Tên đề tài
Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định tại Công ty Truyền tải điện I
PHẦN MỞ ĐẦU

Trong nền sản xuất hàng hoá, để sản xuất sản phẩm bao giờ cũng cần có hai yếu tố : sức lao động và tư liệu sản xuất. Căn cứ vào tác dụng khi tham gia vào quá trình sản xuất, tư liệu sản xuất lại được chia thành hai bộ phận : đối tượng lao động và tư liệu lao động. Tài sản cố định là một trong ba yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất, nhưng không phải tất cả các tư liệu sản xuất đều là tài sản cố định mà chỉ những tư liệu sản xuất đủ về mặt giá trị và thời gian sử dụng theo quy định trong chế độ quản lý của Nhà nước mới coi là tài sản cố định.

Đối với mỗi doanh nghiệp tài sản cố định là yếu tố cơ bản của vốn kinh doanh là hình thái biểu hiện của vốn cố định, nó thể hiện cơ sở vật chất kỹ thuật, trình độ công nghệ, năng lực và thế mạnh của doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh đồng thời là điệu kiện cần thiết để tiết kiệm sức lao động, nâng cao năng suất lao động. Tài sản cố định gắn liền với doanh nghiệp trong thời kỳ phát triển nền kinh tế đặc biệt trong điều kiện khoa học kỹ thuật trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp thì vai trò tài sản cố định lại càng quan trọng. Điều đó muốn nói rằng doanh nghiệp nào biết vận dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật vào sử dụng tài sản cố định thì càng có điều kiện thành công trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Để đứng vững và phát triển được trong giai đoạn này, doanh nghiệp còn cần phải biết cách kinh doanh và kinh doanh có hiệu quả vì đó là vấn đề sống còn của bất cứ doanh nghiệp nào. Do vậy vấn đề quản lý nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định là một yêu cầu cấp thiết đối với mọi doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện cho việc sử dụng một cách đầy đủ, hợp lý công suất tài sản cố định , đòi hỏi doanh nghiệp luôn chẩn chỉnh công tác quản lý kinh tế mà trước hết là hạch toán kế toán. Hạch toán kế toán với chức năng và nhiệm vụ của mình là một công cụ đắc lực cho quản lý, cung cấp thông tin chính xác và kịp thời cho quản lý. Tổ chức hạch toán tài sản cố định là một khâu của hạch toán kế toán và là yếu tố quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định . Sau một thời gian thực tập tại Công ty Truyền tải điện I, đi sâu tìm hiểu thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán tài sản cố định. Trên cơ sở những kiến thức có được từ học tập, nghiên cứu, cùng với sự hướng dẫn, giúp đỡ nhiệt tình của Thầy giáo, Thạc sĩ Phạm Đức Hiếu , giảng viên trường đại học Thương Mại và các anh chị cán bộ kế toán của Công ty Truyền tải điện I em đã viết luận văn : “ Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định tại Công ty Truyền tải điện I ”.

Luận văn gồm các nội dung sau:
Chương I: Những vấn đề lý luận chung về TSCĐ và kế toán TSCĐ ở các doanh nghiệp sản xuất
Chương II: Thực trạng kế toán tài sản cố định tại Công ty Truyền tải điện I.
Chương III:Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán tài sản cố định tại Công ty truyền tải điện I.

Do thời gian thực tập không nhiều cùng với sự hạn chế về nhận thức chắc chắn luận văn của em không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý của các thầy cô để luận văn này có ý nghĩa thực tiễn cao hơn.


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định tại Công ty Truyền tải điện I
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định tại Công ty Truyền tải điện I sẽ giúp ích cho bạn.