Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  CHUYÊN ĐỀ Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần t

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần t


  LỜI MỞ ĐẦU

  Việt Nam đang trên con đường hội nhập và phát triển, nền kinh tế mở cửa đã tạo nhiều cơ hội phát triển cho các doanh nghiệp, đồng thời cũng tạo một môi trường cạnh tranh khốc liệt. Để đứng vững trong cơ chế cạnh tranh ấy đòi hỏi, mỗi doanh nghiệp cần phải biết tự phân tích, đánh giá tình hình, khả năng hoạt động của mình để tìm ra mặt mạnh, mặt yếu nhằm phát huy các ưu điểm và khắc phục những hạn chế. Đối với tất cả các doanh nghiệp thì kế toán là công cụ quản lí tài chính hữu hiệu và cần thiết. Trong các doanh nghiệp nói chung và đặc biệt các doanh nghiệp xây lắp thì phân hệ kế toán xác định chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là một thành tố quan trọng thuộc công cụ quản lí tài chính.
  Mọi doanh nghiệp tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh thì mục tiêu lợi nhuận và vị thế cạnh tranh luôn là hàng đầu, việc tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm song vẫn đảm bảo được chất lượng sẽ giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường và phát triển. Trong quá trình hội nhập và phát triển, chế độ kế toán nói chung và kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nói riêng đã có nhiều thay đổi nhưng vẫn còn nhiều bất cập, nhiều vấn đề cần được đề cập giải quyết. Việc nghiên cứu kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp nhằm tháo gỡ những tồn tại đó để phát huy tối đa vai trò của kế toán trong hệ thống các công cụ quản lí tài chính là hết sức cần thiết.
  Từ những lí do trên em đã quyết định lựa chọn đề tài cho chuyên đề của mình là :” Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Hưng Thịnh “.
  Với mục đích đánh giá thực trạng công tác hạch toán kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, tìm ra những hạn chế và tồn đọng tại Công ty, đưa ra những giải pháp nhằm cải thiện phương pháp hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.
  Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung của chuyên đề gồm 3 chương:
  Chương 1 : Cơ sở lí luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại doanh nghiệp .
  Chương 2 : Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Hưng Thịnh.
  Chương 3 : Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Hưng Thịnh.
  Do thời gian và khả năng của em còn hạn chế vì thế bài viết của em còn nhiều thiếu sót. Em kính mong nhận được sự giúp đỡ và hướng dẫn tận tình của cô giáo và các cô chú tại phòng kế toán Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Hưng Thịnh.
  Em xin chân thành cảm ơn!
  Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2012
  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÍ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP. 3
  1.1 LÍ LUẬN VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM . 3
  1.1.1. Chi phí sản xuất. 3
  1.1.1.1. Khái niệm: 3
  1.1.1.2. Phân loại: 3
  1.1.2. Giá thành sản phẩm. 5
  1.1.2.1. Khái niệm: 5
  1.1.2.2. Phân loại. 5
  1.1.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 6
  1.1.4. Sự cần thiết và nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 7
  1.2. KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 8
  1.2.1. Đối tượng và phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất 8
  1.2.1.1. Đối tượng kế toán tập hợp CPSX: 8
  1.2.1.2. Phương pháp kế toán tập hợp CPSX. 8
  1.2.2. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ. 17
  1.2.2.1. Đánh giá SPDD theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp hoặc chi phí nguyên vật liệu chính trực tiếp. 18
  1.2.2.2. Đánh giá SPDD theo sản lượng sản phẩm hoàn thành tương đương. 18
  1.2.2.3. Đánh giá SPDD theo chi phí sản xuất định mức: 19
  1.2.3. Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp SX. 19
  1.2.3.1. Đối tượng tính giá thành: 19
  1.2.3.2. Kỳ tính giá thành: 20
  1.2.3.3. Các phương pháp tính giá thành: 20
  1.3. CÁC HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP GHI SỔ KẾ TOÁN. 28
  CHƯƠNG 2 :THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HƯNG THỊNH . 33
  2.1.TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DUNG HƯNG THỊNH. 33
  2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển. 33
  2.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh. 33
  1.3. Kết quả kinh doanh trong những năm gần đây. 34
  1.4. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý. 36
  1.4.1. Sơ đồ khối về cơ cấu bộ máy quản lý của công ty. 36
  1.4.2. Chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của từng bộ phận. 37
  1.5. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Hưng Thịnh. 39
  1.5.1. Tổ chức bộ máy kế toán. 39
  1.5.2. Hình thức ghi sổ. 42
  2.2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HƯNG THỊNH 44
  2.2.1.Phân loại chi phí sản xuất tại công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Hưng Thịnh 44
  2.2.2. Đối tượng và phương pháp kế toán chi phí sản xuất. 45
  2.2.3. Trình tự kế toán chi phí sản xuất 47
  2.2.4. Nội dung phương pháp kế toán chi phí sản xuất. 48
  2.1.4.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 48
  SỐ: 02/ HĐKG 58
  THÀNH TIỀN 58
  2.2.4.3. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công. 67
  2.2.4.4. Kế toán chi phí sản xuất chung. 73
  2.2.5. Tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang. 82
  2.3 THỰC TRẠNG TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HƯNG THỊNH. 87
  2.3.1. Đối tượng và kì tính giá thành. 87
  2.3.2 Phương pháp tính giá thành. 88
  CHƯƠNG 3 : MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIÊN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HƯNG THỊNH 91
  3.1.ĐÁNH GÍA KHÁI QUÁT THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HƯNG THỊNH. 91
  3.1.1 Ưu điểm. 91
  3.1.2. Nhược điểm. 94
  3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HƯNG THỊNH 96
  3.2.1 Hoàn thiện tổ chức bộ máy kế toán và quy trình ghi sổ kế toán. 96
  3.2.2 Hoàn thiện quy trình luân chuyển chừng từ trong kế toán chi phí sản xuất và gía thành sản phẩm 96
  3.2.3 Hoàn thiện kế toán khoản gía trị nguyên vật liệu được thu hồi 97
  3.2.4 Hoàn thiện phân bổ chi phí sản xuất chung và kế toán các khoản trích theo lương 98
  3.2.5. Hoàn thiện kì tính giá thành sản phẩm. 100
  KẾT LUẬN 103


  Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần t
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần t sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status