Tên đề tài
Hoàn thiện kế toán xuất khẩu hàng hoá tại công ty sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu- Bộ thương mại(PROSIMEX)
Lời nói đầu

Cùng với sự phát triển của khoa học - công nghệ thông tin, toàn cầu hoá nền kinh tế trở thành một xu thế khách quan lôi cuốn các nước, bao trùm hầu hết các lĩnh vực, một mặt thúc đẩy hợp tác, mặt khác làm tăng sức ép cạnh tranh giữa các nền kinh tế. Trong quá trình quốc tế hoá, toàn cầu hoá nền kinh tế, hoạt động ngoại thương là lĩnh vực quan trọng kết nối nền kinh tế của các quốc gia, tạo hiệu quả chung cho quá trình phát triển trên có sở phát huy tiềm năng và thế mạnh của mỗi nước.

Hoạt động xuất khẩu hàng hoá là một lĩnh vực chính của hoạt động thương mại quốc tế, giữ vai trò nhất định trong nền kinh tế của các nước trong đó có Việt Nam. Để có thể quản lý hoạt động kinh doanh xuất khẩu thì hạch toán kế toán là công cụ không thể thiếu. Nó cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác thông tin về tình hình kinh doanh cho các nhà quản lý. Điều này không chỉ giúp cho các nhà quản lý nắm bắt được tình hình kinh doanh của công ty mà còn giúp họ đưa ra những chiến lược kinh doanh phù hợp với khả năng của công ty và nhu cầu của thị trường.

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán hàng xuất khẩu và ý nghĩa của việc đẩy mạnh vai trò xuất khẩu hàng hoá trong nền kinh tế thị trường, được sự giúp đỡ tận tình của các cô chú phòng kế toán công ty PROSIMEX và Thạc sĩ Đỗ Thị Phương, tôi đã chọn đề tài “Hoàn thiện kế toán xuất khẩu hàng hoá tại công ty sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu- Bộ thương mại(PROSIMEX) với hy vọng có một cái nhìn thực tế hơn về nghiệp vụ kế toán xuất khẩu hàng hoá.

Luận văn được chia làm 3 phần:
Phần 1: Lý luận chung về xuất khẩu và kế toán nghiệp vụ xuất khẩu hàng hoá trongcác doanh nghiệp kinh doanhxuất nhập khẩu
Phần 2: Thực trạng kế toán hàng xuất khẩu tại công ty sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu- PROSIMEX
Phần 3: Một số ý kiến đề xuất nhằm góp phần hoàn thiện công tác xuất khẩu hàng hoá tại công ty Prosimex

Do những hạn chế về kiến thức, kinh nghiệm, cũng như do tính chất phức tạp của công tác kế toán tại công ty Prosimex nên bản luận văn này không tránh khỏi có thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý, chỉ bảo của các thầy cô.
Em xin chân thành cảm ơn Thạc sĩ Đỗ Thị Phương cùng các cô chú phòng kế toán- tài chính Công ty Prosimex đã giúp em hoàn thành luận văn này.

Mục lục

Lời nói đầu

Phần 1: Lý luận chung về xuất khẩu và kế toán nghiệp vụ xuất khẩu hàng hoá trong các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu
I. Đặc diểm của hoạt động xuất nhập khẩu. 1
1.Vai trò của hoạt động xuất khẩu hàng hoá trong nền kinh tế thị trường. 1
2.Đặc điểm của hoat động xuất khẩu 1
3.Đặc điểm của hàng hoá xuất khẩu. 1
4.Các hình thức xuất khẩu. 2
5.Các phương thức thanh toán quốc tế chủ yếu trong xuất khẩu 2
6.Điều khoản về giá của hợp đồng xuất khẩu. 3
II. Tổ chức công tác kế toán xuất khẩu hàng hoá ở doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu 4
1.Đặc điểm của công tác kế toán nghiệp vụ xuất khẩu. 4
2.Nhiệm vụ của kế toán xuất khẩu hàng hoá. 4
III.Kế toán nghiệp vụ xuất khẩu hàng hoá. 4
1.Chứng từ kế toán sử dụng 4
2.Tài khoản kế toán sử dụng 5
3.Trình tự kế toán nghiệp vụ xuất khẩu hàng hoá 5

Phần 2: Thực trạng kế toán hàng hoá xuất khẩu tại công ty PROSIMEX
I. Giới thiệu chung về công ty 10
1.Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 10
2.Những hoạt động kinh doanh chủ yếu của công ty. 11
3.Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý kinh doanh của công ty. 12
4.Tình hình kinh doanh xuất khẩu tại công ty 12
5.Đặc điểm hoạt động xuất khẩu tại công ty. 12
6.Một số đặc điểm của công tác tổ chức kế toán tại công ty. 13
II. Tình hình thực tế kế toán kế toán xuất khẩu hàng hoá tại công ty 15
1.Kế toán xuất khẩu trực tiếp 15
2.Kế toán xuất khẩu uỷ thác 19

Phần 3: Một số ý kiến đề xuất nhằm góp phần hoàn thiện công tác xuất khẩu hàng hoá tại công ty
I.ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY 23
1.Ưu điểm 23
2.Những tồn tại cần khắc phục 24
II.Một số ý kiến đề xuất nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán xuất khẩu
hàng hoá tại công ty. 25

Kết luận

Phần phụ lục

Tài liệu tham khảoXem Thêm: Hoàn thiện kế toán xuất khẩu hàng hoá tại công ty sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu- Bộ thương mại(
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán xuất khẩu hàng hoá tại công ty sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu- Bộ thương mại( sẽ giúp ích cho bạn.