Tên đề tài
Hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty TNHH TM và Tin học Tinh Tú

LỜI MỞ ĐẦU

Trong những năm gần đây cùng với sự đổi mới sâu sắc của cơ chế quản lý kinh tế nhiều thành phần theo cơ chế thị trường có sự điều tiết vĩ mô của nhà nước, các doanh nghiệp luôn luôn phải vận động để tồn tại và đi lên. Cụ thể là các doanh nghiệp phải tự chịu trách nhiệm về tính chất bảo tồn và phát triển vốn kinh doanh. Vì thế mục tiêu cuối cùng của các doanh nghiệp là làm sao để có được lợi nhuận và tối đa hoá lợi nhuận đó. Để làm được điều này các doanh nghiệp phải làm sao để sử dụng vốn có hiệu quả cao nhất với mức chi phí hợp lý nhất để từ đó đạt được mức lợi nhuận cao nhất.
Việt Nam đã đề ra chiến lược phát triển công nghệ thông tin một cách toàn diện để xây dựng những nền móng vững chắc cho một kết cấu hạ tầng và thông tin xã hội, có khả năng đáp ứng nhu cầu cơ bản về thông tin trong quản lý Nhà nước và trong các hoạt động kinh tế xã hội, đồng thời xây dựng ngành công nghệ thông tin thành một trong các ngành công nghệ mũi nhọn của đất nước, góp phần chuẩn bị cho đất nước ta có vị trí xứng đáng trong khu vực khi bước vào thiên niên kỷ mới. Để thực hiện được chiến lược này cần phải có các nhà cung cấp thiết bị tin học và chuyển giao công nghệ. Nắm bắt được nhu cầu đó, nhiều công ty máy tính hay thiết bị tin học đã lần lượt ra đời, đáp ứng những đòi hỏi của xã hội và phục vụ nhu cầu hội nhập thế giới của Việt Nam. Hoà cùng sự sôi động của thị trường, công ty TNHH TM và Tin học Tinh Tú
Để có thể đứng vững trên thị trường, mỗi doanh nghiệp đều phải có những chiến lược phát triển riêng, phải luôn luôn có các biện pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý điều hành kết hợp với tăng cường công tác quản lý tài chính chặt chẽ, đặc biệt là công tác hạch toán kế toán trong doanh nghiệp mình.
Với mong muốn được tìm hiểu sâu hơn về thực tiễn công tác kế toán tại doanh nghiệp và được sự giúp đỡ, chỉ bảo tận tình của cô giáo hướng dẫn; của tập thể cán bộ, nhân viên của Công ty TNHH TM và Tin học Tinh Tú, em thực hiện chuyên đề này nhằm vận dụng những lý luận hạch toán kế toán đã được tiếp thu trong nhà trường vào việc tìm hiểu thực tiễn công tác kế toán tại đơn vị, qua đó cũng cố kiến thức đã có và học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm quý báu. Qua thời gian thực tập tại công ty, em nhận thấy công ty là một doanh nghiệp thương mại hoạt động kinh doanh hàng hoá là hoạt động mang lại nguồn thu chủ yếu cho công ty và bộ máy kế toán của công ty đã góp phần công sức rất lớn vào thành công đó. Chính bởi mong muốn tìm hiểu cơ sở cho những thành công đó của công ty trong kinh doanh hàng hoá mà em đã lựa chọn để tìm hiểu đề tài:
“Hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại công ty TNHH TM và Tin học Tinh Tú”.

Chuyên đề gồm có 3 phần:
Phần 1: Tổng quan về Công ty TNHH TM và Tin học Tinh Tú
Phần 2: Thực tế công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại công ty TNHH TM và Tin học Tinh T ú
Phần 3: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH TM và TIn học Tinh Tú.


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty TNHH thương m
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty TNHH thương m sẽ giúp ích cho bạn.