Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế toán vốn bằng tiền, lập và phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ tại công ty Cổ Phần Dược Hậu Gian

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán vốn bằng tiền, lập và phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ tại công ty Cổ Phần Dược Hậu Gian


  PHẦN MỞ ĐẦU
  1. Sự cần thiết của đề tài:
  - Ngày nay, nền kinh tế phát triển ngày một mạnh hơn, kinh doanh là một trong những mục tiêu hàng đầu của mỗi quốc gia. Trước nhu cầu phát triển chung của nền kinh tế thế giới. Nền kinh tế nước ta cũng đang hoà nhập vào sựphát triển chung đó. Đặc biệt, nước ta đã gia nhập tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vào năm 2007, và là thành viên thứ 150 của Tổ chức này. Đây là một thách thức lớn đối với các công ty, cũng như các nhà kinh doanh. Trong cơ chế mới, sự cạnh tranh khắc nghiệt luôn là mối đe doạ cho những doanh nghiệp yếu kém. Chính vì vậy mà các nhà kinh doanh cũng như các doanh nghiệp phải phấn đấu không ngừng để giữ vững chỗ đứng trên thị trường.
  - Nhận thấy được tầm quan trọng đó, cho nên Đảng và Nhà nước ta đã không ngừng hoàn thiện và liên tục đổi mới, đó là sự hình thành nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần với sự điều tiết vĩ mô của Nhà nước theo định hướng Xã hội chủ nghĩa.
  - Để tiến hành bất kỳ hoạt động kinh doanh nào thì cũng phải cần có một nguồn vốn nhất định, bao gồm: vốn cố định, vốn lưu động và các loại vốn chuyên dùng khác. Trong đó thì không thể không kể đến tầm quan trọng của vốn bằng tiền.
  - Vốn bằng tiền là một phạm trù kinh tế thuộc lĩnh vực tài chính - kế toán, nó có tầm quan trọng trong mỗi doanh nghiệp. Điều tiên quyết để khởi đầu và duy trì hoạt động kinh doanh một cách liên tục. Vốn bằng tiền là một thiết yếu của vốn lưu động, nếu có đầy đủ vốn bằng tiền doanh nghiệp không những có khả năng duy trì các hoạt động kinh doanh hiện có, giữ vững và cải thiện quan hệ với khách hàng mà còn có khả năng nắm bắt và tận dụng thời cơ trong kinh doanh.
  - Mặt khác, cái nhìn đầu tiên của các đệ tam nhân (như: ngân hàng, nhà đầu tư, nhà cung cấp, khách hàng ) khi nhìn vào báo cáo tài chính là doanh thu của doanh nghiệp đạt bao nhiêu, lợi nhuận bao nhiêu, lưu chuyển của dòng tiền, kết quả hoạt động kinh doanh, hiện tại doanh nghiệp có khả năng thanh toán các khoản nợ tới hạn hay không, . do đó cần phải có sự trung thực, chính xác của các báo cáo. Vì vậy, vai trò của người kế toán rất quan trọng, vừa tham mưu, cung cấp cho ban lãnh đạo những số liệu thực tế khi cần thiết, vừa nhạy bén nắm bắt những thông tin để làm sao thực hiện đúng theo các chuẩn mực kế toán hiện hành.
  - Nhận thấy được tầm quan trọng của việc quản lý vốn, lưu trữ sổ sách, chứng từ, cũng như để hiểu rõ hơn về trình tự lưu chuyển của chứng từ, trình tự ghi chép vào sổ sách và cách thức lập, phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ nên em chọn đề tài “Kế toán vốn bằng tiền, lập và phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệtại công ty Cổ phần Dược Hậu Giang” để làm đề tài khoá luận tốt nghiệp.
  2. Mục tiêu nghiên cứu:
  - Mục tiêu tổng quát:
  + Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là tập trung tìm hiểu nhiệm vụ, quy trình của kế toán vốn bằng tiền, cũng như trình tự ghi chép vào sổ sách kế toán tại công ty Cổ phần Dược Hậu Giang. Bên cạnh còn tìm hiểu phương pháp, cũng như cách thức lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Qua đó có so sánh báo cáo lưu chuyển tiền tệ để đánh giá khả năng tạo ra các luồng tiền trong tương lai, khả năng thanh toán các khoản nợ,
  + Thông qua việc so sánh báo cáo lưu chuyển tiền tệ qua hai tháng: tháng 09 và tháng 10 năm 2008. Qua đó em cũng đưa ra các giải pháp nhằm phát triển các yếu tố tốt tác động đến dòng tiền, cũng như đưa ra các biện pháp để khắc phục các yếu tố có tác động không tốt đến sự lưu chuyển của dòng tiền.
  - Mục tiêu cụ thể:
  Đề tài sẽ đi sâu vào các nội dung cụ thể sau:
  + Kế toán thu tiền mặt: dựa vào các phiếu thu tiền mặt (như: bán hàng hoá, hoa hồng, phiếu rút tiền) để làm chứng từ gốc mà ghi vào Chứng từ ghi sổ.
  + Kế toán chi tiền mặt: dựa vào các phiếu, hoá đơn chi trả tiền mặt (như: hoá đơn mua hàng, hoá đơn thuê xe, hoá đơn tiền điện, hoá đơn tiền nước) để ghi vào Chứng từ ghi sổ, đồng thời ghi vào các loại sổ có liên quan.
  + Kế toán thu (gửi vào) tiền gửi ngân hàng: căn cứ giấy báo có của ngân hàng để làm chứng từ gốc mà người kế toán theo dõi tiền gửi ngân hàng ghi chép vào Chứng từ ghi sổ đồng thời ghi vào các loại sổ có liên quan.
  + Kế toán chi (rút ra) tiền gửi ngân hàng: căn cứ vào giấy báo nợ của ngân hàng để làm chứng từ gốc mà người kế toán ghi chép vào Chứng từ ghi sổ, đồng thời ghi vào các loại sổ có liên quan.
  + Dựa vào số liệu ghi chép trên lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ của tháng 10, qua đó phân tích và đưa ra các các giải pháp nhằm phát triển, cũng như cách khắc phục những chỉ tiêu không tốt ảnh hưởng đến sự luân chuyển của dòng tiền tại công ty Cổ phần Dược Hậu Giang.

