Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần xây dựng Thái Hà

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần xây dựng Thái Hà


  LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KHOA KẾ TOÁN TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI NĂM 2012
  Lớp Đ4 – KT
  LỜI MỞ ĐẦU1. Tính cấp thiết của khóa luận
  Khi nền kinh tế thị trường ở nước ta chuyển mình kéo theo sự ra đời của nhiều thành phần kinh tế và các loại hình doanh nghiệp khác nhau thì sự cạnh tranh gay gắt để tồn tại và phát triển giữa doanh nghiệp là điều thiết yếu. Điều đó đặt cho doanh nghiệp một vấn đề sống còn là muốn tồn tại và đứng vững trong cơ chế thị trường thì phải tự tìm cho mình hướng đi phù hợp, phải thực hiện hạch toán kinh doanh độc lập đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất. Để đạt được mục đích đó, các doanh nghiệp phải thực hiện nhiều biện pháp. Trước hết không ngừng cải tiến về công tác quản lý và sử dụng cán bộ công nhân viên có trình độ chuyên môn, có năng lực sản xuất kinh doanh. Phải nắm bắt cơ hội, sự biến động và nhu cầu của thị trường nhằm đặt ra những biện pháp, những quyết định phù hợp với sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Và doanh nghiệp đã sử dụng một trong những công cụ quan trọng nhất, hiệu quả nhất là hạch toán kế toán để phản ánh khách quan và có hiệu quả trong quá trình sản xuất nhằm làm giảm tối thiểu chi phí, hạ giá thành sản phẩm và tăng lợi nhuận.
  Là một trong những yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất, nguyên vật liệu là yếu tố cơ bản để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, có thể nói nguyên vật liệu không thể thiếu trong điều kiện kinh doanh của bất cứ doanh nghiệp nào. Nó là bộ phận chủ yếu cấu thành nên thực thể sản phẩm, chiếm tỷ trọng lớn. Sự thay đổi về số lượng cũng như chất lượng của vật liệu ảnh hưởng trực tiếp đến giá thành và chất lượng của sản phẩm. Do vậy, yêu cầu đặt ra là phải quản lý chặt chẽ vật liệu, tổ chức sử dụng tiết kiệm và hợp lý, đồng thời tổ chức hạch toán chi phí vật liệu chính xác, kịp thời, đầy đủ. Trong các doanh nghiệp sản xuất thì chi phí nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng chi phí sản xuất kinh doanh, cũng như giá thành sản phẩm, chính vì lẽ đó mà các doanh nghiệp phải luôn quan tâm tới việc tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu, giảm tiêu hao nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất song vẫn đảm bảo được chất lượng sản phẩm, có như vậy sản phẩm làm ra mới đủ sức cạnh tranh trên thị trường.
  Xuất phát từ tình hình đó, trong thời gian tìm hiểu thực tế tại Công ty cổ phần xây dựng Thái Hà cùng với những kiến thức đã học ở trường, em nhận thấy tầm quan trọng của công tác kế toán nguyên vật liệu, do đó em lựa chọn đề tài: “Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần xây dựng Thái Hà” làm đề tài cho khóa luận tốt nghiệp của mình.
  2. Mục đích, phạm vi nghiên cứu
  2.1. Mục đích
  Tìm hiểu sâu hơn và hoàn thiện mặt lý luận về tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.
  Tính toán và phản ánh chính xác số lượng và giá trị nguyên vật liệu tồn kho, phát hiện kịp thời nguyên vật liệu thiếu thừa, ứ đọng, kém phẩm chất để doanh nghiệp có biện pháp xử lý kịp thời, hạn chế đến mức tối đa thiệt hại có thể xảy ra. Từ đó có cái nhìn tổng quát hơn, có thể so sánh giữa lý luận và công tác hạch toán thực tế, rút ra được một số nhận xét từ thực tế đó.
  Đưa ra được một số đề xuất nhằm hoàn thiện thêm kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần xây dựng Thái Hà.
  2.2. Phạm vi nghiên cứu
  Khóa luận tốt nghiệp tập trung nghiên cứu về kế toán nguyên vật liệu, việc xuất nhập nguyên vật liệu xây dựng của Công ty trong tháng 5 năm 2011. Lấy đó làm cơ sở cho các quá trình hạch toán về nguyên vật liệu của Công ty trong kỳ kế toán.
  3. Phương pháp nghiên cứu
  Khóa luận sử dụng kết hợp các phương pháp sau để phân tích đánh giá kế toán nguyên vật liệu tại Công ty:


