Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Vốn bằng tiền và các khoản thanh toán tại Công ty Cơ khí ôtô 3-2

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Vốn bằng tiền và các khoản thanh toán tại Công ty Cơ khí ôtô 3-2


  LỜI MỞ ĐẦU
  Sau khi được học xong phần lý thuyết về chuyên ngành kế toán, lãnh đạo
  nhà trường đã cho sinh viên thâm nhập thực tế nhằm củng cố vận dụng
  những lý luận đã học được vào sản xuất, vừa nâng cao năng lực tay nghề
  chuyên môn, vừa làm chủ được công việc sau này khi tốt nghiệp ra trường
  về công tác tại cơ quan, xí nghiệp có thể nhanh chóng hoà nhập và đảm
  đương các nhiệm vụ được phân công.
  Sau thời gian thực tập tại Công ty Cơ khí ôtô 3-2, em đã tìm hiểu, phân
  tích, đánh giá những kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời so
  sánh với lý thuyết đã học được trong nhà trường để rút ra những kết luận cơ
  bản trong sản xuất kinh doanh đó là lợi nhuận. Muốn có lợi nhuận cao phải
  có phương án sản xuất hợp lý, phải có thị trường mở rộng, giá cả hợp lý và
  đặc biệt phải có vốn đầu tư bằng tiền phù hợp.
  Trên cơ sở đó em đã chọn đề tài “Kế toán nghiệp vụ vốn bằng tiền và
  các khoản phải thanh toán” cho báo cáo tốt nghiệp này.
  Nội dung của chuyên đề này ngoài Lời mở đầu và Kết luận, chuyên đề
  gồm 3 chương chính :
  Chương 1: Cơ sở lý luận của công tác kế toán “Vốn bằng tiền và các
  khoản phải thanh toán “ trong công ty xây lắp .
  Chương 2: Thực trạng công tác kế toán “Vốn bằng tiền và các khoản
  phải thanh toán “ ở Công ty Cơ khí ôtô 3-2.
  Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán “Vốn
  bằng tiền và các khoản phải thanh toán “ ở Công ty Cơ khí ôtô 3-2.
  Với thời gian thực tập có hạn và số liệu thực tế chưa nhiều, đặc biệt là
  kinh nghiệm phân tích đánh giá của em chưa được sâu sắc. Vì vậy trong
  báo cáo không thể tránh khỏi những sai lầm thiếu sót, kính mong các thầy
  cô giáo và nhà trường góp ý sửa chữa để em hoàn thành công việc một cách
  tốt đẹp hơn.
  Nhân dịp này em xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới ban lãnh đạo
  Công ty Cơ khí ôtô 3-2 đã tạo điều kiện và giúp đỡ em trong thời gian thực
  tập tại công ty. Em cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các bác, các cô, các
  chú, các anh chị trong Công ty Cơ khí ôtô 3-2 đã nhiệt tình giúp đỡ về mặt
  thực tiễn và cung cấp cho em những tài liệu quan trọng làm cơ sở nghiên
  cưú chuyên đề ,giúp em hoàn thành báo cáo này.
  2
  Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo trường Cao đẳng kỹ thuật
  công nghiệp 1 và đặc biệt là cô giáo Nguyễn Ngọc Lan đã tận tình hướng
  dẫn, dậy bảo, giúp đỡ em hoàn thành báo cáo chuyên đề này.
  3
  CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VỐN BẰNG TIỀN
  VÀ CÁC KHOẢN THANH TOÁN
  I. KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN
  1. Khái niệm, nhiệm vụ của kế toán vốn bằng tiền :
  a. Khái niệm vốn bằng tiền:
  Vốn bằng tiền là một bộ phận quan trọng của vốn kinh doanh trong
  doanh nghiệp được biểu hiện dưới hình thức tiền tệ bao gồm : Tiền mặt (
  111), TGNH( 112), Tiền đang chuyển (113). Cả ba loại trên đề có tiền Việt
  Nam, ngoại tệ, vàng bạc, đá quý, kim khí quý. Mỗi loại vốn bằng tiền đều sử
  dụng vào những mục đích khác nhau và có yêu cầu quản lý từng loại nhằm
  quản lý chặt chẽ tình hình thu chi và đảm bảo an toàn cho từng loại sử dụng
  có hiệu quả tiết kiệm và đúng mục đích.
  b. Nhiệm vụ của kế toán vốn bằng tiền:
  Kế toán phải thực hiện những nhiệm vụ sau:
  - Phản ánh chính xác kịp thời những khoản thu chi và tình hình còn lại
  của từng loại vốn bằng tiền, kiểm tra và quản lý nghiêm ngặt việc quản lý các
  loại vốn bằng tiền nhằm đảm bảo an toàn cho tiền tệ, phát hiện và ngăn ngừa
  các hiện tượng tham ô và lợi dụng tiền mặt trong kinh doanh.
  - Giám sát tình hình thực hiện kế toán thu chi các loại vốn bằng tiền,
  kiểm tra việc chấp hành nghiêm chỉnh chế độ quản lý vốn bằng tiền, đảm bảo
  chi tiêu tiết kiệm và có hiệu quả cao
