Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Thương M

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Thương M


  MỤC LỤC
  Trang
  Nhận xét của Giáo viên hướng dẫn i
  Nhận xét của đơn vị thực tập ii
  Lời cảm ơn iii
  Bảng các từ viết tắt sử dụng iv
  Bảng kê các sơ đồ, đồ thị sử dụng v
  Mục lục . vi
  Lời mở đầu 1
  CHƯƠNG I:CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 3
  I. KHÁI NIỆM CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ PHÂN LOẠI CHI PHÍ SẢN XUẤT . 3
  1. Khái niệm sản xuất . 3
  2. Khái niệm chi phí sản xuất 3
  3. Các cách phân loại chi phí sản xuất chủ yếu 3
  II. KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 4
  1.Giá thành sản phẩm . 4
  2. Phân loại giá thành sản phẩm 4
  3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm . 4
  III. NHIỆM VỤ KẾ TOÁN CHI PHÍ SX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM . 5
  IV. ĐỐI TƯỢNG TẬP HỢP CHI PHÍ SX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM . 5
  1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất . 5
  2. Đối tượng tính giá thành . 5
  3. Kỳ tính giá thành 6
  V. TRÌNH TỰ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT . 6
  1. Trình tự hạch toán chi tiết chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm . 6
  2. Trình tự hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất . 6
  VI. KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT 7
  1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp . 7
  2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 9
  3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung . 10
  VII. KẾ TOÁN TẬP HỢP CP SX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM . 13
  1. Phương pháp kê khai thường xuyên (KKTX) . 13
  2. Phương pháp kiểm kê định kỳ (KKĐK) . 14
  VIII. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM DỞ DANG . 14
  1. Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 15
  2. Đánh giá SPDD theo sản lượng sản phẩm hoàn thành tương đương . 15
  3. Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí định mức 16
  IX. PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 16
  1. Phương pháp trực tiếp (phương pháp giản đơn) 16
  2. Phương pháp loại trừ giá trị sản phẩm phụ 16
  3. Phương pháp hệ số 17
  4. Phương pháp tỷ lệ 17
  CHƯƠNG II: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TM – SX TÂN ÚC VIỆT 18
  I - TỔNG QUAN VỀ LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN . 18
  1. Giới thiệu về công ty 18
  2. Lịch sử hình thành và Phát triển 18
  II – ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH . 19
  1. Lĩnh vực sản xuất kinh doanh . 19
  2. Thị trường tiêu thụ 19
  3. Doanh thu đạt được . 20
  4. Nguyên vật liệu sử dụng và các nhà cung cấp chủ yếu . 20
  5. Cơ cấu chi phí . 21
  6. Tài sản và cơ cấu Tài sản . 22
  7. Vốn và cơ cấu vốn . 22
  III – CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY . 23
  1. Sơ đồ tổ chức . 23
  2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban 23
  3. Nguồn nhân lực . 25
  IV- TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY 25
  1. Chức năng của Hệ thống kế toán . 25
  2. Hình thức kế toán, hình thức ghi sổ . 27
  3. Chứng từ sử dụng 28
  4. Hệ thống báo cáo 28
  5. Chính sách kế toán áp dụng 29
  CHƯƠNG III: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CP TM – SX TÂN ÚC VIỆT 30
  I. GIỚI THIỆU QUY TRÌNH SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY . 30
  II. TỔNG QUAN VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY 30
  1. Phân loại chi phí sản xuất . 30
  2. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất . 30
  3. Đối tượng tính giá thành . 31
  4. Kỳ tính giá thành 31
  5. Phương pháp tính giá thành 31
  III. KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CP TM – SX TÂN ÚC VIỆT 31
  1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp . 31
  2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 37
  3. Kế toán chi phí sản xuất chung . 43
  IV. KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY. 49
  1. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 49
  2. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ . 53
  3. Tính giá thành sản phẩm . 53
  CHƯƠNG IV: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ . 59
  I. NHẬN XÉT 59
  1. Những ưu điểm . 59
  2. Những mặt còn tồn tại . 61
  I. KIẾN NGHỊ 62
  KẾT LUẬN 67
  Phụ Lục . 69
  Tài liệu tham khảo 70  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Thương M
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Thương M sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status