Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  BÁO CÁO Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Viễn thông

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Viễn thông


  MỤC LỤC
  LỜI NÓI ĐẦU 4
  CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨ QUẢN LÝ DOANH THU, CHI PHÍ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG VẠN XUÂN 6
  1.1. Đặc điểm doanh thu, chi phí của Công ty cổ phần Viễn thông Vạn Xuân 6
  1.1.1. Khái quát các hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Viễn thông Vạn Xuân 6
  1.1.2. Đặc điểm doanh thu của Công ty cổ phần Viễn thông Vạn Xuân 6
  1.1.3. Đặc điểm chi phí của Công ty cổ phần Viễn thông Vạn Xuân 7
  1.2. Tổ chức quản lý doanh thu, chi phí của Công ty cổ phần Viễn thông Vạn Xuân 7
  1.2.1. Tổ chức quản lý chung của công ty 7
  1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ các bộ phận liên quan đến kế toán doanh thu, chi phí và kết quá kinh doanh 12
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG VẠN XUÂN 16
  2.1. Kế toán doanh thu và thu nhập khác tại Công ty cổ phần Viễn thông Vạn Xuân 16
  2.1.1. Chứng từ và thủ tục kế toán doanh thu và thu nhập khác tại Công ty cổ phần Viễn thông Vạn Xuân 16
  2.1.2. Kế toán chi tiết doanh thu và thu nhập khác 22
  2.1.3. Kế toán tổng hợp về doanh thu, thu nhập khác tại Công ty cổ phần Viễn thông Vạn Xuân 35
  2.2. Kế toán chi phí tại Công ty Cổ phần Viễn thông Vạn Xuân 39
  2.2.1. Kế toán giá vốn hàng bán tại Công ty Cổ phần Viễn thông Vạn Xuân 39
  2.2.1.1. Chứng từ và thủ tục kế toán 39
  2.2.1.2. Kế toán chi tiết giá vốn hàng bán tại Công ty cổ phần Viễn thông Vạn Xuân 40
  2.2.1.3. Kế toán tổng hợp về giá vốn hàng bán tại Công ty 41
  2.2.2. Kế toán chi phí bán hàng tại Công ty cổ phần Viễn thông Vạn Xuân 43
  2.2.2.1. Chứng từ và thủ tục kế toán 43
  2.2.2.2. Kế toán chi tiết chi phí bán hàng tại Công ty cổ phần Viễn thông Vạn Xuân 48
  2.2.2.3. Kế toán tổng hợp về chi phí bán hang tại Công ty cổ phần Viễn thông Vạn Xuân 49
  2.2.3. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp tại Công ty cổ phần Viễn thông Vạn Xuân 51
  2.2.3.1. Chứng từ và thủ tục kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 51
  2.2.3.2. Kế toán chi tiết chi phí quản lý doanh nghiệp tại Công ty cổ phần Viễn thông Vạn Xuân 55
  2.2.3.3. Kế toán tổng hợp về chi phí quản lý doanh nghiệp tại Công ty cổ phần Viễn thông Vạn Xuân 56
  2.2.4. Kế toán chi phí tài chính tại Công ty cổ phần Viễn thông Vạn Xuân 58
  2.2.4.1. Chứng từ và thủ tục kế toán 58
  2.2.4.2. Kế toán chi tiết chi phí tài chính tại Công ty cổ phần Viễn thông Vạn Xuân 59
  2.2.4.3. Kế toán tổng hợp về chi phí tài chính tại Công ty cổ phần Viễn thông Vạn Xuân 60
  2.2.5. Kế toán kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Viễn thông Vạn Xuân 62
  CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ, KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG VẠN XUÂN 68
  3.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh tại Công ty và phương hướng hoàn thiện 68
  3.1.1- Ưu điểm về thực trạng kế toán doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Viễn thông Vạn Xuân 68
  3.1.2- Nhược điểm về thực trạng kế toán doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Viễn thông Vạn Xuân 71
  3.1.3. Phương hướng hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí tại Công ty cổ phần Viễn thông Vạn Xuân 71
  3.2. Các giải pháp hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Viễn thông Vạn Xuân 72
  3.2.1- Hoàn thiện về công tác quản lý doanh thu, chi phí tại Công ty cổ phần Viễn thông Vạn Xuân 72
  3.2.2- Hoàn thiện về tài khoản sử dụng và phương pháp tính giá, phương pháp kế toán tại Công ty cổ phần Viễn thông Vạn Xuân 72
  3.2.3- Hoàn thiện về chứng từ và luân chuyển chứng từ tại Công ty cổ phần Viễn thông Vạn Xuân 73
  3.2.4- Hoàn thiện về sổ kế toán chi tiết tại Công ty cổ phần Viễn thông Vạn Xuân 76
  3.2.5- Hoàn thiện về sổ kế toán tổng hợp tại Công ty cổ phần Viễn thông Vạn Xuân 77
  3.2.6- Hoàn thiện về báo cáo kế toán liên quan đến bán hàng tại Công ty cổ phần Viễn thông Vạn Xuân 77
  3.2.7. Điều kiện thực hiện giải pháp tại Công ty cổ phần Viễn thông Vạn Xuân 78
  KẾT LUẬN 79
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 80
  LỜI NÓI ĐẦU


  Trong nền kinh tế hiện nay với sự hoạt động của nhiều thành phần kinh tế mang tính độc lập, tự chủ trong các lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp ngày càng cao, mỗi doanh nghiệp phải năng động sáng tạo trong kinh doanh, phải chịu trách nhiệm trước kết quả kinh doanh của mình, bảo toàn được vốn kinh doanh và quan trọng hơn là kinh doanh có lãi. Muốn như vậy các doanh nghiệp phải nhận thức được vị trí khâu cung cấp, tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ vì nó quyết định đến kết quả kinh doanh của kinh doanh nghiệp và là cơ sở để doanh nghiệp có thu nhập bù đắp chi phí bỏ ra, thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà Nước.
  Nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả, vận dụng lý luận đã được học tập tại trường kết hợp với thực tế thu nhận được từ công tác kế toán tại Công ty cổ phần Viễn thông Vạn Xuân, em đã chọn đề tài "Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Viễn thông Vạn Xuân " để nghiên cứu và viết chuyên đề của mình
  Đề tài gồm 3 chương:
  Chương 1: Đặc điểm và tổ chức quản lý doanh thu, chi phí của Công ty cổ phần Viễn thông Vạn Xuân
  Chương 2: Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và kết quả tiêu thụ tại Công ty cổ phần Viễn thông Vạn Xuân
  Chương 3: Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Viễn thông Vạn Xuân


  Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Viễn thông
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Viễn thông sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status