Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Xây lắp Điện Hà N

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Xây lắp Điện Hà N


  LỜI MỞ ĐẦU
  Cùng với sự hội nhập phát triển của nền kinh tế thị trường, quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đã đem đến cho nền kinh tế Việt Nam có nhiều thay đổi. Đặc biệt vào năm 2006 Việt Nam chính thức là thành viên thứ 150 của WTO - tổ chức thương mại mang tính chất toàn cầu, luồng gió mới WTO đã đem đến cho nền kinh tế Việt Nam nhiều khởi sắc như thu hút đầu tư, tăng việc làm, đẩy mạnh cải cách kinh tế, giảm được nhiều phí tổn do cắt giảm hàng rào thương mại. Song song với lợi ích mà WTO mang lại thì chúng ta gặp nhiều khó khăn và thách thức như cạnh tranh khốc liệt, sự tràn lan của các mặt hàng nước ngoài. Các DN nước ngoài muốn xâm chiếm thị trường mới ở Việt Nam sẵn sằng hạ giá bán để cạnh tranh với các DN trong nước Do vậy để biến thách thức khó khăn thành cơ hội đòi hỏi các DN trong nước phải có hệ thống quản lý tốt. Một trong những công cụ quản lý quan trọng đó là kế toán. Kế toán là khoa học thu nhận xử lý và cung cấp toàn bộ thông tin về tài sản, các hoạt động của tài sản, các hoạt động kinh tế tài chính trong các đơn vị nhằm kiểm tra, giám sát toàn bộ hoạt động kinh tế tài chính của đơn vị.
  Hạch toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là một bộ phận quan trọng trong toàn bộ nội dung tổ chức công tác kế toán tại DN. Giá thành là chỉ tiêu chất lượng tổng hợp phản ánh trình độ quản lí, sử dụng vật tư, lao động, thiết bị, trình tự tổ chức, là cơ sở để đánh giá kết quả HĐKD. Việc hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm không chỉ ở chỗ tính đúng, tính đủ mà còn phải tính đến việc cung cấp thông tin cho quản lý DN. Đây là một đòi hỏi khách quan của công tác quản lý. Để phát huy tốt chức năng đó thì công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm phải được cải tiến và hoàn thiện.
  Bất kỳ một DN nào cũng muốn hoạt động kinh doanh của mình tốt đạt được lợi nhuận cao vậy cần có cơ chế quản lý khoa học hợp lý thực hiện điều hoà nhiều biện pháp. Đặc biệt là tổ chức tốt về việc kinh doanh nhằm giảm chi phí giá thành. Nhận thức được tầm quan trọng đó nên em đã lựa chọn chuyên đề: “Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần Xây lắp Điện Hà Nội” làm chuyên đề báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình.