  Phương pháp thống kê, thu thập thông tin;
  Phương pháp phân tích các số liệu thông qua các chứng từ sổ sách kế toán;
  Phương pháp tổng hợp.
  4. Đóng góp của khóa luận
  Khóa luận là kết quả của quá trình học tập và tìm hiểu thực tế trong thời gian thực tập tại Công ty. Khóa luận đưa ra một số đề xuất về hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu, hy vọng sẽ có ích phần nào đó trong việc hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần xây dựng Thái Hà nói riêng và các Công ty cổ phần xây dựng nói chung.
  5. Bố cục của khóa luận
  Kết cấu khóa luận gồm 3 chương:
  Chương I: Đặc điểm sản xuất kinh doanh và tổ chức sản xuất kinh doanh ảnh hưởng đến hạch toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần xây dựng Thái Hà.
  Chương II: Thực trạng kế toán nguyên vật liệu tại Công ty CPXD Thái Hà.
  Chương II: Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty CPXD Thái Hà.
  Trong quá trình hoàn thiện khóa luận, em chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của giảng viên, Th.s Trần Thị Kim Chi, bên cạnh đó là nhờ sự giúp đỡ của các anh chị trong phòng kế toán tại Công ty cổ phần xây dựng Thái Hà đã tạo mọi điều kiện để em hoàn thành bài viết.

  DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU

  Sơ đồ Nội dung Trang
  Sơ đồ 1.1: Quy trình công nghệ sản xuất của Công ty 2
  Sơ đồ 1.2: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 3
  Bảng 1.1.: Kết quả kinh doanh của công ty một số năm gần đây 6
  Sơ đồ 1.3 : Hạch toán theo hình thức Nhật ký chung 7
  Sơ đồ 1.4: Tổ chức bộ máy kế toán Công ty 8
  Bảng 2.1: Danh mục vật tư 14
  Sơ đồ 2.1: Kế toán chi tiết vật tư theo phương pháp thẻ song song 17
  Sơ đồ 2.2: Quy trình luân chuyển chứng từ nhập kho nguyên vật liệu 22
  Sơ đồ 2.3: Quy trình ghi sổ vật liệu nhập kho 23
  Sơ đồ 2.4: Quy trình luân chuyển chứng từ xuất kho nguyên vật liệu 34
  Sơ đồ 2.5: Quy trình ghi sổ vật liệu xuất kho 35
  Bảng 2.2: Sổ chi tiết nguyên vật liệu - Thép ϕ 8 48
  Bảng 2.3: Sổ chi tiết nguyên vật liệu - Thép ϕ 20 49
  Bảng2.4 : Sổ chi tiết nguyên vật liệu - Ống thép mạ DK 15 50
  Bảng 2.5: Sổ chi tiết nguyên vật liệu - Ống thép mạ DK 20 51
  Bảng 2.6 : Sổ chi tiết nguyên vật liệu - Ống TP C1 21 52
  Bảng 2.7: Bảng tổng hợp nhập - xuất - tồn nguyên liệu, vật tư, hàng hóa 53
  Bảng 2.8: Bảng tổng hợp chi tiết NVL 54
  Bảng 2.9: Sổ nhật ký chung 57
  Bảng 2.10: Sổ cái TK 152 59
  Bảng 2.11: Sổ cái TK 621 60
  Bảng 3.1: Sổ danh điểm vật tư 66
  Bảng 3.2: Phiếu giao nhận chứng từ 67
  Sơ đồ 3.1: Quy trình kế toán chi tiết theo phương pháp sổ số dư 67
  Bảng 3.3 : Sổ số dư 68
  Bảng 3.4: Bảng lập dự phòng NVL 70
  Bảng 3.5: Bảng phân bổ nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ. 71


