Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  CHUYÊN ĐỀ Kế toán kinh doanh hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh của Công ty cổ phần giống vật tư và gia s

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán kinh doanh hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh của Công ty cổ phần giống vật tư và gia s


  Tên đề tài

  Kế toán kinh doanh hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh của Công ty cổ phần giống vật tư và gia súc AMASCO.  MỤC LỤC  PHẦN I: Gíới thiệu về sự ra đời và phát triển và nhiệm vụ của công ty 1

  I.Giới thiệu khái quát về công ty 21. Tên và địa chỉ

  2. Qúa trình ra đời và phát triển

  3. Chức năng, nhiệm vụ của công ty

  4. Một só nét khái quát về quá trình hoạt động tại công ty  II.Cơ cấu tổ chức và nhân sự tại công ty 31. Nhiệm vụ của các phòng ban

  2. Sơ đô tổ chức của công ty  III.Tổ chức công tác kế toán tại công ty 41. Tổ chức bộ máy kế toán

  2. Hình thức kế toán tại công ty  PHẦN II: Kế toán thành phẩm tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh của cộng ty Vật Tư và Giống Gia Súc 5  I.Khái niệm, đặc điểm 61. Khái niệm bán hàng

  2. Phương thức bán hàng

  Bán buôn

  Bán lẻ 7

  Kết quả bán hàng

  3. Nhiệm vụ kế toán  II.Kế toán kinh doanh hàng hoá và xác định kết quả hàng hoáA.Kế toán kinh doanh hàng hoá 7  1.Kế toán doanh thu hàng hoá

  1.1 Kế toán doanh thu hàng hoá

  1.1.1 Khái niệm

  1.1.2 Nguyên tắc ghi nhận doanh thu

  1.1.3 Bán hàng trong nước

  a) Chứng từ sổ sách kế toán

  b) Tài khoản sử dụng 8

  1.1.4 Bán hàng theo hình thức xuất khẩu trực tiếp

  1.1.5 Bán hang theo hình thức xuất khẩu uỷ thác

  1.1.6 Bán hàng theo hình thức nhận uỷ thác  1.2 Kế toán giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại,chiết khấu hàng bán 10

  a) Khái niệm

  b) Tài khoản sử dụng

  c) Trình tự hach toán

  1.3Kế toán thuế GTGT theo pp trực tiếp, thuế TTĐB,THUẾ XK 10

  a) Khái niệm

  b) TK sử dụng

  c) Sơ đồ hạch toán

  1.4Kế toán giá vốn hàng bán

  a) Khái niệm

  b) Phương pháp tính giá xuất kho

  c) TK sử dụng

  2.Kế toán xác định kết quả kinh doanh 11

  2.1Kế toán chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp

  Khái niệm

  Chứng từ

  TK sử dụng

  2.2Kế toán doanh thu,hoạt động tài chính 12

  2.2.1 Khái niệm

  2.3Kế toán thu nhập khác và chi phí khác 12

  2.3.1 Khái niệm

  2 4 Kế toán xác định kqkd 12

  2.4.1 Khái niệm

  2.4.2 TK sử dụng

  41

  PHẦN III.KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY VẬT TƯ VÀ GIỐNG GIA SÚC 13

  A.KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM 14I,Khái niệm,đặc điểm

  1.Khái niệm

  2.Đặc điểm

  II.Nội dung

  1.Đánh giá thành phẩm

  a) Gía thự tế xuất kho thành phẩm

  b) Gía thực tế nhập kho thành phẩm

  III.Phương pháp kế toán thành phẩm 151. Các chứng từ liên quan

  2. Hạch toán chi tiết

  IV.Kế toán tổng hợp xuất kho thành phẩm

  1. TK sử dụng

  2. Trình tự hạch toán

  a) kế toán nhập kho thành phẩm

  b) kế toánxuất kho thành phẩm

  V.Kế toán thành phẩm của công ty vật tư và giống gia súc 151.Một số vấn đề chung  2.Các loại thành phẩm của công ty  3.Phương pháp kế toán thành phẩm sử dụng tại công ty

  - Hạch toán chi tiết

  - Phương pháp kế toán hàng nhập khẩu  .4.Kế toán nhập khẩu thành phẩm 16

  5.KT xuất kho thành phẩm

  a) Chứng từ sử dụng

  b) Tài khoản sử dụng

  B.Kế toán bán hàng tại công ty Vật Tư và Gií«ng Gia Súc 1. Kế toán doanh thu bán hàng

  2. Kế toán giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại,chiết khấu bán hàng 17

  3. Kế toán giá vốn hàng bán

  C.Kế toán xác định kết quả bán hàng 18a) Kế toán chi phí bán hàng

  b) Chi phí Qủan Lý Doanh Nhgiệp

  c) Kế toán chi phí hoạt động tài chính và doanh thu tài chính

  d) Kế toán thu nhập khác và chi phí khác

  e) Kế toán xác định kết quả bán hàng  IV.Nhận xét,kiến nghị,kết luận 21A.Tình hình chung của công ty Vât Tu và Giông Gia Súc 22I.Những thuận lợi

  II.Những khó khăn1) Ap lực cạnh tranh 23

  2) Yêu cầu về chất lượng

  3) Kho khăn trong công tác vận chuyển hàng 24

  4) Thiếu nguồn vốn kinh doanh  B.Kiến nghị1) Đ ẩy mạnh thu hồi công nợ

  2) Áp dụng phương thức khuyến khích mua hàng 25

  3) Đ ào tạo đội ngủ tiếp thị  III.Nhận xét và đề xuất ý kiến 261) Thu hồi công nợ

  2) Tìm kiếm thị trường mới

  3) Cải thiện khả năng cạnh tranh 27

  4) Công tac kế toán tại công ty

  5) Quy trình hoạch toán tại công ty 28

  6) Theo dõi công nợ 31 IV.Kết luận 31


  Xem Thêm: Kế toán kinh doanh hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh của Công ty cổ phần giống vật tư và gia s
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán kinh doanh hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh của Công ty cổ phần giống vật tư và gia s sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status