  Mục đích nghiên cứu của đề tài
  Công tác hạch toán kế toán có vai trò quan trọng trong sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Thực hiện tốt công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm sẽ đánh giá đúng được hiệu quả của hoạt động sản xuất đồng thời hạn chế được những thất thoát, lãng phí, nâng cao ý thức trách nhiệm của công nhân viên và là cơ sở để giảm chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm tăng lợi nhuận của doanh nghiệp giúp doanh nghiệp ngày càng phát triển hơn trong tương lai.
  Đối tượng
  Công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần Xây lắp Điện Hà Nội
  Phạm vi nghiên cứu:
  Phạm vi về nội dung: Nghiên cứu thực tế quy trình sản xuất sản phẩm tại công ty. Từ đó tìm hiểu công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo phương pháp tính giá thành theo các hợp đồng xây dựng, cung cấp dịch vụ
  Phạm vi về không gian: Công ty CP Xây lắp Điện Hà Nội
  Phạm vi về thời gian: Từ 12/03/2012 đến 05/05/2012
  Phương pháp nghiên cứu
  Luận văn được hoàn thành dựa vào phương pháp tổng hợp, phân tích từ những lý luận về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm đã được học tại trường với những số liệu báo cáo tìm hiểu được tại công ty Cổ phần Xây lắp Điện Hà Nội.
  Bố cục của luận văn
  Chương 1: Lý luận chung về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của ngành xây lắp.
  Chương 2: Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần Xây lắp Điện Hà Nội.
  Chương 3: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần Xây lắp Điện Hà Nội.
  Trong quá trình thực tập tại Công ty CP Xây lắp Điện Hà Nội, em đã nhận được sự hướng dẫn nhiệt tình của giáo viên hướng dẫn cùng các cán bộ phòng kế toán của công ty. Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến ThS. Trịnh Viết Giang cùng các anh chị phòng kế toán Công ty CP Xây lắp Điện Hà Nội đã tạo điều kiện giúp em hoàn thành bài chuyên đề này.
  MỤC LỤC
  MỤC LỤC 2
  DANH MỤC SƠ ĐỒ 5
  DANH MỤC BIỂU ĐỒ 6
  Danh mục các ký hiệu viết tắt. Error! Bookmark not defined.
  LỜI MỞ ĐẦU 8
  CHƯƠNG I. 11
  LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CỦA NGÀNH XÂY LẮP 11
  1.1. Tổng quan chung kế toán trong doanh nghiệp xây lắp. Error! Bookmark not defined.
  1.1.1 Đặc điểm của doanh nghiệp xây lắp - Ảnh hưởng của nó tới vấn đề tập hợp chi phí và tính giá thành. 11
  1.1.2. Đặc điểm kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp.
  1.2. Vai trò và nhiệm vụ kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp. 12
  1.2.1 Vai trò. 12
  1.2.2. Nhiệm vụ. 13
  1.3. Kế toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp. 15
  1.3.1. Khái niệm 15
  1.3.2. Phân loại chi phí: 15
  1.3.3 Đối tượng kế toán chi phí sản xuất xây lắp. 18
  1.3.4. Phương pháp tập hợp chi phí. 18
  1.3.5. Kế toán chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên. 19
  1.3.5.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 19
  1.3.5.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp:. 20
  1.3.5.3 Kế toán chi phí sủ dụng máy thi công. 21
  1.3.5.4 Kế toán chi phí sản xuất chung của HĐXL:. 22
  1.3.5.5 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất xây lắp. 23
  1.3.6 Kế toán chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê định kỳ. 24
  1.3.7 Kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang. 25
  1.4. Kế toán giá thành trong doanh nghiệp xây lắp. 16
  1.4.1. Khái niệm 16
  1.4.2. Phân loại giá thành sản phẩm 17
  1.4.2.1 Phân loại giá thành theo cơ sở số liệu và thời điểm tính giá là tổng chi phí. 17
  1.4.2.2. Phân loại giá thành theo phạm vi chi phí cấu thành. 17
  1.4.3 Đối tượng tính giá thành. Error! Bookmark not defined.
  1.4.4. Phương pháp tính giá thành sản phẩm: 26
  1.4.4.1. Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng. 26
  1.4.4.2 Phương pháp tính giá thành giản đơn. 27
  1.5. Các hình thức sổ kế toán. 27
  1.5.1. Hình thức kế toán nhật ký chung. 27
  1.5.1.1. Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán NKC 27
  1.5.1.2. Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức NKC 28
  1.5.2. Hình thức kế toán Nhật ký - Sổ cái 29
  1.5.2.1. Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký - Sổ cái 29
  1.5.2.2. Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký - Sổ cái 30
  1.5.3. Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ. 31
  1.5.3.1. Đặc trưng cơ bản của hình thức Chứng từ ghi sổ. 31
  1.5.3.2. Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Chứng từ ghi sổ. 32
  1.5.4. Hình thức kế toán Nhật ký - Chứng từ. 33
  1.5.4.1. Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký - Chứng từ. 33
  1.5.4.2. Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký - Chứng từ. 34
  1.5.5. Hình thức kế toán máy. 35
  1.5.5.1. Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán máy. 35
  1.5.5.2. Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán máy. 35
  CHƯƠNG II. 37
  THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN HÀ NỘI. 37
  2.1. Khái quát chung về công tyCPXL Điện Hà Nội 37
  2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty CPXL Điện Hà Nội 37
  2.1.2. Nhiệm vụ sản xuất và kinh doanh của công ty. 38
  Lĩnh vực kinh doanh của công ty là dịch vụ và xây lắp. 38
  2.1.2.1. Ngành nghề chính của công ty:. 38
  2.1.2.2 Những ngành nghề khác:. 38
  2.1.2.3 Một số công trình đã thực hiện. 38
  2.1.3. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty. 39
  2.1.3.1 Sơ đồ khối về cơ cấu bộ máy quản lý. 39
  2.1.3.2. Chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của từng bộ phận quản lý:. 40
  2.1.4. Quy trình công nghệ của Công ty: 42
  2.1.4.1. Sơ đồ. 42
  2.1.4.2. Giải thích: Quy trình công nghệ của Công ty. 43
  2.1.5 Tổ chức bộ máy kế toán trong công ty: 43
  2.1.5.1 Đặc điểm của bộ phận kế toán. 43
  2.1.5.2. Hình thức sổ kế toán áp dụng tại công ty. 45
  2.1.5.3. Chế độ và chính sách kế toán mà công ty đang áp dụng. 46
  2.2. Thực trạng hoạt động của Công ty CPXL Điện Hà Nội những năm gần đây 47
  2.2.1. Thực trạng tình hình sử dụng TSCĐ của công ty. 47
  2.2.2. Thực trạng tình hình sử dụng lao động của công ty. 48
  2.2.3. Thực trạng tình hình sử dụng NVL tại công ty. 49
  2.2.4. Tình hình tài chính của công ty. 50
  2.2.5 Kết quả sản xuất kinh doanh trong 3 năm gần đây. 51
  2.3 Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại công ty CPXL Điện Hà Nội 52
  2.3.1. Quy trình hạch toán CPSX và tính giá thành sản phẩm tại công ty. 52
  2.3.2 Đối tượng phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 52
  2.3.2.1 Kế toán chi phí NVL trực tiếp. 59
  2.3.2.2 Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp. 67
  2.3.2.3 Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp. 68
  2.3.2.4.Chi phí sản xuất chung. 84
  2.3.4. Tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 88
  2.3.4.1 Tổng hợp chi phí sản xuất 88
  2.3.4.2 Tính giá thành sản phẩm hoàn thành. 93
  CHƯƠNG III. 96
  MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CPXL ĐIỆN HÀ NỘI. 98
  3.1. Đánh giá chung. 98
  3.1.1. Những ưu điểm 98
  3.1.2. Những hạn chế. 99
  3.2. Một số giải pháp: 99
  KẾT LUẬN 101


  Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Xây lắp Điện Hà N
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Xây lắp Điện Hà N sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status