  MỤC LỤCTrangLỜI MỞ ĐẦU
  CHƯƠNG I:. 1
  ĐẶC ĐIỂM SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT KINH DOANH ẢNH HƯỞNG ĐẾN HẠCH TOÁN NVL TẠI CÔNG TY CPXD THÁI HÀ 1
  1.1. Đặc điểm sản xuất kinh doanh và quản lý sản xuất kinh doanh ở Công ty. 1
  1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty. 1
  1.1.2. Lĩnh vực kinh doanh và quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm 1
  1.1.2.1. Lĩnh vực kinh doanh. 1
  1.1.2.2. Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm 2
  1.1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý và tổ chức kinh doanh của Công ty. 3
  1.1.3.1. Đặc điểm tổ chức quản lý. 3
  1.1.3.2. Đặc điểm tổ chức kinh doanh. 4
  1.1.4. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty một số năm gần đây. 5
  1.2. Hình thức kế toán và tổ chức bộ máy kế toán trong Công ty. 7
  1.2.1. Hình thức kế toán. 7
  1.2.2. Tổ chức bộ máy kế toán. 8
  1.2.3. Chế độ kế toán áp dụng tại Công ty. 9
  1.2.4. Tình hình sử dụng máy tính trong kế toán ở Công ty. 10
  CHƯƠNG II:. 11
  THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THÁI HÀ 11
  2.1. Đặc điểm và tình hình quản lý NVL tại Công ty CPXD Thái Hà. 11
  2.1.1. Vai trò, nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu. 12
  2.1.2. Phân loại NVL tại Công ty CPXD Thái Hà. 12
  2.1.3. Tính giá nguyên vật liệu. 14
  2.1.3.1. Tính giá NVL nhập kho. 14
  2.1.3.2. Tính giá xuất kho nguyên vật liệu. 15
  2.2. Phương pháp kế toán chi tiết NVL 16
  2.3. Phương pháp kế toán tổng hợp NVL 17
  2.4. Kế toán nhập kho NVL 20
  2.4.1. Tài khoản sử dụng. 20
  2.4.2. Chứng từ sử dụng. 20
  2.4.3. Quy trình luân chuyển chứng từ 21
  2.4.4. Quy trình ghi sổ kế toán nhập kho NVL 23
  2.5. Kế toán xuất kho NVL 33
  2.5.1. Tài khoản sử dụng. 33
  2.5.2. Chứng từ sử dụng. 33
  2.5.3. Quy trình luân chuyển chứng từ 33
  2.5.4. Quy trình ghi sổ. 35
  2.6. Nhận xét về tình hình hạch toán kế toán nguyên vật liệu tại Công ty CPXD Thái Hà 61
  2.6.1. Ưu điểm 61
  2.6.2. Nhược điểm 62
  CHƯƠNG III:. 64
  GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CPXD THÁI HÀ 64
  3.1. Sự cần thiết và nguyên tắc hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty. 64
  3.1.1. Sự cần thiết của việc hoàn thiện. 64
  3.1.2. Nguyên tắc của việc hoàn thiện. 64
  3.2. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty CPXD Thái Hà 66
  3.2.1. Lập Sổ danh điểm vật tư 66
  3.2.2. Lập phiếu giao nhận chứng từ 66
  3.2.3. Về phương pháp kế toán chi tiết NVL 67
  3.2.4. Hoàn thiện việc áp dụng kế toán trên máy tính. 68
  3.2.5. Lập dự phòng giảm giá NVL tồn kho. 68
  3.2.6. Lập bảng phân bổ nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ cho các bộ phận sử dụng hàng tháng 70
  3.2.7. Tiến hành phân tích tình hình quản lý và sử dụng Nguyên vật liệu. 72
  3.3. Các điều kiện thực hiện. 73
  KẾT LUẬN .80
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


  Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần xây dựng Thái Hà
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần xây dựng Thái Hà sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status