Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  BÁO CÁO " Hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ HH tại công ty TNHH Thương Mại Thu Thuỷ.

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. " Hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ HH tại công ty TNHH Thương Mại Thu Thuỷ.


  MỤC MỤC. Chú thích bảng biểu . trang 03 Lời nói đầu . . .trang 04 Kết cấu bài làm trang 05 Phần 1- Tổng quan về đặc điểm kinh tế .trang 06 1.1. Lịch sử hình thành và phát triển công ty trang 06 1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trang 07 1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ .trang 07 1.2.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trang 08 1.3. Tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh .trang 08 1.4. Tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của công ty trang 11 Phần 2 -Tổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán tại công ty .trang 14 2.1.Tổ chức bộ máy kế toán của công ty .trang 14 2.2. Tổ chức hệ thống kế toán tại công ty trang 15 2.2.1. Các chính sách kế toán chung trang 15 2.2.2. Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán tại công ty trang 16 2.2.3. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán trang 17 2.2.4. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán tại công ty .trang 18 2.2.5. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán . trang 20 2.3. Vận dụng chế độ kế toán trong 1 số phần hành cụ thể trang 21 Phần 3 -Một số đánh giá về tình hình TCHTKT tại công ty .trang 27 3.1. Đánh giá tổ chức bộ máy kế toán tại công ty .trang 27 3.2. Đánh giá về tổ chức công tác kế toán tại công ty . trang 28 CHÚ THÍCH BẢNG BIỂU SƠ ĐỒ SỐ 01: BỘ MÁY TỔ CHỨC QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THU THUỶ SƠ ĐỒ SỐ 02: CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GÍA TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THU THUỶ. SƠ ĐỒ SỐ 03: CÁC CHỈ TIÊU THỂ HIỆN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY SƠ ĐỒ SỐ 04: TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY. SƠ ĐỒ SỐ 05: TRÌNH TỰ GHI SỔ KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY. SƠ ĐỒ SỐ 06: TH GHI TĂNG TSCĐ SƠ ĐỒ SỐ 07: TH GHI GIẢM TSCĐ DANH MỤC VIẾT TẮT
  TS TÀI SẢN
  TSCĐ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
  TSCĐ HH TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH
  TNHH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
  VCSH VỐN CHỦ SỞ HỮU
  NVÔĐ NGUỒN VỐN ỔN ĐỊNH
  BMKT BỘ MÁY KẾ TOÁN
  TSDH TÀI SẢN DÀI HẠN
  DT DOANH THU
  GTGT GIÁ TRỊ GIA TĂNG
  ĐK ĐỊNH KHOẢN
  TK TÀI KHOẢN
  DTT DOANH THU THUẦN
  LN LỢI NHUẬN
  LỜI NÓI ĐẦU Kể từ ngày nhà nước ta chuyển đổi cơ chế quản lý tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trường, nền kinh tế nước ta đã có những chuyển biến rõ rệt, tùy nhiên để đáp ứng bắt kịp với tốc độ của một nền kinh tế đang phát triển đòi hỏi có một cơ chế quản lý khoa học phù hợp. Chế độ kế toán hoạt động sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp, chế độ kế toán mới ban hành là một bước tiến quan trọng trong công tác quản lý vĩ mô của Nhà nước. Để đáp ứng yêu cầu quản lý vĩ mô của nhà nước đòi hỏi các doanh nghiệp áp dụng chính xác những chế độ của nhà nước ban hành trong công tác quản lý và công tác kế toán của doanh nghiệp đó. Trong các khâu quản lý của doanh nghiệp thì có thể nói công tác quản lý kế toán TSCĐ là một trong mắt xích quan trọng nhất của Doanh nghiệp . TSCĐ không chỉ là điều kiện cơ bản, là nền tảng của quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh trong Doanh nghiệp mà thực chất trong Doanh nghiệp TSCĐ thường chiếm tỉ trọng rất lớn trong tổng số tài sản, vốn Doanh nghiệp, giá trị tài sản ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của Doanh nghiệp, nhất là trong điều kiện khoa học kĩ thuật phát triển như hiện nay. Gía trị tài sản cố định ngày càng lớn thì yêu cầu quản lý ngày càng chặt chẽ và khoa học, hiệu quả hơn. Nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ trong doanh nghiệp là vấn đề cơ bản có ý nghĩa đặc biệt quan trọng . Quản lý và sử dụng tốt TSCĐ không chỉ có tác dụng nâng cao chất lượng năng lực hoạt động, tiết kiện vốn mà còn là một biện pháp quan trọng khắc phục những tổnt thất do hao mòn TSCĐ gây ra. Mặt khác trong doanh nghiệp TSCĐ còn thước đo trình độ quản lý của Doanh nghiệp, nó khẳng định uy thế qui mô và tiềm lực vốn của Doanh nghiệp. Với những lý do trên sau một thời gian thực tập tìm hiểu công tác kế toán tại công ty TNHH thương mại Thu Thuỷ em đã chọn đề tài " Hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ HH tại công ty TNHH Thương Mại Thu Thuỷ. Báo cáo gồm 3 phần: Phần I: Tổng quan về. Công Ty TNHH THƯƠNG MẠI THU THUỶ Phần II: Thực trạng tổ chức hạch toán kế toán Công ty TNHH Thương Mại Thu Thuỷ.
