Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH thương mại Đồng Xanh

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH thương mại Đồng Xanh


  Trong hoạt động quản trị, kế toán có vị trí đặc biệt quan trọng trong việc trao đổi thông tin với các bộ phận khác và cung cấp thông tin tài chính cho công tác quản lý. Trong đó, thông tin về kết quả hoạt động kinh doanh có tầm quan trọng hàng đầu trong một doanh nghiệp.
  Mặt khác, kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh là cơ sở giúp cho nhà quản lý doanh nghiệp có thể đánh giá hoạt động kinh doanh và từ đó điều chỉnh hoạt động của doanh nghiệp theo mục tiêu và kế hoạch đã đặt ra . Do đó, em quyết định chọn đề tài “Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả hoạt động kinh doanh”.
  Nội dung của đề tài gồm 5 chương:
  Chương 1: Mở đầu
  Chương 2: Cơ sở lí luận về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh
  Chương 3: Giới thiệu tổng quan về Công ty TNHH TM Đồng Xanh
  Chương 4: Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH TM Đồng Xanh
  Chương 5: Kết luận – Kiến nghị
  Với nội dung trên, giúp em hiểu rõ hơn về công tác xác định kết quả kinh doanh trên cơ sở lý thuyết cũng như việc vận dụng thực tế công tác kế toán này tại một doanh nghiệp.
  Do thời gian thực tập có hạn và với kiến thức còn hạn chế, nên đề tài này không thể tránh khỏi những thiếu xót. Em kính mong được sự góp ý của quý thầy cô và quý công ty để đề tài của em hoàn thiện hơn.
  MỤC LỤC
  Chương 1: MỞ ĐẦU 1
  1.1 Lý do chọn đề tài .1
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1
  1.3 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn .1
  1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .1
  1.5 Phương pháp nghiên cứu .2
  Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 3
  2.1 Quá trình tiêu thụ thành phẩm .3
  2.1.1 Định nghĩa .3
  2.1.2 Các phương thức tiêu thụ .3
  2.1.3 Ý nghĩa 3
  2.2 Kế toán xác định kết quả kinh doanh 3
  2.2.1 Khái niệm .3
  2.2.2 Ý nghĩa .3
  2.2.3 Kế toán doanh thu 3
  2.2.3.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 3
  2.2.3.2 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu .5
  2.2.3.3 Kế toán doanh thu bán hàng nội bộ 8
  2.2.3.4 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính .9
  2.2.3.5 Kế toán thu nhập khác .11
  2.2.4 Kế toán chi phí .12
  2.2.4.1 Kế toán giá vốn hàng bán 12
  2.2.4.2 Kế toán chi phí bán hàng .14
  2.2.4.3 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp .15
  2.2.4.4 Kế toán chi phí hoạt động tài chính 16
  2.2.4.5 Kế toán chi phí khác 17
  2.2.4.6 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp .18
  2.2.5 Kế toán xác định kết quả kinh doanh 20
  Chương 3: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐỒNG XANH .22
  3.1 Tổng quan về công ty TNHH TM Đồng Xanh .22
  3.1.1 Qúa trình hình thành .22
  3.1.2 Chức năng và nhiệm vụ của công ty .22
  3.1.3 Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý: 24
  3.1.4 Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban: .24
  3.2 Nguồn lực của công ty: 24
  3.2.1 Nguồn nhân lực: .25
  3.2.2 Nguồn lực tài chính: .26
  3.3 Thuận lợi và khó khăn .29
  3.3.1 Thuận lợi .29
  3.3.2 Khó khăn: .29
  3.4 Tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH TM Đồng Xanh .29
  Chương 4: KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TM ĐỒNG XANH 33
  4.1 Kế toán doanh thu 33
  4.1.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ .33
  4.1.2 Kế toán doanh thu bán hàng nội bộ .37
  4.1.3 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 39
  4.2 Kế toán chi phí .41
  4.2.1 Kế toán giá vốn hàng bán 41
  4.2.2 Kế toán chi phí tài chính 45
  4.2.3 Kế toán chi phí bán hàng .45
  4.2.4 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp .45
  4.2.5 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp .49
  4.3 Kế toán xác định kết quả kinh doanh 50
  Chương 5: KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 55
  5.1 Nhận xét: .55
  5.1.1 Nhận xét chung: .55
  5.1.2 Về kinh doanh: .55
  5.1.3 Về công tác tổ chức kế toán : 56
  5.2 Kiến nghị 57
  5.3 Kết luận .58
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  DANH MỤC SƠ ĐỒ
  Sơ đồ 2.1 Sơ đồ hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 5
  Sơ đồ 2.2 Sơ đồ hạch toán chiết khấu thương mại .6
  Sơ đồ 2.3 Sơ đồ hạch toán hàng bán bị trả lại 7
  Sơ đồ 2.4 Sơ đồ hạch toán giảm giá hàng bán 8
  Sơ đồ 2.5 Sơ đồ hạch toán doanh thu bán hàng nội bộ 9
  Sơ đồ 2.6 Sơ đồ hạch toán doanh thu hoạt động tài chính .11
  Sơ đồ 2.7 Sơ đồ hạch toán thu nhập khác .12
  Sơ đồ 2.8 Sơ đồ hạch toán chi phí giá vốn hàng bán 14
  Sơ đồ 2.9 Sơ đồ hạch toán chi phí bán hàng 15
  Sơ đồ 2.10 Sơ đồ hạch toán chi phí QLDN 16
  Sơ đồ 2.11 Sơ đồ hạch toán chi phí tài chính .17
  Sơ đồ 2.12 Sơ đồ hạch toán chi phí khác .18
  Sơ đồ 2.13 Sơ đồ hạch toán chi phí thuế TNDN 20
  Sơ đồ 2.14 Sơ đồ hạch toán XĐ KQKD .21
  Sơ đồ3.1Sơ đồ cơ cấu bộ máy quản lý tại công ty TNHH TM Đồng Xanh 24
  Sơ đồ 3.2 Sơ đồ bộ máy kế toán .31
  Sơ đồ 4.1 Sơ đồ hạch toán kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2009 .52
  DANH MỤC BẢNG
  Bảng 3.1 Bảng báo cáo KQHĐKD của công ty qua 3 năm 2007, 2008, 2009 27
  Bảng 4.1 Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009 53
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
  BHXH: .Bảo hiểm xã hội
  BHYT: Bảo hiểm y tế
  GTGT: Giá trị gia tăng
  KPCĐ: .Kinh phí công đoàn
  KQKD: Kết quả kinh doanh
  QLDN: Quản lý doanh nghiệp
  TNDN: Thu nhập doanh nghiệp
  TNHH TM: .Trách nhiệm hữu hạn thương mại
  TSCĐ: Tài sản cố định
  TTĐB: .Tiêu thụ đặc biệt
  DT: .Doanh thu
  CP: .Chi phí
  GVHB Giá vốn hàng bán


  Xem Thêm: Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH thương mại Đồng Xanh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH thương mại Đồng Xanh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status