  3. Phương pháp nghiên cứu:
  - Đề tài được hình thành theo phương pháp thu thập tài liệu tại công ty Cổ phần Dược Hậu Giang, kết hợp với việc tiếp xúc và tham khảo ý kiến của thầy cô, cũng như kinh nghiệm của các cô chú, anh chị trong đơn vị.
  - Ngoài ra, đề tài còn dựa trên việc nghiên cứu, tham khảo các văn bản, sách vở, thu thập các thông tin từ các số liệu, các chứng từ thu - chi phát sinh ởCông ty, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, báo cáo quyết toán của đơn vị qua các năm và các tài liệu về ngành kế toán tài chính.
  - Đề tài có sử dụng các phương pháp nghiên cứu: + Phương pháp thu thập số liệu: từ nguồn số liệu tại phòng Quản trị tài chính công ty Cổ phần Dược Hậu Giang.
  + Phương pháp so sánh.
  + Phương pháp hạch toán các nghiệp vụ kế toán vốn bằng tiền.
  + Phương pháp lập và phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
  + Phương pháp xử lý, phân tích số liệu.
  4. Phạm vi nghiên cứu:
  - Phạm vi về thời gian:
  + Thời gian nghiên cứu và bắt đầu viết đề tài từ này 16/02/2009 đến ngày 16/04/2009.
  + Thông tin số liệu sử dụng phân tích trong đề tài được thu thập từ năm 2006, 2007, 2008.
  + Thông tin số liệu sử dụng ghi chép sổ sách kế toán và lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ là tháng 9,10 năm 2008.

  - Phạm vi về không gian:
  Đề tài “Kế toán vốn bằng tiền, lập và phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ tại công ty Cổ phần Dược Hậu Giang” được thực hiện trong suốt quá trình thực tập tại công ty Cổ phần Dược Hậu Giang.

  - Phạm vi về nội dung:
  Đề tài “Kế toán vốn bằng tiền, lập và phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ tại công ty Cổ phần Dược Hậu Giang”. Qua đề chỉ tìm hiểu khái niệm về kế toán vốn bằng tiền, bên cạnh còn thực hiện công tác kế toán vốn bằng tiền và lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ tháng 10.
  5. Kết cấu đề tài:
  Cấu trúc của đề tài bao gồm ba phần được trình bày như sau:
  - Phần mở đầu: Phần này trình bày sự cần thiết của đề tài, mục tiêu nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu, kết cấu đề tài.
  - Phần nội dung: gồm có bốn chương được kết cấu như sau:
  Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán vốn bằng tiền và lưu chuyển tiền tệ.
  Chương 2: Giới thiệu khái quát quá trình hình thành và phát triển của công ty Cổ phần Dược Hậu Giang.
  Chương 3: Kế toán vốn bằng tiền, lập và phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ tại công ty Cổ phần Dược Hậu Giang.
  Chương 4: Nhận xét, kiến nghị
  - Phần kết luận
  Phụ lục
  Tài liệu tham khảo  Xem Thêm: Kế toán vốn bằng tiền, lập và phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ tại công ty Cổ Phần Dược Hậu Gian
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán vốn bằng tiền, lập và phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ tại công ty Cổ Phần Dược Hậu Gian sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status