Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH 1 thành viê

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH 1 thành viê


  MỤC LỤC
  Trang
  PHẦN MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1. 3
  TÌNH HÌNH TỔ CHỨC QUẢN LÝ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG DẦU KHÍ. 3
  1.1. Tình hình tổ chức công tác quản lý sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH 1 thành viên xây dựng công nghiệp và dân dụng dầu khí:. 3
  1.1.1, Lịch sử hình thành và phát triển :. 3
  1.1.2, Chức năng và nhiệm vụ của Công Ty:. 6
  1.1.3, Quy trình công nghệ:. 7
  1.1.4, Tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Công Nghiệp và Dân Dụng Dầu Khí:. 8
  1.1.4.1, Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của Công ty:. 9
  1.1.4.2, Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận. 9
  1.1.5, Một số chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh. 11
  1.1.6, Thuận lợi, khó khăn và phương hướng phát triển của Công ty. 12
  1.2. Tình hình tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Công nghiệp và Dân Dụng Dầu Khí. 13
  1.2.1, Hình thức tổ chức hệ thống sổ sách kế toán của Công ty. 13
  1.2.1.1, Hình thức tổ chức hệ thống sổ sách kế toán của Công ty. 13
  1.2.1.2, Sơ đồ. 14
  1.2.2, Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty. 15
  1.2.2.1, Hình thức tổ chức bộ máy kế toán. 15
  1.2.2.2, Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán. 16
  1.2.2.3, Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ máy Kế toán tại Cty. 16
  CHƯƠNG 2. 21
  THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG DẦU KHÍ 21
  2.1. Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm . 21
  2.1.1, Khái niệm và phân loại chi phí sản xuất. 21
  2.1.1.1, Khái niệm chi phí sản xuất. 21
  2.1.1.2, Phân loại chi phí sản xuất. 21
  2.1.2, Khái niệm và phân loại giá thành sản phẩm . 24
  2.1.2.1, Khái niệm giá thành sản phẩm . 24
  2.1.2.2, Phân loại giá thành sản phẩm . 25
  2.1.3, Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm . 26
  2.2. Đặc điểm của sản phẩm xây lắp và ảnh hưởng đến tập hợp chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp. 27
  2.3. Tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH 1 thành viên Xây dựng công nghiệp và dân dụng dầu khí. 28
  2.3.1, Tổng quan tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH 1 thành viên Xây dựng công nghiệp và dân dụng dầu khí. 28
  2.3.1.1, Phân loại chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp. 28
  2.3.1.2, Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất tại Công ty. 32
  2.3.1.3, Đối tượng tính giá thành sản phẩm tại Công ty. 33
  2.3.1.4, Kỳ tính giá thành sản phẩm tại Công ty:. 33
  2.3.2, Kế toán chi phí sản xuất tại Công ty. 34
  2.3.2.1, Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 34
  2.3.2.1.1, Các loại nguyên liệu sử dụng. 34
  2.3.2.1.2, Định giá xuất kho nguyên liệu. 34
  2.3.2.1.3, Chứng từ sổ sách và luân chuyển chứng từ 34
  2.3.2.1.4, Tài khoản sử dụng. 36
  2.3.2.1.5, Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 36
  2.3.2.1.6, Sơ đồ hạch toán. 37
  2.3.2.2, Kế toán chi phí nhân công trực tiếp. 38
  2.3.2.2.1, Khái niệm và nội dung của chi phí nhân công trực tiếp 38
  2.3.2.2.2, Hình thức trả lương và cách tính lương. 38
  2.3.2.2.3, Chứng từ sổ sách và luân chuyển chứng từ 39
  2.3.2.2.4, Tài khoản sử dụng. 41
  2.3.2.2.5, Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh:. 42
  2.3.2.2.5, Sơ đồ hạch toán:. 42
  2.3.2.3, Kế toán chi phí sử dụng máy thi công. 43
  2.3.2.3.1, Khái niệm và nội dung:. 43
  2.3.2.3.2, Chứng từ sổ sách và luân chuyển chứng từ:. 43
  2.3.2.3.3, Tài khoản sử dụng:. 46
  2.3.2.3.4, Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh:. 47
  2.3.2.3.5, Sơ đồ hạch toán:. 48
  2.3.2.4, Kế toán chi phí sản xuất chung. 49
  2.3.2.4.1, Khái niệm và nội dung:. 49
  2.3.2.4.2, Chứng từ số sách và luân chuyển chứng từ:. 49
  2.3.2.4.3, Tài khoản sử dụng:. 50
  2.3.2.4.4, Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh:. 51
  2.3.2.1.5, Kế toán tập hợp chi phí sản xuất. 54
  2.3.2.1.6, Đánh giá sản phẩm dở dang. 55
  2.3.2, Kế toán tính giá thành sản phẩm hoàn thành tại Công ty TNHH 1 thành viên xây dựng công nghiệp và dân dụng dầu khí. 56
  CHƯƠNG 3. 58
  HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG DẦU KHÍ 58
  3.1. Đánh giá về tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty TNHH 1 thành viên XD công nghiệp và dân dụng dầu khí. 58
  3.1.1, Ưu điểm . 58
  3.1.2, Nhược điểm . 60
  3.2. Đánh giá về tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH 1 thành viên xây dựng công nghiệp và dân dụng dầu khí. 60
  3.2.1, Về tổ chức chứng từ kế toán. 61
  3.2.2, Về việc sử dụng tài khoản kế toán. 61
  3.3. Sự cần thiết và nguyên tắc để hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH 1 thành viên xây dựng công nghiệp và dân dụng dầu khí. 62
  3.4. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH 1 thành viên xây dựng công nghiệp và dân dụng dầu khí. 63
  3.5. Ý nghĩa của việc hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH 1 thành viên xây dựng công nghiệp và dân dụng dầu khí 65
  KẾT LUẬN 67


  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH 1 thành viê
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH 1 thành viê sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status