Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Công tác kế toán tại công ty bánh kẹo hải châu

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Công tác kế toán tại công ty bánh kẹo hải châu


  LỜI MỞ ĐẦU​Cùng với sự đi lên của xã hội, các doanh nghiệp ngày càng đòi hỏi phải phát triển cao và sản xuất kinh doanh có hiệu quả nhất. Trong điềukiện nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước các doanh nghiệp đang cạnh tranh trong cơ chế thị trường quy luật cung cầu về hàng hoá của xã hội. Để có thể vượt qua được sự chọn lọc của thị trường, sự cạnh tranh quyết liệt, mọi doanh nghiệp đều phải giải quyết các vấn đề về sản xuất kinh doanh sao cho vững chắc và có l ợi nhất.
  Việc tổ chức quy trình sản xuất kinh doanh cần phải sử dụng hàng loạt các công cụ quản lý khác nhưng kế toán luôn là công cụ quan trọng và hữu hiệu nhất. Vì kế toán là thu nhận và sử lý, cung cấp thông tin về tài sản - sự vận động của tài sản, vốn là quá trình luân chuyển của vốn xem có quản lý tốt hay không từ đó giúp cho các chủ thể quản lý đưa ra các phương án kinh doanh có lợi nhất cho doanh nghiệp của mình. Kế toán còn cung cấp thông tin về hiệu quả kinh tế của doanh nghiệp cho các đối tượng có liên quan và chú ý tới như các nhà đầu tư, Ngân hàng, chủ doanh nghiệp khác và báo cáo với cơ quan Nhà nước.
  Công việc kế toán có nhiều khâu, nhiều phần hành và đòi hỏi sự chính xác cũng như trung thực cao, giữa các phần hành kế toán có mối quan hệ hữu cơ, chúng luôn gắn bó với nhau tạo thành một thể thống nhất, một hệ thống đồng bộ trong quản lý. Việc tổ chức công tác kế toán khoa học, hợp lý và phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là một trong những cơ sở quan trọng cho việc chỉ đạo và điều hành sản xuất kinh doanh.
  Sau một thời gian thực tập tại công ty bánh kẹo Hải Châu với vốn kiến thức đã được học và nghiên cứu, đồng thời được sự giúp đỡ của thầy Hoàng Văn Tưởng và các cô chú cán bộ trong công ty. Với kiến thức còn hạn chế của mình em xin được trình bày báo cáo tổng hợp về quá trình thực tập của mình.
  Báo cáo thực tập của em gồm 3 chương:
  CHƯƠNG I: Những vấn đề chung về công tác quản lý và hạch toán ở công ty bánh kẹo Hải Châu.
  CHƯƠNG II: Thực trạng công tác hạch toán tại công th bánh kẹo Hải Châu.
  CHƯƠNG III: Một số ý kiến nhằm thực hiện công tác kế toán tại công ty bánh kẹo Hải Châu.


  MỤC LỤC


  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG I 2
  NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ HẠCH TOÁN Ở CÔNG TY BÁNH KẸO HẢI CHÂU. 2
  I. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 2
  II. Chức năng và đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 7
  1. Chức năng 7
  2. Đặc điểm về hoạt động sản xuất kinh doanh: 7
  III. Tổ chức bộ máy quản lý và sản xuất của công ty. 7
  1. Bộ máy quản lý 7
  2. Tổ chức sản xuất: 13
  IV. Tình hình chung về công tác kế toán tại công ty BKHC 14
  1. Tổ chức bộ máy kế toán 14
  2.Hệ thống sổ sách chứng từ tại công ty: 15
  V. kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 17
  CHƯƠNG II 20
  THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN 20
  TẠI CÔNG TY BÁNH KẸO HẢI CHÂU 20
  I. Kế toán TSCĐ và khấu hao TSCĐ 20
  1. Khái niệm, đặc điểm TSCĐ 20
  2. Kế toán khấu hao TSCĐ 32
  3. Kế toán sửa chữa TSCĐ 35
  II. Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ trong Công ty Bánh kẹo Hải Châu 36
  1. Khái niệm, đặc điểm kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ 36
  2. Hệ thống tài khoản, chứng từ sổ sách kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ ở công ty. 37
  3. Kế toán NVL, CCDC ở công ty 38
  III. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 49
  1. Khái niệm và bản chất kinh tế của tiền lương 49
  2. Các hình thức trả lương ở Công ty Bánh kẹo Hải Châu 49
  3. Các chế độ sử dụng khi hạch toán tiền lương 50
  và các TK liên quan khác 53
  IV. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá trị sản phẩm 56
  1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và tổ chức hạch toán chi phí sản xuất tại công ty 56
  V. Kế toán thành phẩm lao vụ, dịch vụ đã hoàn thành. 75
  1. Khái niệm thành phẩm, hàng hóa và nhiệm vụ kế toán 75
  2. Phương pháp tính giá thành phẩm: 76
  3. Kế toán chi tiết thành phẩm 76
  4. Kế toán tổng hợp nhập, xuất, tồn kho thành phẩm 79
  VI. Kế toán tiêu thụ thành phẩm, hàng hóa, dịch vụ. 79
  1. Các phương thức bán hàng tại Công ty 79
  2. Các phương thức thanh toán tiền hàng: 80
  3. Phương pháp hạch toán tiêu thụ tại Công ty Bánh kẹo Hải Châu 80
  4. Hạch toán các nghiệp vụ tiêu thụ thành phẩm 82
  VII. Kế toán các loại vốn bằng tiền 85
  1. Hạch toán tiền mặt tại Công ty Bánh kẹo Hải Châu 85
  2. Kế toán tiền gửi ngân hàng (TGNH) 88
  VIII. Kế toán các nghiệp vụ thanh toán 90
  1. Kế toán thanh toán với người mua 90
  3. Hạch toán thanh toán với ngân sách 93
  4. Hạch toán tình hình thành toán tạm ứng cho CNV 96
  5. Hạch toán các khoản phải trả phải nộp 98
  IX. Kế toán hoạt động nghiệp vụ tài chính và nghiệp vụ khác 100
  1. Khái niệm về hoạt động tài chính khác 100
  2. Tài khoản sử dụng và phương pháp hạch toán 101
  3. Sổ sách hạch toán 101
  X. Kế toán tổng hợp và chi tiết các nguồn vốn 102
  1. Kế toán các nguồn vốn 102
  2. Kế toán các loại quỹ 103
  XI. Công tác kế toán và quyết toán 105
  1. Phương pháp và trình tự kế toán xác định kết quả kinh doanh 105
  2. Kế toán phân phối lợi nhuận 107
  XII: Báo cáo tài chính kế toán 108
  1. Mục đích, nội dung và thời hạn nộp báo cáo 108
  2. Nội dung và phương pháp lập BCTC 109
  3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 114
  4. Thuyết minh BCTC 114
  PHẦN III 116
  MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN 116
  TẠI CÔNG TY BÁNH KẸO HẢI CHÂU 116
  KẾT LUẬN 118


  Xem Thêm: Công tác kế toán tại công ty bánh kẹo hải châu
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công tác kế toán tại công ty bánh kẹo hải châu sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status