Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  CHUYÊN ĐỀ Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Thép An Khánh

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Thép An Khánh


  Tên đề tài

  Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Thép An Khánh  DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ 3


  LỜI NÓI ĐẦU 4


  CHƯƠNG 1: 6

  Những vấn đề lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm ở các doanh nghiệp sản xuất


  CHƯƠNG 2: 25

  KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CôNG TY TNHH THÉP AN KHÁNH

  2.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH THÉP AN KHÁNH 25

  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển. 25

  2.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh. 26

  2.1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty TNHH Thép An Khánh. 26

  2.1.2.2. Lĩnh vực và địa bàn hoạt động của Công ty TNHH Thép An Khánh. 27

  2.1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý. 28

  2.1.4. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm chủ yếu. 32

  2.1.5. Tình hình tổ chức bộ máy và công tác kế toán. 33

  2.1.5.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty. 33

  2.1.5.2. Chế độ kế toán áp dụng. 36

  2.2.2. KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY TNHH THÉP AN KHÁNH .41

  2.2.2.1. Khái quát chung về kÕ to¸n tËp hîp chi phí sản xuất tại Công ty TNHH Thép An Khánh 43

  2.2.2.2. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất của Công ty. 43

  2.2.2.2.1. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 44

  2.2.2.2.1.1. Đặc điểm 44

  2.2.2.2.1.2. Chứng từ, sổ sách và tài khoản sử dụng. 44

  2.2.2.1.3. Phương pháp hạch toán. 44

  2.2.2.2.2. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp. 50

  2.2.2.2.2.1. Đặc điểm 50

  2.2.2.2.2.2. Cách tính lương cho từng công nhân sản xuất 51

  2.2.2.2.2.3. Chứng từ sử dụng. 51

  2.2.2.2.2.4. Tài khoản sử dụng. 52

  2.2.2.2.2.5. Phương pháp hạch toán. 52

  2.2.2.2.3. Chi phí sản xuất chung. 63

  2.2.2.2.3.1. Đặc điểm 63

  2.2.2.2.3.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng. 63

  2.2.2.2.3.3 Trình tự hạch toán. 64

  2.2.2.2.4. Tập hợp chi phí toàn doanh nghiệp. 72

  2.2.2.2.4.1 Chứng từ và tài khoản sử dụng. 72

  2.2.2.2.4.2. Phương pháp hạch toán. 73

  2.2.3.Tính giá thành tại Công ty TNHH Thép An Khánh. 75

  2.2.3.1. Đặc điểm 75

  2.2.3.2. Quy trình tính giá thành tại Công ty TNHH Thép An Khánh. 76  CHƯƠNG III: 78

  MỘT SỐ KIỂN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH THÉP AN KHÁNH 78

  3.1. Những ưu điểm đạt được. 78

  3.1.1. Hình thức sổ kế toán áp dụng. 78

  3.1.2. Về hệ thống tài khoản kế toán. 78

  3.1.3. Về công tác hạch toán chi phí nguyên vật liệu dùng cho sản xuất và dùng chung tại phân xưởng. 79

  3.1.4. Về hình thức trả lương. 79

  3.1.5. Về đối tượng tập hợp chi phí và tính giá thành. 80

  3.1.6. Về kỳ tính giá thành. 80

  3.2. Những hạn chế cần khắc phục. 80

  3.2.1. Chế độ kế toán. 80

  3.2.2. Thiệt hại về sản phẩm hỏng. 81

  3.2.3. Chi phí trả trước. 81

  3.2.4. Chi phí phải trả. 81

  3.2.5. Khấu hao tài sản cố định. 81

  3.2.6. Phương pháp tính giá vật liệu xuất kho. 82

  3.2.7. Kế toán quản trị 82

  3.3. Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Thép An Khánh. 82

  3.3.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện. 82

  3.3.2. Yêu cầu của hoàn thiện. 82

  3.3.3. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất sản phẩm tại Công ty TNHH Thép An Khánh. 83

  3.3.3.1. VÒ viÖc øng dông tin häc vµo trong c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n vµ tổ chức phòng kế toán. 84

  3.3.3.2. Chế độ kế toán. 84

  3.3.3.3. Khấu hao tài sản cố định. 85

  3.3.3.4. Về việc tính giá vật liệu xuất kho. 86

  3.3.3.5. Về thiệt hại sản phẩm hỏng. 86

  3.3.3.6. Hạch toán các khoản chi phí phải trả. 86

  3.3.3.7. Hạch toán chi phí trả trước. 87

  3.3.3.8. Áp dụng kế toán quản trị 86


  KẾT LUẬN 88


  Danh mục tài liệu tham khảo. 89  Xem Thêm: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Thép An Khánh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Thép An Khánh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status