Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Thành Tín

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Thành Tín


  LỜI NÓI ĐẦU

  Trong điều kiện nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường luôn luôn diễn ra sự cạnh tranh khốc liệt giữa các doanh nghiệp để tồn tại và phát triển đòi hỏi các doanh nghiệp phải cải tiến kỹ thuật, đổi mới công cụ quản lý kinh tế, nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm. Trong sản xuất kinh doanh, giá thành là một chỉ tiêu kinh tế chất lượng tổng hợp và là thước đo chi phí, giá thành cao hay thấp nói lên trình độ tổ chức quản lý kinh tế, đồng thời thể hiện hiệu quả sử dụng vốn, lao động, vật tư, tài sản của doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh. Đặc biệt trong ngành xây lắp tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm được xem là một khâu hàng đầu trong sản xuất kinh doanh của đơn vị, bởi lẽ ngành xây dựng là một ngành công nghệ đặc biệt, là cơ sở cho các ngành kinh doanh khác, nên việc hạch toán chính xác chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm không chỉ là căn cứ xác định hiệu quả kinh tế ngành mà còn ảnh hưởng đến giá thành và hiệu quả của ngành khác. Cho nên kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trở thành công cụ sắc bén trong việc quản lý hiện nay. Kế toán với chức năng là thông tin và kiểm tra đã giúp bộ máy của doanh nghiệp nắm bắt được tình hình thực hiện các định mức về chi phí lao động, tài sản trong quá trình sản xuất kinh doanh một cách chính xác, liên tục và kịp thời. Trên cơ sở đó doanh nghiệp đề ra các phương hướng, biện pháp cụ thể nhằm khai thác tối đa mọi khả năng tiềm tàng vốn có và khắc phục được những nhược điểm còn tồn tại để không ngừng hạ thấp giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.
  Xuất phát từ yêu cầu và tầm quan trọng đó, qua thời gian tìm hiểu ban đầu thực tế về công tác kế toán tại công ty TNHH Thành Tín: Em quyết định chọn đề tài “ Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm”.
  Nội dung chuyên đề gồm 3 phần
  Phần I: Những lý luận cơ bản về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở doanh nghiệp xây lắp.
  Phần II: Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Thành Tín.
  Phần III: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Thành Tín.
  Trong thời gian thực tập mặc dù được sự hướng dẫn tận tình của thầy, cô và các anh chị trong phòng kế toán của công ty, nhưng do khả năng về lý luận và trình độ còn hạn chế, lần đầu tiên tiếp xúc với thực tế còn nhiều bở ngỡ. Do đó chuyên đề không tránh khỏi thiếu sót, rất mong nhận được ý kiến đóng góp của thầy Nguyễn Tri Phương, các anh chị ở công ty và các bạn.
  Em xin chân thành cảm ơn thầy, cô hướng dẫn và các cô chú anh chị trong công ty TNHH Thành Tín đã giúp đỡ, tạo điều kiện cho em hoàn thành tốt chuyên đề của mình.

  MỤC LỤC
  LỜI NÓI ĐẦU
  PHẦN I. NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở
  DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 1
  1. Chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm, nhiệm vụ hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong doanh nghiệp kinh doanh xây lắp . 11.1. Đặc điểm của ngành xây dựng cơ bản và sản phẩm xây lắp 1
  1.2. Khái niệm chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp . 2
  1.2.1. Khái niệm chi phí sản xuất 2
  1.2.2. Khái niệm về giá thành sản phẩm xây lắp . 2
  1.3. Phân loại chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 2
  1.3.1. Phân loại chi phí sản xuất . 2
  1.3.2. Phân loại giá thành . 3
  1.3.2.1. Phân loại theo cơ sở số liệu và thời điểm tính giá thành . 3
  1.3.2.2. Phân loại theo phạm vi tính giá thành 4
  1.4. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 4
  2. Kế toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp . 4
  2.1.Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 4
  2.1.1. Đối tượng tập hợp chi phí . 4
  2.1.2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 5
  2.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 6
  2.2.1. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 6
  2.2.2. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp . 7
  2.2.3. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công . 8
  2.2.4. Kế toán tập chi phí sản xuất chung . 11
  2.3. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất . 12
  3. Đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp . 13
  3.1. Kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ . 13
  3.1.1. Khái niệm sản phẩm dở dang . 13
  3.1.2. Các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ . 13
  3.2. Tính giá thành sản phẩm 14
  3.2.1. Đối tượng và kỳ tính giá thành . 14
  3.2.2. Các phương pháp tính giá thành . 15
  PHẦN II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY TNHH THÀNH TÍN 16
  1. Đặc điểm tình hình chung tại công ty TNHH Thành Tín 16
  1. 1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 16
  1.2. Chức năng, nhiệm vụ và phương hướng của công ty 17
  1.2.1. Chức năng 17
  1.2.2. Nhiệm vụ 17
  1.2.3. Phương hướng hoạt động trong thời gian tới của công ty TNHH Thành Tín . 17
  1.2.4. Những thuận lợi và khó khăn ảnh hưởng đến quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 18
  1.2.4.1. Thuận lợi 18
  1.2.4.2. Khó khăn . 18
  2. Đặc điểm tổ chức sản xuất quản lý tại công ty 18
  2.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất của công ty . 18
  2.1.1. Qui trình công nghệ sản xuất . 18
  2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận 19
  2.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty 19
  2.2.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý 19
  2.2.2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty 21
  2.3. Hình thức kế toán công ty sử dụng . 22
  3. Một số chỉ tiêu khác . 23
  3.1. Hệ thống tài khoản công ty sử dụng . 23
  3.2.Một số nội dung cơ bản của chính sách kế toán . 24
  4. Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Thành Tín . 24
  4.1. Kế toán chi phí sản xuất tại công ty . 24
  4.1.1 Phân loại chi phí sản xuất tại công ty . 24
  4.1.2. Đối tượng và phương pháp kế toán chi phí sản xuất tại công ty 24
  4.1.2.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất . 24
  4.1.2.2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất . 24
  4.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất của công ty 25
  4.2.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp . 25
  4.2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 31
  4.2.3. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công 36
  4.2.4. Kế toán chi phí sản xuất chung . 39
  4.3. Tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty TNHH Thành Tín 45
  4.3.1. Tập hợp chi phí sản xuất 45
  4.3.2. Đánh giá sản phẩm dở dang . 47
  4.3.3. Tính giá thành sản phẩm . 47
  4.3.3.1 Đối tượng tính giá thành sản phẩm . 47
  4.3.3.2. Phương pháp và tình tự tính giá thành . 44
  5. Phương pháp trình bày chỉ tiêu về chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm trên báo cáo tài chính 48
  PHẦN III. HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT
  VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH THÀNH TÍN 50
  1. Đánh giá thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty . 50
  1.1. Một số ý kiến nhận xét về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty 50
  1.1.1. Nhận xét chung về tổ chức công tác kế toán tại công ty 50
  1.1.2. Ưu điểm . 50
  1.1.3. Nhược điểm . 51
  1.1.2. Những tồn tại về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty 51
  2. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty 51
  2.1. Ý kiến đề xuất chung 51
  2. Ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 52
  KẾT LUẬN
  Phụ lục .53
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 99


  Xem Thêm: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Thành Tín
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Thành Tín sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status