Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  CHUYÊN ĐỀ Báo cáo tốt nghiệp Tổ chức công tác kế toán bán hàng tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ ô tô GMT

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Báo cáo tốt nghiệp Tổ chức công tác kế toán bán hàng tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ ô tô GMT


  Định dạng file word

  MỤC LỤC
  Lời nói đầu. 5
  CHƯƠNG I : LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI. 7
  1.1Những vấn đề cơ bản về bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại 7
  1.1.1 Khái niệm và nội dung của công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại. 7
  1.1.1.1. Khái niệm về bán hàng. 7
  1.1.2 Các phương thức bán hàng và thanh toán trong doanh nghiệp Thương Mại 9
  1.1.3 Khái niệm doanh thu và các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng, giá vốn. 12
  1.1.3.1 Doanh thu bán hàng. 12
  1.1.3.2 Các khoản giảm trừ doanh thu. 13
  1.1.3.3 Phương pháp xác định giá vốn hàng bán. 14
  1.3Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại 21
  1.3 Kế toán bán hàng trong doanh nghiệp Thương Mại 22
  1.3.1 Chứng từ sử dụng. 22
  1.3.2 Tài khoản sử dụng. 22
  2.1 Giới thiệu tổng quan về công ty. 27
  2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty. 27
  2.1.2 Đặc điểm tổ chức quản lý tại công ty. 27
  2.1.2.1 Cơ cấu tổ chức. 27
  2.1.2.2 Chức năng ,nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng ban : 29
  2.1.3 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh. 31
  2.1.4 Đặc điểm công tác kế toán tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ ô tô GMT 32
  2.1.4.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại công ty. 32
  2.1.4.2 Đặc điểm vận dụng chế độ kế toán tại công ty. 37
  2.2 Thực trạng kế toán bán hàng tại Công ty CP TNHH thương mại và dịch vụ ô tô GMT 42
  2.2.1 Các phương thức bán hàng và phương thức thanh toán tại công ty. 42
  2.2.2. Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác đinh kết quả bán hàng tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ ô tô GMT 43
  2.2.2.1 Chứng từ sử dụng 43
  Phiếu xuất, lênh điều động. hợp đồng kinh tế, hóa đơn GTGT, phiếu thu, phiếu nhập, phiếu chi, và các giấy tờ liên quan khác. 43
  1. 46
  Cáp thép không mạ 6*37 FC 13. 46
  CKM6*37FC13. 46
  Kg. 46
  230. 46
  27.238,168. 46
  6.264.779. 46
  11.500.000. 50
  1.150.000. 50
  63. 54
  01/12. 54
  B¸n cho Đỗ Minh Hồng. 54
  156(1) 54
  6.264.779. 54
  KÕt chuyÓn. 54
  911. 54
  6.264.779. 54
  Céng ph¸t sinh. 54
  6.264.779. 54
  6.264.779. 54
  Sè d­ cuèi kú. 54
  0. 54
  0. 54
  Chương III. 66
  Một số ý kiến đề xuất và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ ô tô GMT. 66
  3.1 Đánh giá chung về thực trạng bán hàng tại công ty . 66
  3.1.1. ưu điểm. 67
  3.1.2. Hạn chế. 69
  3.2. Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán bán hàng tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ ô tô GMT. 70
  Tài liệu tham khảo. 80

