Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Phân tích các nhân tố tác động đến tình hình xuất khẩu gạo tại tp.cần thơ

  Ác Niệm Ác Niệm Đang Ngoại tuyến (3588 tài liệu)
  .:: Gold Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích các nhân tố tác động đến tình hình xuất khẩu gạo tại tp.cần thơ

  MỤC LỤC
  PHẦN MỞ ĐẦU . 1
  CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 4
  I. CƠ SỞ LÝ THUYẾT: . 7
  1. Lý thuyết về ngoại thương 7
  2. Lý thuyết về phát triển kinh tế, phát triển bền vững . 4
  3. Lý thuyết về sản phẩm lúa gạo . . 5
  4. Lý thuyết về nông nghiệp với phát triển kinh tế: 6
  5. Lý thuyết lợi thế so sánh của Ricardo: 7
  II. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT LÚA GẠO TRÊN THẾ GIỚI VÀ KINH NGHIỆM
  THỰC TIỄN XUÂT KHẨU GẠO TẠI VIỆT NAM: 7
  1. Tình hình sản xuất và xuất khẩu gạo trên thế giới 7
  2. Tình hình sản xuất và xuất khẩu gạo của Việt Nam trong thời gian qua 10
  2.1 Tình hình sản xuất lúa gạo của Việt Nam: 10
  2.2 Tình hình xuất khẩu gạo . . 12
  Tổng kết chương I. 15
  CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN
  SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU GẠO CỦA TP.CẦN THƠ .1 6
  I. TỔNG QUAN VỀ TP.CẦN THƠ . 16
  1. Vị trí địa lý và hành chính: . . 16
  2. Đặc điểm tự nhiên và kinh tế - xã hội: 16
  2.1 Đặc điểm tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên: . . 16
  2.2 Đặc điểm kinh tế - Xã hội: . 17
  3. Đặc điểm xã hội và nông thôn TP.Cần Thơ 18
  II. VAI TRÒ CỦA SẢN XUẤT LÚA GẠO VÀ XUẤT KHẨU GẠO TRONG
  PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI TP.CẦN THƠ . 19
  III. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU GẠO TẠI
  TP.CẦN THƠ. 20
  1. Nguồn nguyên liệu phục vụ cho xuất khẩu: . . 20
  2. Các chính sách sản xuất và xuất khẩu gạo: . 24
  2.1 Chính sách sản xuất lương thực: 24
  2.2 Chính sách xuất khẩu gạo . 26
  Phân tích các nhân tố tác động đến tình hình xuất khẩu gạo tại TP.Cần Thơ
  -3-
  2.3 Nhu cầu và thị trường gạo thế giới . 31
  2.3.1 Nhu cầu thế giới: . 31
  2.3.2 Thị trường thế giới: . 35
  Tổng kết chương II . 39
  CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ XUẤT KHẨU
  GẠO CỦA TP.CẦN THƠ: . 40
  1. Giải pháp về cơ chế chính sách . . 40
  2. Biện pháp nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm rút ngắn khoảng cách về giá xuất
  khẩu với các nước xuất khẩu gạo khác. 43
  3. xây dựng thương hiệu gạo Cần Thơ . 45
  4. Biện pháp huy động vốn và hỗ trợ vốn cho xuất khẩu gạo: 46
  5. Tăng cường công tác quảng bá hình ảnh . 47
  Tổng kết chương III 49
  KẾT LUẬN . 50
  Phân tích các nhân tố tác động đến tình hình xuất khẩu gạo tại TP.Cần Thơ
  -4-
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
  ĐBSCL Đồng bằng sông Cửu Long
  ĐBSH Đồng bằng sông Hồng
  USDA Bộ nông nghiệp Mỹ
  KN XK Kim ngạch xuất khẩu
  PTNT phát triển nông thôn
  IPM Chương trình quản lý dịch hại tổng hợp
  OECD Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế
  EU Liên minh Châu Âu
  FAO Tổ chức Nông lương Thế giới
  BVTV Bảo vệ thực vật
  UBND Ủy ban Nhân dân
  HTX Hợp tác xã
  XDCB xây dựng cơ bản
  Phân tích các nhân tố tác động đến tình hình xuất khẩu gạo tại TP.Cần Thơ
  -5-
  LỜI MỞ ĐẦU
  Kế hoạch 5 năm 1981-1985, “ưu tiên phát triển ngành nông nghiệp, xem
  nông nghiệp là mặt trận hàng đầu” đã tạo nên một bước tiến cho nền kinh tế Việt
  Nam. Từ một nước nghèo nàn lạc hậu, nợ nước ngoài tăng cao, lạm phát 3 con số,
  là nước nông nghiệp nhưng vẫn phải nhập khẩu lương thực, .Việt Nam với chính
  sách khoán 10 đã không những đảm bảo an ninh lương thực, nền kinh tế tăng
  trưởng và phát triển ổn định, tỷ lệ lạm phát giảm dần, tốc độ tăng trưởng cao mà còn
  trở thành nước có kim ngạch xuất khẩu gạo đứng thứ 3 trên thế giới (năm 1990) và
  đứng thứ 2 thế giới (năm 1999 và 2005).
  Góp phần không nhỏ vào công cuộc ổn định và tăng trưởng kinh tế có vai trò
  của ngành nông nghiệp của ĐBSCL với sản lượng lúa hàng năm chiếm trên 50%
  sản lượng lúa cả nước, đóng góp 17% GDP cho cả nước, hơn 90% khối lượng gạo
