Tên đề tài
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Vật tư Thuỷ bộ Bắc Giang - Số 14 Nguyễn Khắc Nhu - Trần Nguyên Hãn - Thành phố Bắc Giang

LỜI NÓI ĐẦU

Nền kinh tế của đất nước ngày càng trên đà phát triển và vững mạnh, có một phần không nhỏ đó là sự đóng góp của các doanh nghiệp vào nền kinh tế của nước nhà. Còn trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, lao động có một vai trò quan trọng. Do vậy với việc quản lý và sử dụng lao động phù hợp sẽ tìm ra khả năng, tài năng của người lao động nhằm nâng cao năng suất lao động, đạt được mục tiêu trên việc hoạch toán tiền lương, tiền công cho lao động chính xác và đảm bảo sẽ đem lại cho người lao động có một mức sống ổn định, tạo điều kiện cho người lao động cống hiến hết khả năng, tài năng và sức lao động đó cũng đồng nghĩa với việc đem lại lợi nhuận cho doanh nghiệp.
Nói cách khác thì tiền lương có vai trò làm đòn bẩy kinh tế , lao động có tác dụng trực tiếp đến người lao động vì vậy mỗi doanh nghiệp cần tìm, lựa chọn những hình thức và phương pháp kế toán tiền lương để trả cho người lao động một cách hợp lý nhất. Do đó làm thoả mãn lợi ích của người lao động làm động lực thúc đẩy lao động nhằm nâng cao năng suất lao động, góp phần làm giảm chi phí sản xuất kinh doanh, hạ giá thành đồng thời tăng doanh lợi cho doanh nghiệp.
Luôn đi kèm với tiền lương là các khoản trích theo lương mà Nhà nước quy định, để đem lại sự công bằng cho người lao động là các khoản: BHXH, BHYT, KPCĐ.

Qua thời gian thực tập tại công ty Cổ phần Vật tư Thuỷ bộ Bắc Giang. Với kiến thức đã được học ở trường, cùng với sự hướng dẫn hết lòng của cô giáo Nguyễn Quỳnh Như, và anh chị phòng Tài vụ công ty. Em nhận thấy kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương có tầm quan trọng lớn với mỗi doanh nghiệp nên em chọn và viết báo cáo thực tập với đề tài: "Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty Cổ phần Vật tư Thuỷ bộ Bắc Giang - Số 14 Nguyễn Khắc Nhu - Trần Nguyên Hãn - Thành phố Bắc Giang".


Xem Thêm: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Vật tư Thuỷ bộ Bắc Giang - Số 1
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Vật tư Thuỷ bộ Bắc Giang - Số 1 sẽ giúp ích cho bạn.