Tên đề tài
TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN SẢN PHẨM VÀ MỘT SỐ GIẢi PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KHÂU HẠCH TOÁN TẠI CHI NHÁNH MIỀN BẮC - NHÀ MÁY THIẾT BỊ BƯU ĐIỆN
Mở đầu

1. Sự cần thiết của đề tài nghiên cứu.
Trong điều kiện nền kinh tế thị trường các doanh nghiệp sử dụng rất nhiều các phương thức bán hàng khác nhau để thực hiện mục đích kinh doanh của doanh nghiệp là lấy doanh thu để bù đắp chi phí và có lãi. Do vậy đối với khâu bán hàng doanh nghiệp phải tổ chức kế toán một cách khoa học, hợp lý phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh cụ thể của doanh nghiệp có ý nghĩa rất quan trọng. Một mặt nó đảm bảo cung cấp thông tin chính xác, trung thực đầy đủ và kịp thời cho ban lãnh đạo để có phương hướng sản xuất kinh doanh tối ưu, nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp khẳng định doanh nghiệp luôn tồn tại đứng vững và phát triển trên nền kinh tế thị trường cạnh tranh như hiện nay. Mặt khác do sự phức tạp của khâu bán hàng cần phải giám sát chặt chẽ phần hành công việc kế toán đảm bảo thông tin phản ánh ra bên ngoài trung thực hợp lý, tuân thủ các chế độ chính sách của Nhà nước, cơ sở pháp lý cho doanh nghiệp hoạt động có uy tín và danh tiếng trên thương trường.
Nhận thực được tầm quan trọng của công tác kế toán bán hàng trong nền kinh tế thị trường nói chung và trong doanh nghiệp nói riêng em đã thâm nhập tìm hiểu thực tế công tác bán sản phẩm tại chi nhánh miền Bắc - nhà máy Thiết bị Bưu điện. Được sự giúp đỡ tận tình của thầy giáo hướng dẫn cùng toàn thể các cô chú trong phòng kế toán, kế toán tại chi nhánh miền Bắc, em đã chọn đề tài nghiên cứu:

TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN SẢN PHẨM VÀ MỘT SỐ GIẢM PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KHÂU HẠCH TOÁN TẠI CHI NHÁNH MIỀN BẮC - NHÀ MÁY THIẾT BỊ BƯU ĐIỆN

2. Mục đích nghiên cứu.
+ Góp phần hệ thống hoá lý luận kế toán bán hàng trong các doanh nghiệp thực hiện sản xuất kinh doanh.
+ Nghiên cứu đề tài nhằm tìm hiểu tổ chức công tác kế toán bán sản phẩm tại chi nhánh miền Bắc. Qua nghiên cứu để nắm rõ thực trạng tổ chức công tác kế toán tham gia vào quá trình bán sản phẩm của nhà máy Thiết bị bưu điện làm cơ sở để hiểu rõ thực trạng đưa ra các kiến nghị.
+ Đồ án đưa ra một số giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán bán sản phẩm tại nhà máy, một mặt phục vụ lợi ích của nhà máy mặt khác đảm bảo cho nhà máy tuân thủ các chế độ chính sách của Nhà nước cơ sở pháp lý cho nhà máy đứng vững trên thương trường, thông tin cung cấp ra bên ngoài trung thực hợp lý để Nhà nước thể hiện ổn định về mặt tài chính thuận lợi cho đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh từ đó giúp cho nhà quản lý nhà máy có biện pháp khắc phục kịp thời.

3. Phạm vi nghiên cứu:
Với lượng kiến thức còn hạn chế, thời gian tìm hiểu thực tế không nhiều lại rơi vào tình trạng nhà máy sản xuất kinh doanh đặc thù. Phạm vi của đề tài chỉ đề cập tới tổ chức công tác kế toán bán sản phẩm, công việc kế toán bán hàng tại chi nhánh miền Bắc. Trên cơ sở đánh giá thực trạng, những khó khăn gặp phải trong công tác kế toán bán hàng. Sẽ đưa ra những kiến nghị trên bình diện toàn nhà máy bởi vì chi nhánh miền Bắc chỉ là bộ phận tiêu thụ sản phẩm của nhà máy.

4. Phương pháp nghiên cứu.
Vận dụng phương pháp nghiên cứu khảo sát thông qua việc đọc và tìm hiểu các tài liệu có liên quan tới kế toán bán hàng sau đó dùng phương pháp phân tích lý giải hệ thống hoá để trình bày một cách có hệ thống các phương pháp hạch toán.
Thông qua phương pháp nghiên cứu tài liệu kết hợp với quá trình tìm hiểu thực tế về việc vận dụng phương pháp hạch toán nghiệp vụ bán hàng tại nhà máy Thiết bị bưu điện, dùng phương pháp thống kê đối chiếu so sánh để đánh giá thực tế.

5. Bố cục của đồ án.
Ngoài phần mở đầu và kết luận toàn bộ đồ án được trình bày trong 80 trang và chia thành 4 chương:
Chương I: Giới thiệu tổng quan về nhà máy thiết bị bưu điện hà nội
Chương II: Cơ sở lý thuyết về công tác kế toán bàn hàng của các doanh nghiệp
Chương III: Phân tích và đánh giá về công tác kế toán bán sản phẩm tại chi nhánh miền Bắc - nhà máy Thiết bị bưu điện.
Chương IV:Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán sản phẩm tại chi nhánh miền Bắc - nhà máy Thiết bị bưu điện.


Xem Thêm: TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN SẢN PHẨM VÀ MỘT SỐ GIẢi PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KHÂU HẠCH TOÁN TẠI CHI NHÁNH MIỀN B
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN SẢN PHẨM VÀ MỘT SỐ GIẢi PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KHÂU HẠCH TOÁN TẠI CHI NHÁNH MIỀN B sẽ giúp ích cho bạn.