  Phần III: Đánh giá khái quát về công tác hạch toán tại Công ty TNHH Thương Mại Thu Thuỷ.
  Do lượng kiến thức tích luỹ của bản thân còn hạn chế, vì vậy Báo cáo của em còn những thiếu sót, em rất mong nhận được sự chỉ bảo của các thầy các cô để báo cáo của em được hoàn thiện hơn.
  Em xin chân thành cảm ơn!
  PHẦN I : TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - KĨ THUẬT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ HOẠT DỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY. 1.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 1.1.1/ Sơ lược về công ty TNHH Thương Mại Thu Thuỷ - Tên công ty : CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THU THUỶ - Năm Thành lập: 2002 - Gíam đốc : Nguyễn Thị Thuỷ - Địa điểm : + Trụ sở chính : Số 54, Tổ 7, Đường Nguyễn Du, Phường Hoà Lạc, TP. Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh - Vốn điều lệ : 1.000.000.000 VND + Nguồn vốn khả năng huy động là :10.000.000.000 VND + Giấy phép đăng ký kinh doanh: 5700381166 + Khả năng huy động vốn cao và quay vòng vốn nhanh đảm bảo cho công ty có khả năng hoạt động tốt. 1.1.2/ Quá trình hình thành và phát triển của công ty Công ty TNHH Thương Mại Thu Thuỷ thành lập và đi vào hoạt động đến nay đã được 10 năm, đã có những đóng góp không nhỏ cho nền kinh tế của thành phố Móng Cái đồng thời đã giải quyết được công ăn việc làm cho trên 50 người lao động ở các phòng ban khác nhau. Công ty có đầy đủ tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam. Công ty có con dấu riêng, độc lập về tài khoản, được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước, các ngân hàng trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật. + Những thành tựu đã đạt được của công ty : Qua 10 năm tham gia hoạt động sản xuất kinh công ty luôn hoàn thành kế hoạch đã đề ra . Doanh thu, lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước công ty lớn mạnh cả về qui mô và hoạt động tạo điều kiện tích lũy bổ sung nguồn vốn kinh doanh và tăng lợi nhuân cho các thành viên góp vốn. Với năng lực kinh doanh của mình với uy tín trên thị trường công ty đã kí được nhiều hợp đồng xây dựng có giá trị đem lại hiệu quả kinh doanh cho công ty Năng lực quản lý và uy tín của công ty : Từ ngày thành lập cho đến nay công ty đã đi vào hoạt động được 10 năm, còn có rất nhiều khó khăn.Tuy nhiên với đội ngũ quản lý có trình độ ,nghiệp vụ và kinh nghiệp luôn đảm bao điều hành công ty có hiệu quả. Công ty luôn đảm bảo về tiến độ thi công và khả năng huy động nguồn nhân lực trong thi công công trình. Các công trình do công ty thi công được chủ đầu tư đánh giá cao về mặt chất lương, về mĩ thuật mĩ quan công trình. Các công trình do công ty thi công luôn đảm bảo về an toàn lao động, an ninh trật tự cũng như đảm bao mối quan hệ với nhân dân. Hồ sơ thanh quyết toán công trình luôn đảm bảo đúng quy định nhanh gọn. Từ kết quả kinh nghiệm đã đạt được cũng như nghiên cứu thị trường, hội đồng thành viên đã quyết định tăng vốn kinh doanh và quy mô, phạm vi kinh doanh. Do hoạt động đa dạng hơn cho nên ngoài vốn tài sản công ty còn phải sắp xếp tổ chức quản lý và thực hiện cấc quy trình sản xuất để tiết kiệm lao động , giảm chí phí, tăng lợi nhuận và đảm bảo sức cạnh tranh trên thị trường . Tóm lại từ năm 2002 đến nay công ty đã từng bước hòa nhập với thi trường và xu thế phát triển chung. Liên tục kinh doanh có lợi nhuận , có hiệu quả, không ngừng tăng tích lũy cũng như mở rộng qui mô sản xuất thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với nhà nước và địa phương. 1.2. