Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  BÁO CÁO Thực trạng kế toán nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ tại công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trì

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Thực trạng kế toán nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ tại công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trì


  LỜI MỞ ĐẦU
  Bắt kịp với xu hướng phát triển của thế giới, đất nước ta đang ngày càng hiện đại với việc đầu tư xây dựng những công trình cơ sở hạ tầng quy mô lớn (sân bay, cảng biển, đường bộ, cầu, ). Điều đó cũng cho thấy ngành xây dựng của nước ta có những bước tiến vững chắc. Trong đó sự nỗ lực của các doanh nghiệp xây lắp đóng góp một phần đáng kể mà nổi bật là công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 134- đơn vị xuất sắc trực thuộc Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông I.
  Vừa qua, được nhà trường tạo điều kiện, em đã may mắn có cơ hội được thực tập tại công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 134. Tại đây, em được nghiên cứu công tác kế toán của công ty và lựa chọn đi sâu nghiên cứu đề tài kế toán nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ ở công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 134. Bởi nguyên vật liệu là một trong những yếu tố của quá trình sản xuất kinh doanh, thông thường chi phí nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng rất lớn khoảng từ 70% giá trị công trình. Vì thế, công tác quản lý nguyên vật liệu có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Thông qua đó có thể làm tăng hoặc giảm giá thành công trình. Vấn đề này buộc các doanh nghiệp phải quan tâm tới việc tiết kiệm triệt để chi phí nguyên vật liệu, làm sao cho với một lượng chi phí nguyên vật liệu như cũ sẽ làm ra được nhiều sản phẩm xây lắp hơn, nghĩa là hạ giá thành nhưng vẫn đảm bảo chất lượng sản phẩm. Cho nên làm tốt công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ là nhân tố quyết định làm giảm chi phí hạ giá thành, tăng khả năng cạnh tranh, tăng thu nhập cho doanh nghiệp. Đây là một yêu cầu thiết thực đối với các doanh nghiệp xây lắp nói riêng nhất là trong quá trình thi công xây dựng và cũng là mối quan tâm của nhiều doanh nghiệp nói chung.
  Nội dung báo cáo chuyên đề thực tập tốt nghiệp gồm ba chương:
  Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ;
  Chương 2: Thực trạng kế toán nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ tại công ty;
  Chương 3: Các giải pháp hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ tại công ty.
  Em xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo cùng toàn thể các cô chú cán bộ công nhân viên trong công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng công trình 134 đã hết sức nhiệt tình giúp đỡ em trong thời gian thực tập tại công ty.
  Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới giáo viên Nguyễn Thị Thanh Thủy trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội đã tận tình hướng dẫn trong quá trình học tập và nghiên cứu để hoàn thành báo cáo này.

