Tên đề tài
Tổ chức công tác kế toán NVL, CCDC ở Cty cổ phần tư vấn đầu tư và XD Đồng Tiến
MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1


PHẦN I : QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP. 3


PHẦN II:THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ, DỤNG CỤ 5


1. Phân loại vật liệu công cụ dụng cụ ở công ty. 5


2. Tổng chức công tác kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ ở công ty cổ phần tư vấn đầu tư và XD Đồng Tiến. 7

2.1. Thủ tục nhập kho: 7
2.1.1. Trường hợp nhập vật liệu, công cụ dụng cụ từ nguồn mua ngoài: 7
2.1.2. Nhập do di chuyển nội bộ. 18
2.1.3. Nhập kho do thuê ngoài gia công chế biến. 19
2.2. Thủ tục xuất kho. 19

3. Trình tự nhập - xuất kho vật liệu. 21

3.1. Trình tự nhập kho vật liệu. 22
3.2. Trình tự xuất kho. 22

4. Kế toán chi tiết vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư và XD Đồng Tiến. 23


5. Đánh giá vật liệu. 28


6. Tài khoản sử dụng cho công tác kế toán VL tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư và XD Đồng Tiến. 30


7. Kế toán tổng hợp nhập- xuất vật liệu công cụ dụng cụ: 31

7.1. Kế toán tổng hợp vật liệu- công cụ dụng cụ. 31
7.1.1. Đối với vật liệu- CCDC về nhập kho công ty từ nguồn mua ngoài. 32
7.1.2. Đối với VL, CCDC về nhập kho thuê ngoài gia công chế biến. 37
7.1.3. Đối với vật liệu, công cụ dụng cụ. 39
7.2. Kế toán tổng hợp xuất vật liệu, công cụ dụng cụ. 40
7.2.1. Kế toán xuất vật liệu, công cụ dụng cụ phục vụ sản xuất 40
7.2.2. Trường hợp công ty cho phép các đơn vị mua vật tư bằng tiền tạm ứng để sử dụng tại các đơn vị trực thuộc. 43
7.2.3. Trường hợp nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ luôn chuyển như xuất dùng làm nhầ kho nhà tạm 45

KẾT LUẬN 68Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán NVL, CCDC ở công ty cổ phần tư vấn đầu tư và XD Đồng Tiến
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán NVL, CCDC ở công ty cổ phần tư vấn đầu tư và XD Đồng Tiến sẽ giúp ích cho bạn.