Tên đề tài
Tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH TM Huy Minh

LỜI NÓI ĐẦU

Một trong những điều kiện hàng đầu mà các doanh nghiệp sản xuất theo đuổi, đó là: “Tối thiểu hoá chi phí, tối đa hoá lợi nhuận”. Để tồn tại và lớn mạnh được trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt ngày nay đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phảI tạo lên sức bật nổi tại của mình bằng cách phải năng động về mọi mặt, áp dụng mọi tổng hợp về biện pháp, các chiến lược trong kinh doanh . Nhưng quan trọng hơn cả và không thể thiếu được đó là việc hoàn thiện công tác tổ chức kế toán nói chung, cũng như cách tổ chức hoạch toán NVL nói riêng.
Trong công tác quản lý của kế toán thì NVL được kế toán thường xuyên theo dõi bởi NVL trong một doanh nghiệp sản xuất chiếm từ 60 – 80% tổng chi phí sản xuất ra sản phẩm. Vì vậy quản lý và sử dụng NVL là khâu quan trọng trong quản lý doanh nghiệp. Hoạch toán tốt NVL sẽ đảm bảo cho việc cung cấp đúng tiến độ, kịp thời các NVL cho sản xuất, sử dụng được NVL hợp lý. Từ đó giá thành giảm giúp cho doanh nghiệp đứng vững trên thị trường.
Cũng như các doanh nghiệp khác để hoà nhập trong nền kinh tế thị trường. Công ty TNHH TM Huy Minh luôn chú trọng công tác hoạch toán và coi nó như một công cụ quản lý vật tư nói riêng và sản phẩm sản xuất sản phẩm nói chung. Vì vậy tăng cường công tác quản lý vật tư phải đi liền với công tác hoạch toán NVL.
Nhận thức được vai trò quan trọng của hoạch toán NVL, em đã chọn đề tài là “Tổ chức kế toán NVL tại Công ty TNHH TM Huy Minh”.

Nội dung của bài luận văn được chia làm 3 chương
Chương I: Một số vấn đề lý luận chung về công tác kế toán NVL trong doanh nghiệp.
Chương II: Tình hình thực tế về tổ chức kế toán NVL Công Ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Trường Thi.
Chương III: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công Ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Trường Thi.


Xem Thêm: Tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH thương mại Huy Minh
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH thương mại Huy Minh sẽ giúp ích cho bạn.