Tên đề tài
Thực trạng công tác hạch toán kế toán tổng hợp tại Công ty TNHHNNMTV thực phẩm Hà Nội - XN Khai thác, cung ứng và chế biến thực phẩm xuất khẩu

LỜI NÓI ĐẦU

Trước những biến đổi sâu sắc của nền kinh tế toàn cầu hóa , mức độ cạnh
tranh về hàng hóa , dịch vụ giữa các doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế ngày càng khốc liệt hơn. Nhất là khi Việt Nam đã gia nhập vào Tổ chức thương mại thế giới ( WTO ), điều này sẽ mang lại cho các doanh nghiệp Việt Nam nhiều cơ hội vô cùng quý báu và đồng thời cũng tạo ra nhiều thử thách lớn. Do đó , mỗi doanh nghiệp không những phải tự lực vươn lên trong quá trình sản xuất kinh doanh mà còn phải biết phát huy tối đa tiềm năng của mình để đạt được hiệu quả kinh tế cao nhất. Bên cạnh các phương thức xúc tiến thương mại để đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ với mục đích cuối cùng là đem lại lợi nhuận cao, các doanh nghiệp còn phải biết nắm bắt những thông tin, số liệu cần thiết, chính xác từ bộ phận kế toán để kịp thời đáp ứng các yêu cầu của nhà quản lý, cụ thể công khai tài chính thu hút nhà đầu tư, tham gia vào các thị
trường tài chính. Đặc biệt là đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu, phải thể hiện được vai trò tiên phong của mình trong quá trình hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới. Là một doanh nghiệp nhà nước với qui mô lớn, có uy tín cao hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm xuất khẩu của Hà Nội , Công ty TNHHNNMTV Thực phẩm Hà Nội đã từng bước khẳng định mình trên thương trường xuất khẩu, và để đảm bảo vai trò chủ đạo của doanh nghiệp nhà nước vững mạnh trong lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu thì việc đẩy mạnh công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ cũng như xác định đúng kết quả bán hàng là vấn đề có ý nghĩa rất thiết thực. Điều đó không những sẽ giúp cho nhà quản lý đưa ra những phương thức tiêu thụ thành phẩm hữu hiệu , bảo toàn vốn, đẩy nhanh vòng quay vốn, đem đến cho doanh nghiệp hiệu quả kinh tế cao nhất mà còn giúp cho nhà nước điều tiết hợp lý nền kinh tế ở tầm vĩ mô . Với nhận thức trên và qua thời gian thực tập tại công ty, em quyết định đi sâu nghiên cứu đề tài: “Thực trạng công tác hạch toán kế toán tổng hợp tại Cty TNHHNNMTV Thực phẩm Hà Nội - XN Khai thác, cung ứng và chế biến thực phẩm xuất khẩu" .
Nội dung chuyên đề tập trung nghiên cứu công tác kế toán thành phẩm , tiêu thụ và xác định kết quả bán hàng theo hình thức kế toán nhật ký chung tại công ty. Trên cơ sở đó đề ra những kiến nghị giúp hoàn thiện hệ thống kế toán này để công ty có thể kiểm tra, giám sát chặt chẽ hơn tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất, quá trình tiêu thụ thành phẩm và phản ánh chính xác, kịp thời kết quả tiêu thụ giúp công ty nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
Phương pháp nghiên cứu được vận dụng trong chuyên đề là phương pháp thống kê và phân tích số liệu thực tế thu thập được trong quá trình thực tập tại doanh nghiệp, các số liệu trong các báo cáo quyết toán, báo cáo tài chính, sổ sách kế toán tại doanh nghiệp và các số liệu có được từ việc phỏng vấn trực tiếp các nhân viên của phòng kế toán để từ đó rút ra những nhận xét và kết luận .

Chuyên đề nghiên cứu “Thực trạng công tác hạch toán kế toán tổng hợp tại Cty TNHHNNMTV Thực phẩm Hà Nội - XN Khai thác, cung ứng và chế biến thực phẩm xuất khẩu" với kỳ kế toán là quý I năm 2008 . Do thời gian thực tập, cơ hội tiếp xúc với t hực tế và kiến thức có hạn nên chuyên đề không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những nhận xét và ý kiến đóng góp của quý thầy cô cùng các cô chú , anh chị trong công ty để đề tài có giá trị thực tiễn cao hơn .


Xem Thêm: Thực trạng công tác hạch toán kế toán tổng hợp tại Công ty TNHHNNMTV thực phẩm Hà Nội - xí nghiệp Kh
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng công tác hạch toán kế toán tổng hợp tại Công ty TNHHNNMTV thực phẩm Hà Nội - xí nghiệp Kh sẽ giúp ích cho bạn.