  Vốn bằng tiền của doanh nghiệp bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi tại
  các ngân hàng và các khoản tiền đang chuyển ( kể cả nội tệ, ngoại tệ, ngân
  phiếu, vàng bạc, kim khí quý, đá quý)
  Kế toán vốn bằng tiền phải tuân thủ các nguyên tắc sau:
  - Kế toán vốn bằng tiền sử dụng một đơn vị tiền tệ thống nhất là đồng
  Việt Nam ( VNĐ).
  - Các loại ngoại tệ phải quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá mua do
  ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ để
  ghi sổ kế toán.
  Để phản ánh và giám sát chặt chẽ vốn bằng tiền, kế toán phải thực
  hiện các nghiệp vụ sau :
  - Phản ánh chính xác, đầy đủ, kịp thời số hiện có , tình hình biến động
  và sử dụng tiền mặt , kiểm tra chặt chẽ việc chấp hành chế độ thu chi và quản
  lý tiền mặt.
  - Phản ánh chính xác đầy đủ kịp thời số hiện có, tình hình biến động
  tiền gửi, tiền đang chuyển, các loại kim khí quí và ngoại tệ, giám sát việc
  4
  chấp hành các chế độ quy định về quản lý tiền và chế độ thanh toán không
  dùng tiền mặt.
  2. Kế toán tiền mặt :
  2.1 Nguyên tắc chế độ lưu thông tiền mặt:
  Việc quản lý tiền mặt phải dựa trên nguyên tắc chế độ và thể lệ của nhà
  nước đã ban hành, phải quản lý chặt chẽ cả hai mặt thu và chi và tập trung
  nguồn tiền vào ngân hàng nhà nước nhằm điều hoà tiền tệ trong lưu thông,
  tránh lạm phát và bội chi ngân sách, kế toán đơn vị phải thực hiện các nguyên
  tắc sau:
  - Nhà nước quy định ngân hàng là cơ quan duy nhất để phụ trách quản
  lý tiền mặt. Các xí nghiệp cơ quan phải chấp hàng nghiêm chỉnh các chế độ
  thể lệ quản lý tiền mặt của nhà nước.
  - Các xí nghiệp, các tổ chức kế toán và các cơ quan đều phải mở tài
  khoản tại ngân hàng để gửi tiền nhàn rỗi vào ngân hàng để hoạt động.
  - Mọi khoản thu bằng tiền mặt bất cứ từ nguồn thu nào đều phải nộp hết
  vào ngân hàng trừ trường hợp ngân hàng cho phép toạ chi như các đơn vị ở xa
  ngân hàng nhất thiết phải thông qua thanh toán ngân hàng. Nghiêm cấm các
  đơn vị cho thuê, cho mượn tài khoản.
  2.2 Kế toán tiền mặt.
  Mỗi doanh nghiệp đều có một số tiền mặt nhất định tại quỹ. Số tiền
  thường xuyên có tại quỹ được ấn định tuỳ thuộc vào quy mô tính chất hoạt
  động của doang nhiệp và được ngân hàng thoả thuận.
  Để quản lý và hạch toán chính xác, tiền mặt của doanh nghiệp được tập
  trung bảo quản tại quỹ. Mọi nghiệp vụ có liên quan đến thu, chi tiền mặt,
  quản lý và bảo quản tiền mặt đều do thủ quỹ chịu trách nhiệm thực hiện.
  Thủ quỹ do giám đốc doanh nghiệp chỉ định và chịu trách nhiệm gửi
  quỹ. Thủ quỹ không được nhờ người làm thay mình. Không được kiêm nhiệm
  công tác kế toán, không được làm công tác tiếp liệu, mua bán vật tư hàng hoá.
  Tất cả các khoản thu chi tiền mặt đều phải có các chứng từ thu chi hợp
  lệ, chứng từ phải có chữ ký của giám đốc doanh nghiệp và kế toán trưởng.
  Sau khi đã kiểm tra chứng từ hợp lê, thủ quỹ tiến hành thu vào hoặc chi ra các
  khoản tiền và gửi lại chứng từ đã có chữ ký của người nhận tiền hoặc nộp
  tiên. Cuối mỗi ngày căn cứu vào các chứng từ thu chi để ghi sổ quỹ và lập
  báo cáo quỹ kèm theo các chứng từ thu chi để ghi sổ kế toán. Thủ quỹ là
  người chịu trách nhiệm quản lý và nhập quỹ tiền mặt, ngoại tệ, vàng bạc, đá
  quỹ tại quỹ. Hàng ngày thủ quỹ phải thường xuyên kiểm kê số tiền quỹ thực
  tế, tiến hành đối chiếu với sỗ liệu của sổ quỹ, sổ kế toán. nếu có chênh lệch,
  thủ quỹ và kế toán phải tự kiểm tra lại để xác định nguyên nhâ và kiến nghị
  5
  biện pháp xử lý. Với vàng bac, đá quý nhận ký cược, ký quỹ trước khi nhập
  quỹ phải làm đầy đủ các thủ tục về cân, đo, đếm số lượng, trọng lượng, giám
  định chất lượng và tiến hành niêm phong có xác nhận của người ký cược, ký
  quỹ trên dấu niêm phong.


  Xem Thêm: Vốn bằng tiền và các khoản thanh toán tại Công ty Cơ khí ôtô 3-2
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Vốn bằng tiền và các khoản thanh toán tại Công ty Cơ khí ôtô 3-2 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status