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT – KINH DOANH CỦA CÔNG TY 1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ của công ty. Công ty TNHH Thương Mại Thu Thuỷ là một trong những công ty có tên tuổi về lĩnh vực kinh doanh, xây dựng và xuât khẩu các mặt hàng ra nước ngoài. - Các hoạt động sản xuất kinh doanh chính: + Xuất nhập khẩu hàng hoá từ nước ngoài. + Bán buôn bán lẻ các loại hàng hoá, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị. + Xây dựng mới, nâng cấp, mở rộng , cải tạo các công trình : giao thông , thủy lợi , xây dựng dân dụng công nghiệp . + San lấp đào đắp mặt bằng công ty, nhà xưởng, nền móng công trình, cung cấp vật liệu cho các công trình xây dựng. +Lắp ráp các nhà xưởng nhà thép công nghiệp. + Xây dựng cầu cống, đê kè, các công trình thủy lợi. + Xây lắp kết cấu các công trình ( kết cấu bê tông cốt thép, cấu kiện kim loại và phi kim , gạch đá .). + Hoàn thiện các công trình xây dựng. + Thiết kế kết cấu công trình . 1.2.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. + Thị trường kinh doanh chủ yếu của công ty là thị trường trong nước. + Công ty thường xuyên mua bán và trao đổi với các công ty nước ngoài. Ngoài ra công ty còn liên doanh liên kết với các công ty chủ chốt trong ngành xuất nhập khẩu hàng hoá, giao thông và xây dựng để giải quyết về những vấn đề kinh tế, vốn, kĩ thuật, yêu cầu trình độ công nghệ cao. Huy động các máy móc,thiết bị thi công đặc chủng khi cần thiết. Hoạt động kinh doanh chủ yếu mang tính quy mô của công ty là xây dựng các công trình. 1.3. TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY. - Mô hình tổ chức bộ máy quản lý của công ty. Công ty TNHH Thương mại Thu Thuỷ tiểu biểu cho loại hình doanh nghiệp vừa và nhỏ với bộ máy vừa và nhỏ đảm bảo phục vụ yêu cầu do công ty đề ra, tạo lập năng lực hoạt động của công ty, thúc đẩy kinh doanh phát triển, tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả kinh tế . Với kết cấu bộ máy tổ chức hợp lý và hiệu quả đã đảm bảo trình độ và giúp cho khả năng của mỗi phòng ban phát huy ở mức tốt nhất.Sơ đồ bộ máy quản lý của công ty có thể được khái quát như sau: + Đứng đầu là Giám đốc công ty. + Sau đó là các phòng ban Bộ máy tổ chức được khái quát và mô tả như sau: SƠ ĐỒ SỐ 01: Bộ máy tổ chức quản lý tại công ty
  - Chức năng của từng bộ phận : + Giám đốc : là người đại diện pháp nhân của công ty, chịu trách nhiệm chi huy toàn bộ hoạt động của công ty. Là người điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty, chịu trách nhiệm trước hội đồng thành viên về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình, tổ chức thực hiện các quyết định của hội đồng thành viên. Quyết định tất cả các hoạt động hằng ngày của công ty, tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và đầ tư của công ty. Ban hành qui chế quản lý nội bộ của công ty, bổ nhiệm miễn nhiệm,cách chức các chức năng quản lý trong công ty, kí kết hợp đồng nhân danh công ty. Kiến nghị phương án bố trí cơ cấu tổ chức công ty. Báo cáo quyết toán tài chính hằng ngày lên hội đồng thành viên, kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận và sử lý các khoản lỗ kinh doanh, tuyển dụng lao động. + Phòng kế toán : có nhiện vụ thực hiện toàn bộ công tác kế toán quản lý toàn bộ tài sản của công ty .Thực hiện các chính sách kinh tế tài chính thống kê kịp thời chính xác tình hình biến động tài sản va nguồn vốn, tổng hợp báo cáo , giúp giám đốc kiểm tra thường xuyên hoạt động của công ty. Đề xuất các kế hoạch và biện pháp trong sản xuất kinh doanh cần đối thu chi và giải quyết công nợ và các nguồn vốn để đáp ứng và phục vụ kịp thời cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Hướng