó doanh nghiệp phân tích, đánh giá và lựa chọn các phương án đầu tư có hiệu quả.
  Nhận thức được vai trò quan trọng của công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh đối với hoạt động và phát triển của doanh nghiệp. Sau một thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần thương mại máy tính Anh Minh, được sự quan tâm giúp đỡ của các anh chị phòng Kế toán của Công ty và những kiến thức đã được học tại trường em đã chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần thương mại máy tính Anh Minh” làm đề tài cho chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình.
  Mục đích nghiên cứu của đề tài là vận dụng lý luận về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh vào nghiên cứu thực tiễn tại Công ty Cổ phần thương mại máy tính Anh Minh để từ đó đưa ra một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần thương mại máy tính Anh Minh.
  Cùng với sự cố gắng của bản thân, đồng thời được sự hướng dẫn nhiệt tình của giáo viên hướng dẫn GS.TS Đặng Thị Loan đã giúp em hoàn thành chuyên đề này. Nhưng do thời gian và trình độ còn hạn chế nên chuyên đề không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý bổ sung để củng cố kiến thức của bản thân và để chuyên đề của em hoàn thiện hơn.

  Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung của chuyên đề gồm 3 chương:
  Chương I :Tổng quan về Công ty Cổ phần thương mại máy tính Anh Minh
  Chương II: Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần thương mại máy tính Anh Minh
  Chương III: Một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần thương mại máy tính Anh Minh

  MỤC LỤC

  LỜI MỞ ĐẦU

  CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MÁY TÍNH ANH MINH 1
  1.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MÁY TÍNH ANH MINH 1
  1.2 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ MỤC TIÊU KINH DOANH CỦA CÔNG TY. 2
  1.2.2 Nhiệm vụ của Công ty 2
  1.2.3 Mục tiêu phương hướng phát triển của Công ty 4
  1.3. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY. 4
  1.3.1.Sản phẩm kinh doanh: 4
  1.3.2. Mạng lưới kinh doanh. 5
  1.3.3. Quan hệ giữa Công ty và các bên có liên quan 5
  1.4. TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY. 6
  1.5. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY. 7
  1.6 THỰC TẾ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY. 9
  1.6.1 Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty 9
  1.6.2: Thực tế vận dụng chế độ kế toán tại Công ty. 10

  CHƯƠNG II:THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MÁY TÍNH ANH MINH 13
  2.1. ĐẶC ĐIỂM CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CPTM MÁY TÍNH ANH MINH. 13
  2.1.1 Đặc điểm hàng hoá. 13
  2.1.2. Các phương thức bán hàng áp dụng tại Công ty 14
  2.1.2.1. Phương thức bán buôn.
  2.1.2.2. Phương thức bán lẻ .
  2.1.3 Phương pháp tính giá hàng tồn kho. 15
  2.1.4. Các hình thức thanh toán áp dụng tại Công ty. 17
  2.2. KẾ TOÁN QUÁ TRÌNH BÁN HÀNG. 18
  2.2.1. Kế toán giá vốn hàng bán. 18
  2.2.2. Kế toán doanh thu và các khoản giảm trừ doanh thu 27
  2.2.2.1. Trình tự hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 28
  2.2.2.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
  2.2.3: Kế toán các khoản thanh toán với khách hàng 41
  2.2.4. Kế toán thuế GTGT đầu ra 2
  2.3: Kế toán kết quả kinh doanh 2
  2.3.1. Phương pháp xác định kết quả kinh doanh 2
  2.3.2. Kế toán chi phí bán hàng – Chi phí quản lý doanh nghiệp 2
  2.3.2.1. Kế toán chi phí bán hàng .
  2.3.2.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 3
  2.3.3. Kế toán doanh thu – chi phí hoạt động tài chính. 3
  2.3.3.1 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính. 3
  2.3.3.2 Kế toán chi phí hoạt động tài chính. 5
  2.3.4. Kế toán kết quả kinh doanh 7

  CHƯƠNG III: MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MÁY TÍNH ANH MINH 10
  3.1: NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY. 10
  3.1.1: Ưu điểm 10
  3.1.2: Những hạn chế còn tồn tại 12
  3.2: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY. 14
  3.2.1. Sự cần thiết hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty. 14
  3.2.2 Những yêu cầu cần thiết của việc hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty. 15
  3.2.3. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty. 17
  3.2.3.1. Về phương pháp tính giá hàng hoá xuất kho. 17
  3.2.3.2. Về xác định kết quả kinh doanh của từng mặt hàng. 18
  3.2.3.3. Các hình thức khuyến mại cho khách hàng. 20
  3.2.3.4. Việc trích lập các khoản dự phòng. 24

  KẾT LUẬN 1

  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 2


  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần thương mại m
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần thương mại m sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status