Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  CHUYÊN ĐỀ Hạch toán kế toán của Công ty cổ phần thương mại An Phúc(T.cap CD Công nghiệp Hà Nội)

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hạch toán kế toán của Công ty cổ phần thương mại An Phúc(T.cap CD Công nghiệp Hà Nội)


  Tên đề tài

  Hạch toán kế toán của Công ty cổ phần thương mại An Phúc(T.cap CD Công nghiệp Hà Nội)  LỜI MỞ ĐẦU 1


  Phần I: Tìm hiểu chung về doanh nghiệp. 2

  I. Đặc điểm, tình hình của doanh nghiệp. 2

  1. Vị trí của doanh nghiệp trong nền kinh tế. 2

  2. Quá trình hình thành và phát triển. 3

  3- Chức năng nhiệm vụ của công ty. 4

  4. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của doanh nghiệp. 5

  5. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán. 6

  6. Hình thức số kế toán mà công ty áp dụng. 7

  II. Những thuận lợi khó khăn chủ yếu ảnh hưởng đén tình hình phát triển của công ty hiện nay. 8

  1. Tình hình kinh doanh. 8

  2. Công tác kế toán. 8


  Phần II: Tìm hiểu nghiệp vụ chuyên môn. 10

  A. kế toán lao động tiền lương. 10

  I. Khái niệm và nhiệm vụ của kế toán lao động tiền lương. 10

  1. Khái niệm 10

  2. Nhiệm vụ của kế toán lao động tiền lương: 10

  II. Quy trình luân chuyển chứng từ: 10

  1. Quy trình hạch toán: 10

  2. Các chứng từ về lao động tiền lương: 11

  III. Nội dung và tuần tự kế toán lao động tiền lương. 11

  1. Nội dung: 11

  2. Hình thức trả lương: 11

  3. Các khoản phụ cấp có tính chất lương: 12

  IV. Phương pháp và trình tự lập bảng: 12

  1. Bảng thanh toán lương nhân viên văn phòng: 12

  2. Bảng thanh toán lương nhân viên bán hàng. 16

  3. Bảng thanh toán lương toàn công ty: 19

  4. Bảng phân bố tiền lương và BHXH,BHYT,KPCĐ. 21

  B- Kế toán mua hàng hoá (dịch vụ) 25

  I- Khái niệm, đặc điểm, nhiệm vụ của kế toán mua hàng. 25

  1- Khái niệm đặc điểm 25

  2- Nhiệm vụ của kế toán mua hàng. 25

  3- Nguồn nhập hàng hoá chủ yếu dùng trong doanh nghiệp. 26

  II- Kế toán chi tiết hàng hoá. 26

  1- Quy trình luân chuyển chứng từ. 26

  2- Các chứng từ nhập. 27

  III- Kế toán tổng hợp hàng hoá. 32

  1- Lập sổ chi tiết thanh toán với người bán. 32

  2- Lập sổ tổng hợp thanh toán với người bán. 32

  3. Lập bảng tổng hợp Nhập - Xuất - Tồn. 37

  4. Lập sổ cái TK 156 "Hàng hoá". 40

  C. Kế toán TSCĐ và đầu tư dài hạn. 41

  I. Khái niệm, nhiệm vụ, phân loại TSCĐ: 41

  1/ Khái niệm 41

  2/ Nhiệm vụ kế toán TSCĐ: 41

  3/ Phân loại TSCĐ 41

  II. Kế toán chi tiết TSCĐ 42

  1/ Quy trình luận chuyển chứng từ. 42

  2/ Thủ tục đưa TSCĐ vào sử dụng , thanh lí nhưọng bán. 42

  3/ Phương pháp tính khấu hao TSCĐ tại công ty. 42

  III. Kế toán tổng hợp. 43

  1. Phương pháp kế toán tăng TSCĐ 43

  2. Phương pháp kế toán giảm TSCĐ: 47

  3. Phương pháp lập sổ chi tiết TSCĐ 50

  4. Lập bảng tính và phân bố khấu hao. 52

  5. Lập sổ cái TB211 “TSCĐ hữu hình”. 54

  D- Kế toán tập hợp chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp. 56

  I- Kế toán tập hợp chi phí bán hàng. 56

  1- Khái niệm, nội dung chi phí bán hàng và nhiệm vụ kế toán. 56

  2- Phương pháp kế toán. 57

  3- Phương pháp và cơ sở lập sổ chi tiết TK 641. 58

  II- Kế toán tập hợp chi phí quản lý doanh nghiệp. 61

  1- Khái niệm, nội dung chi phí QLDN và nhiệm vụ của kế toán. 61

  2- Phương pháp kế toán. 61

  3- Cơ sở và phương pháp lập sổ chi tiết TK 642. 62

  E- Kế toán tiêu thụ hàng hoá (dịch vụ) và doanh thu bán hàng và xác định kết quả kinh doanh. 65

  I- Kế toán tiêu thụ hàng hoá. 65

  1- Kế toán chi tiết hàng hoá. 66

  2- Phương pháp tính giá hàng hoá xuất kho. 73

  3- Phương pháp phân bổ chi phí mua hàng vào giá vốn hàng tiêu thụ trong kỳ 73

  4- Lập sổ chi tiết giá vốn hàng bán. 74

  II. Kế toán doanh thu bán hàng. 76

  1. Lập sổ chi tiết doanh thu bán hàng. 76

  2. Lập sổ cái TK511 "Doanh thu bán hàng". 78

  III. Xác định kết quả kinh doanh. 80

  1. Khái niệm và nhiệm vụ của kế toán. 80

  2. Sổ cái TK 911 "Xác định kết quả kinh doanh". 81


  Phần IIII : Nhận xét và kiến nghị 83


  KẾT LUẬN 86


  Phần IV: Nhận xét và xác nhận của đơn vị thực tập. 87

  Phần V: Nhận xét của giáo viên. 88  Xem Thêm: Hạch toán kế toán của Công ty cổ phần thương mại An Phúc(T.cap CD Công nghiệp Hà Nội)
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán kế toán của Công ty cổ phần thương mại An Phúc(T.cap CD Công nghiệp Hà Nội) sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status