dẫn các bộ phận trong. Công ty về nghiệp vụ thống kê kế toán để phục vụ cho công tác hoạch toán kế toán của phòng. + Phòng xuất nhập khẩu hàng hoá : Phụ trách các mảng hàng hoá nước ngoài, theo dõi hàng hoá và làm nhiệm vụ nhập hàng khi hàng về đến cảng và xuất hàng khi chủ hàng nhận hàng. + Các tổ sản xuất : · Tổ công nhân kỹ thuật: làm việc theo sự quản lý của phòng kỹ t huật. · Tổ lao đông phổ thông : Là tổ nắm giữ số lượng lao đông chủ yếu. · Tổ phương tiện : vận chuyển hàng hoá và vật liệu cho các công trình + Mối quan hệ giữa các bộ phận trong bộ máy quản lý : Theo cơ cấu tổ chức trên giám đốc là người chỉ đạo tổ chức của các phong ban. Các bộ phận phòng ban làm tham mưu giúp việc hỗ trợ cho giám đốc chuẩn bị các quyết định. Mô hình quản lý này phù hợp với công ty mọi thông tin đều được phản hồi giữa ban giám đốc và các phòng ban một cách chính xác và nhanh chóng. Trong bộ máy quản lý của công ty ta thấy được phân chia các nhiện vụ một cách rõ ràng thích hợp với năng lực cá nhân được đào tạo. Mỗi nhân viên trong công ty biết rõ vị trí của họ trong cơ cấu và xác định được mối liên quan về quyền lực của họ với người khác trong công ty. Các cá nhân được đào tạo trên kiến thức và kinh nghiện của mọi người trong cùng ban đối đầu với những vấn đề quen thuộc, vì vậy kĩ năng sẽ được nâng cao. Với cơ cấu này dễ giải thích nhân viên hiểu được vai trò của từng bộ phận. Đồng thời, tổ chức quản lý của công ty có khả năng thích ứng linh hoạt với những biến động sảy ra trong môi trường công ty cũng như môi trường ngoài công ty, nhờ đó đảm bảo sự phối hợp tốt các hoạt động và nhiện vụ của tất cả các bộ phận trong công ty. Do nhận thức đúng đắn tầm quan trọng của bộ máy quản lý, từ khi thành lập đến nay công ty đã từng bước củng cố tổ chức các phòng ban , tuyển chọn các cán bộ nhân viên mới có trình độ nghiệp vụ cao và nâng cao nghiệp vụ cho các cán bộ công nhân viên cũ của công ty cho phù hợp với công việc kinh doanh va phục vụ lâu dài của công ty. 1.4. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY Có thể nhận thấy một cách cụ thể và khái quát hơn thông qua bảng số liệu về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp thông qua bảng số liệu sau : SƠ ĐỒ SỐ 02: Các chỉ tiêu đánh giá tình hình tài chính công ty TNHH Thương Mại Thu Thuỷ
  Chỉ tiêu Cách tính Năm 2010 Năm 2011 Chênh lệch
  ±​ %​
  1. Hệ số tự tài trợ​ VCSH​ ∑Nguồn vốn​ 0.353​ 0.468​ 0.115​ 32.58​
  2. Hệ số thanh toán tổng quát​ ∑Tài sản​ ∑Nợ phải trả​ 2.32​ 2.14​ 0.18​ 7.7​
  3. Hệ số tài trợ TSDH từ NVÔĐ​ NVÔĐ​ TSDH​ 3.18​ 4.35​ 1.17​ 3.68​
  4. Tỷ xuất sinh lời của DT(ROS)​ LN sau thuế​ DTT​ 0.244​ 0.23​ -0.014​ -5.7​
  5. Tỷ xuất sinh lời của VCSH(ROE)​ LN sau thuế​ TS bình quân​ 0.15​ 0.13​ -0.02​ -13.3​
  6. Tỷ xuất sinh lời của TS(ROA)​ LN sau thuế​ TS bình quân​ 0.045​ 0.052​ 0.007​ 15.56​
  Theo bảng trên có thể đưa ra một số nhận xét sau: - Hệ số tự tài trợ của công ty : Năm 2011 tăng so với năm 210 là 0.115 tương đương với 32.58%. Điều này chứng tỏ rằng công ty có khả năng tự chủ trong các quyết định kinh doanh của mình. - Hệ số thanh toán tổng quát của công ty : Năm 2011 tăng so với năm 2010 là 0.18 tương đương với 7.7%. Điều này chứng tỏ công ty đang thừa tài sản để thanh toán các khoản nợ phải trả.


  Xem Thêm: " Hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ HH tại công ty TNHH Thương Mại Thu Thuỷ.
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu " Hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ HH tại công ty TNHH Thương Mại Thu Thuỷ. sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status