  Danh mục các bảng, biểu, sơ đồ, hình vẽ
  Sơ đồ 2.1: Sơ đồ cơ cấu bộ máy tổ chức của công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 134.
  Sơ đồ 2.2: Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 134.
  Sơ đồ 2.3: Trình tự kế toán theo hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ áp dụng tại công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 134.
  Sơ đồ 2.4: Kế toán tổng hợp NVL, CC, DC tại công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 134 theo phương pháp kê khai thường xuyên.
  Bảng 2.2: Bảng kê tính giá nguyên liệu, vật liệu tại kho Nguyên liệu, vật liệu của công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 134 (quý IV/2011).
  Bảng 2.3: Bảng kê tính giá công cụ, dụng cụ tại kho Công cụ, dụng cụ của công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 134 (quý IV/2011).
  Bảng 2.4: Bảng tổng hợp nhập, xuất, tồn NVL (quý IV/2011) của công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 134.
  Bảng 2.5: Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu tại kho Nguyên liệu, vật liệu của công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 134 (quý IV/2011).
  Bảng 2.6: Bảng tổng hợp nhập, xuất, tồn CC, DC (quý IV/2011) của công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 134.
  Bảng 2.7: Bảng phân bổ CC, DC tại kho CC, DC của công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 134 (quý IV/2011).
  Bảng 2.8: Bảng tổng hợp nhập NVL, CC, DC của công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 134 (quý IV/2011).
  Bảng 2.9: Bảng tổng hợp xuất NVL, CC, DC của công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 134 (quý IV/2011).
  Bảng 2.10: Bảng tính giá thành vật liệu và công cụ, dụng cụ (quý IV/2011) của công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 134.
  LỜI MỞ ĐẦU .7
  CHƯƠNG 1: Cơ sở lý luận về kế toán nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ 9
  1.1 Khái quát chung về kế toán nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ .9
  1.1.1 Những vấn đề chung về nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ 9
  1.1.1.1 Khái niệm 9
  1.1.1.2 Phân loại .9
  1.1.2 Nhiệm vụ kế toán vật tư .10
  1.2 Tính giá nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ .11
  1.3 Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ 14
  1.3.1 Sổ kế toán tổng hợp 14
  1.3.2 Kế toán tổng hợp NVL, CC, DC theo phương pháp kê khai thường xuyên (KKTX) .14
  1.3.2.1 Tài khoản sử dụng .14
  1.3.2.2 Kế toán biến động tăng nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ .15
  1.3.2.3 Kế toán biến động giảm nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ .22
  1.3.3 Kế toán tổng hợp NVL, CC, DC theo phương pháp kiểm kê định kỳ (KKĐK) .26
  1.3.3.1 Tài khoản sử dụng .26
  1.3.3.2 Kế toán nguyên, vật liệu .26
  1.3.3.3 Kế toán công cụ, dụng cụ .28
  1.4 Kế toán chi tiết NVL, CC, DC 29
  1.4.1 Chứng từ kế toán 29
  1.4.2 Sổ kế toán chi tiết .30
  1.4.3 Các phương pháp hạch toán chi tiết NVL, CC, DC .30
  1.4.3.1 Phương pháp thẻ song song 30
  1.4.3.2 Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển .31
  1.4.3.3 Phương pháp sổ số dư .31
  1.5 Hình thức kế toán 32
  CHƯƠNG 2: Thực trạng kế toán nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ tại công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 134 33
  2.1 Khái quát về công ty .33
  2.1.1 Giới thiệu chung 33
  2.1.2 Quá trình hình thành và phát triển .33
  2.1.3 Cơ cấu tổ chức bộ máy công ty .34
  2.1.4 Lĩnh vực hoạt động kinh doanh của công ty .35
  2.2 Thực trạng về công tác tổ chức bộ máy kế toán tại công ty .35
  2.2.1 Tổ chức bộ máy kế toán 35
  2.2.1.1 Tổ chức bộ máy kế toán 35
  2.2.1.2 Quan hệ của phòng Tài chính- kế toán với các bộ phận khác của công ty 37
  2.2.2 Đặc điểm vận dụng chế độ kế toán hiện hành tại công ty 37
  2.2.2.1 Chế độ kế toán áp dụng hiện thời của công ty 37
  2.2.2.2 Đặc điểm vận dụng chế độ kế toán 38
  2.3 Thực trạng kế toán nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ tại công ty .41 2.3.1 Đặc điểm của hoạt động sản xuất kinh doanh ảnh hưởng tới kế toán nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ 41
  2.3.1.1 Đặc điểm về thị trường kinh doanh 41
  2.3.1.2 Đặc điểm về sản phẩm xây lắp .41
  2.3.1.3 Đặc điểm về lao động .42
  2.3.1.4 Đặc điểm về vốn .42
  2.3.2 Đặc điểm và phân loại nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ tại công ty .43
  2.3.2.1 Đặc điểm NVL, CC, DC . .43
  2.3.2.2 Phân loại NVL, CC, DC .44
  2.3.3 Tính giá NVL, CC, DC tại công ty .45
  2.3.3.1 Tính giá thực tế của NVL, CC, DC nhập kho .45
  2.3.3.2 Tính giá thực tế của NVL, CC, DC xuất kho .47
  2.3.4 Trình tự nhập - xuất kho NVL, CC, DC .53
  2.3.4.1 Trình tự nhập kho NVL, CC, DC .53
  2.3.4.2 Trình tự xuất kho NVL, CC, DC 53
  2.3.4.3 Trình tự kiểm kê NVL, CC, DC .53
  2.4 Kế toán chi tiết, kế toán tổng hợp NVL, CC, DC 54
  2.4.1 Chứng từ sử dụng 54
  2.4.2 Sổ sách sử dụng .54
  2.4.2.1 Sổ kế toán chi tiết 54
  2.4.2.2 Sổ kế toán tổng hợp .55
  2.4.3 Kế toán chi tiết NVL, CC, DC 55
  2.4.3.1 Kế toán chi tiết NVL .55
  2.4.3.2 Kế toán chi tiết CC, DC .72
  2.4.4 Kế toán tổng hợp NVL, CC, DC .84
  2.4.4.1 Tài khoản sử dụng .84
  2.4.4.2 Kế toán tổng hợp NVL, CC, DC 85
  CHƯƠNG 3: Các giải pháp hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ tại công ty 98
  3.1 Những thuận lợi trong kế toán NVL, CC, DC của công ty 98
  3.2 Những khó khăn đối với công tác kế toán NVL, CC, DC của công ty 99
  3.3 Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng kế toán NVL, CC, DC của công ty 99
  KẾT LUẬN 101
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 102
  PHỤ LỤC .103


  Xem Thêm: Thực trạng kế toán nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ tại công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trì
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng kế toán nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ tại công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trì sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status