Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Anh

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Anh


  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Sự phát triển của nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay không chỉ mở ra những cơ hội mà còn tạo ra thách thức đối với các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp thuộc nhiều thành phần kinh tế đã ra đời và phát triển. Quy luật kinh tế thị trường đòi hỏi các doanh nghiệp phải tổ chức tốt hoạt động kinh doanh của mình, nắm bắt được các quy luật của nền kinh tế thị trường để từ đó đưa ra được các quyết định đúng đắn đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi. Tiêu thụ là khâu cuối cùng trong quá trình sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp sản xuất, có ý nghĩa quyết định đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Có tiêu thụ được thành phẩm doanh nghiệp mới thu hồi được vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh. Vì vậy muốn đứng vững trên thương trường thì các doanh nghiệp phải tổ chức tốt công tác bán hàng, có phương thức tiêu thụ thích hợp cho phép doanh nghiệp thích ứng với môi trường để đề ra các quyết định đúng đắn. Xuất phát từ quan điểm trên trong thời gian thực tập tại Công ty TNHH Anh Đào em đã nghiên cứu tìm hiểu về khâu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty và em mạnh dạn chọn khóa luận: “Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Anh Đào”. 2. Mục đích nghiên cứu
  - Khái quát chung về công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh. - Nghiên cứu thực trạng tổ chức công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Anh Đào. - Đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Anh Đào.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  * Đối tượng: Rượu vang Anh Đào, Nước Cola theo các hoá đơn chứng từ có sẵn. * Phạm vi của khóa luận: Khóa luận chỉ xem xét trường hợp doanh nghiệp áp dụng phương thức bán hàng và phương thức kiểm kê hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên và tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.Vì vậy, trường hợp doanh nghiệp áp dụng phương pháp kiểm kê bán hàng và kiểm kê hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kì và tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp sẽ không đựợc đề cập đến. 4. Phương pháp nghiên cứu Các phương pháp thu thập để đánh giá thực trạng kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh: Điều tra thống kê trên phòng kế toán, phỏng vấn những người có liên quan, quan sát thực tế. Các phương pháp thu thập thông tin: + Phương pháp chứng từ + Phương pháp tài khoản + Phương pháp tổng hợp và cân đối kế toán + Phương pháp so sánh lý luận với thực tiễn 5. Kết cấu khóa luận Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuất; Chương 2: Thực trạng công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Anh Đào; Chương 3: Một số đề xuất và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Anh Đào;
  CHƯƠNG 1
  ​ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT


  1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
  1.1.1. Khái niệm về thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm
  Thành phẩm trong DN sản xuất là sản phẩm đã trải qua giai đoạn chế biến cuối cùng của quy trình công nghệ do doanh nghiệp thực hiện hoăc thuê ngoài gia công chế biến và đã được kiểm nghiệm đủ tiêu chuẩn kỹ thuật quy định. Phân biệt thành phẩm với sản phẩm.
  Thành phẩm​ Sản phẩm​
  Xét về mặt giới hạn​ Thành phẩm là kết quả cuối cùng của quá trình sản xuất và gắn với một quy trình công nghệ sản xuất nhất định trong phạm vi một doanh nghiệp. Sản phẩm là kết quả của quá trình sản xuất, cung cấp dịch vụ.
  Xét về mặt phạm vi​ Thành phẩm chỉ là sản phẩm hoàn thành ở giai đoạn cuối cùng của quy trình công nghệ sản xuất Sản phẩm gồm thành phẩm và nửa thành phẩm.
  ​ Tiêu thụ thành phẩm là quá trình doanh nghiệp xuất giao thành phẩm cho người mua và sẽ được nhận lại từ người mua một số tiền tương ứng với giá trị của thành phẩm xuất giao đó theo giá bán hoặc nắm được quyền đòi tiền ở người mua. Kết quả tiêu thụ thành phẩm là chỉ tiêu phản ánh kết quả cuối cùng của công việc tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, lao vụ dịch vụ của hoạt động sản xuất kinh doanh chính và phụ của doanh nghiệp. 1.1.2. Vai trò nhiệm vụ của kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh
  1.1.2.1 Vai trò kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh
  Trong nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước, để đám bảo và phát triển vốn, mỗi doanh nghiệp đều phải xác định cho mình một phương án kinh doanh có hiệu quả nhất. Kế toán là việc ghi chép, phản ánh, tính toán một cách tổng hợp, có hệ thống bằng các phương pháp riêng để cung cấp những thông tin về hoạt động kinh tế tài chính giúp các nhà kinh doanh có được phương pháp tối ưu nhất. Vì vậy, kế toán là một bộ phận không thể thiếu được trong bộ máy quản lý doanh nghiệp Hơn thế nữa, tiêu thụ là một hoạt động đa dạng, có tính cạnh tranh cao. Đối tác của các doanh nghiệp không chỉ ở trong nước mà còn ở nước ngoài với điều kiện kinh tế, chính trị luôn biến động. Nó đòi hỏi doanh nghiệp phải luôn hoàn thiện công tác kế toán cho phù hợp. Kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh thực hiện việc ghi chép đầy đủ, kịp thời khối lượng thành phẩm, hàng hóa, dịch vụ bán ra và tiêu thụ nội bộ, tính toán đúng đắn trị giá vốn của hàng đã bán, các khoản doanh thu, chi phí nhằm xác định đúng đắn kết quả bán hàng,kết quả kinh doanh, từ đó doanh nghiệp có những chiến lược kinh doanh phù hợp. Kế toán tiêu thụ kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện kế hoạch bán hàng, kế hoạch lợi nhuận phân phối, kỷ luật thanh toán và làm nghĩa vụ với Nhà nước. Nhờ đó cung cấp thông tin chính xác, trung thực, đầy đủ về tình hình bán hàng, xác định kết quả và phân phối kết quả phục vụ cho việc lập báo cáo tài chính và quản lý doanh nghiệp Việc hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh là đòi hỏi khách quan và cần thiết cho các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp sản xuất nói riêng. Việc kế toán theo dõi thường xuyên liên tục hoạt động tiêu thụ thành phẩm của doanh nghiệp không ngoài mục đích xác nhận trách nhiệm cũng như lợi ích vật chất của từng cá nhân và hiệu quả kinh doanh của toàn doanh


  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Anh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Anh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status