  xuất khẩu, 92% sản lượng lương thực, 66% thủy sản. Có thể nói, sản xuất và xuất
  khẩu lúa gạo là thế mạnh của ĐBSCL.
  Tuy nhiên, trong thời gian qua, việc sản xuất và xuất khẩu gạo của nước ta
  còn nhiều bất cập và yếu kém. Do việc áp dụng khoa học vào sản xuất nông nghiệp
  còn hạn chế, nhiều giống lúa không còn khả năng kháng sâu rầy vẫn được sử dụng
  dẫn đến tình trạng sâu bệnh trên diện rộng, công nghệ sau thu hoạch còn lạc hậu,
  Nên chất lượng hàng hóa nông sản chưa cao làm giảm đi khả năng cạnh tranh của
  gạo Việt Nam trên thị trường thế giới. Ngoài ra, hệ thống thị trường của chúng ta
  chủ yếu là các nước trong khu vực Đông Nam Á có thu nhập thấp và yêu cầu chất
  lượng gạo phẩm chất thấp.
  Vì vậy, việc nguyên cứu đánh giá về tình hình sản xuất và xuất khẩu gạo vừa
  qua có vai trò quan trọng trong việc đề ra các chính sách và biện pháp khắc phục
  cho các địa phương sản xuất và xuất khẩu gạo, trong đó có TP.Cần Thơ.
  Cần Thơ là thành phố trung tâm của vùng ĐBSCL, tuy diện tích đất nông
  nghiệp dùng trồng lúa và sản lượng lương thực không nhiều như tỉnh An Giang, sản
  Phân tích các nhân tố tác động đến tình hình xuất khẩu gạo tại TP.Cần Thơ
  -6-
  lượng lương thực chỉ khoảng 1 triệu tấn/năm, nhưng Cần Thơ có hệ thống chế biến
  gạo và tập trung nhiều đầu mối doanh nghiệp xuất khẩu nên trong nhiều năm qua
  dẫn đầu xuất khẩu gạo khu vực ĐBSCL. Tuy nhiên, việc sản xuất và xuất khẩu
  lương thực gặp nhiều khó khăn như năng suất lao động thấp, thiên tai thường xuyên
  đe dọa, chất lượng sản phẩm không cao, thị trường tiêu thụ còn hạn chế, điều đó
  dẫn đến tình trạng mặc dù kim ngạch xuất khẩu lúa gạo chiếm 34,5 % trong tỷ trọng
  kim ngạch xuất khẩu năm 2005 của Thành phố, nhưng đời sống người nông dân vẫn
  hết sức khó khăn, tình trạng đói nghèo còn chiếm tỷ lệ cao, vì vậy, việc nghiên cứu
  các chính sách nhằm nâng cao hơn nữa năng lực xuất khẩu gạo là điều hết sức cần
  thiết.
  Trước thực trạng đó, việc nghiên cứu tìm hiểu các nhân tố tác động đến tình
  hình xuất khẩu lúa gạo nhằm đẩy mạnh sự phát triển về kinh tế, xã hội tại Cần Thơ
  nói riêng và ĐBSCL nói chung, đề tài “Phân tích các nhân tố tác động đến tình hình
  xuất khẩu lúa gạo tại TP.Cần Thơ” đi sâu nghiên cứu, đánh giá tình hình sản xuất và
  xuất khẩu gạo tác động đến các mặt về: nguồn thu nhập, trình độ, tăng trưởng kinh
  tế, xóa đói giảm nghèo, . đồng thời đánh giá những mặt tích cực và khó khăn, hạn
  chế của các chính sách, thực tiễn ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu lương thực tại
  Cần Thơ trong thời gian qua để đề xuất một số biện pháp để nâng cao hiệu quả xuất
  khẩu lúa gạo, góp phần tăng trưởng kinh tế và xóa đói giảm nghèo cho người dân.
  Trong quá trình thực hiện, tôi đã kết hợp sử dụng các phương pháp mô tả,
  phương pháp thống kê, phương pháp phân tích và đánh giá; sử dụng các nguồn số
  liệu của Sở thương mại Cần Thơ, Sở Nông nghiệp, niên giám thống kê ĐBSCL
  2004, niên giám thống kê cả nước năm 2005, 2006, nguồn số liệu của Bộ Nông
  nghiệp Mỹ, các bài báo, các báo cáo, bài viết của các chuyên gia trong ngành.
  Phạm vi nghiên cứu của đề tài chỉ giới hạn trong việc phân tích các nhân tố
  tác động của hoạt động xuất khẩu lúa gạo ảnh hưởng đến sự tăng trưởng kinh tế tại
  TP.Cần Thơ trong giai đoạn 2001 – 2006.
  Luận văn được xây dựng gồm ba phần với nội dung như sau:
  Phân tích các nhân tố tác động đến tình hình xuất khẩu gạo tại TP.Cần Thơ
  -7-
  - Chương I: Cơ sở lý luận và thực tiễn
  - Chương II: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình sản xuất
  và xuất khẩu gạo của TP.Cần Thơ
  -
  Chương III: Một số giải pháp Nâng cao hiệu quả xuất khẩu gạo
  TP.Cần Thơ
  Vì thời gian còn hạn chế nên luận văn chỉ tập trung phân tích trong giới hạn,
  rất mong được sự góp ý của thầy cô và các bạn để luận văn hoàn chỉnh hơn.

  Xem Thêm: Phân tích các nhân tố tác động đến tình hình xuất khẩu gạo tại tp.cần thơ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích các nhân tố tác động đến tình hình xuất khẩu gạo tại tp.cần thơ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status