  Lời nói đầu

  Trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển, nhất định phải có phương án kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế cao. Để đứng vững và phát triển trong điều kiện có sự cạnh tranh gay gắt và đặc biệt trong tình trạng nền kinh tế khủng hoảng như hiện nay mà thực tế Việt Nam cũng đang phải gánh chịu. Doanh nghiệp phải đáp ứng được nhu cầu, nắm bắt được tâm lý của người tiêu dùng với sản phẩm có chất lượng cao, giá thành hạ, mẫu mã phong phú, đa dạng chủng loại. Muốn vậy, các doanh nghiệp phải giám sát chặt chẽ tất cả các quy trình từ khâu mua hàng đến khâu tiêu thụ hàng hoá để đảm bảo việc bảo toàn và tăng nhanh tốc độ luân chuyển vốn, giữ uy tín với bạn hàng, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người lao động. Đồng thời doanh nghiệp phải đảm bảo có lợi nhuận để tích luỹ mở rộng phát triển kinh doanh.
  Khâu tiêu thụ thành phẩm, hàng hóa là một khâu rất quan trọng đối với tất cả các doanh nghiệp, đặc biệt là với doanh nghiệp thương mại. Nếu các khâu khác tốt mà khâu tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa không tốt thì vốn của doanh nghiệp sẽ bị ứ đọng, tốc độ quay vòng vốn chậm và nguy cơ phá sản là rất cao. Vì vậy công tác tổ chức tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa là một mắt xích rất quan trọng trong toàn bộ quá trình hoạt động của doanh nghiệp mà các doanh nghiệp rất quan tâm.
  Việc tổ chức công tác kế toán tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa và xác định kết quả bán hàng một cách kịp thời, chính xác nhằm mục đích cung cấp thông tin cho nhà quản lý chủ động nắm bắt được nhu cầu của thị trường, nắm bắt được tình hình của doanh nghiệp. Từ đó có những biện pháp, những chính sách sao cho hoạt động của doanh nghiệp đạt hiệu quả cao nhất.
  Nhận thức được tầm quan trọng của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng. Với mục đích vận dụng những lý luận về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng đã được học ở trường vào trong thực tế như thế nào để từ đó đánh giá những ưu điểm, tồn tại và đưa ra một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại đơn vị thực tập. Kết hợp với tình hình thực tế tại công ty cùng với sự giúp đỡ của giáo viên hướng dẫn Đào Thị Hằng và các cán bộ phòng kế toán của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ ô tô GMT em đã chọn đề tài: “Tổ chức công tác kế toán bán hàng tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ ô tô GMT” để làm chuyên đề tốt nghiệp cho mình. Nội dung của đề tài ngoài phần mở đầu và phần kết luận bao gồm 3 chương:
  Chương 1: Lý luận chung về công tác kế toán bán hàng trong doanh nghiệp Thương Mại .
  Chương 2: Thực trạng tổ chức công tác kế toán bán hàng tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ ô tô GMT.
  Chương 3: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ ô tô GMT

  Mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng do thời gian và trình độ còn hạn chế nên bài viết của em chắc chắn không tránh khỏi thiếu sót. Em rất mong nhận được sự quan tâm, góp ý của các thầy cô giáo, các anh chị phòng tài chính kế toán của công ty để chuyên đề này của em được hoàn thiện hơn.
  Hà Nội, ngày 01 tháng năm 2011

  CHƯƠNG I : LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
  1.1Những vấn đề cơ bản về bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
  1.1.1 Khái niệm và nội dung của công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại.
  1.1.1.1. Khái niệm về bán hàng
  Bán hàng : là việc chuyển quyền sỡ hữu sản phẩm, hàng hóa gắn với phần lớn lợi ích hoặc rủi ro cho khách hàng đồng thời được khách hàng thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán
  Với bất kỳ một doanh nghiệp sản xuất nào muốn thu được lợi nhuận cao và thanh công trong kinh doanh đều phải thông qua hoạt động bán hàng.Chính vì vậy mà hoạt động bán hàng có vai trò rất quan trọng và quyết định đến sự tồn tại đối với mỗi một doanh nghiệp.
  Tuy hoạt động bán hàng là khâu cuối cùng của quá trình sản xuất nhưng một doanh nghiệp muốn hoạt động tốt và đứng vững trên thị trường thì việc đầu tiên phải quan tâm đến chính là hoạt động bán hàng và kỷ năng bán hàng của nhân viên.Đôi khi chất lượng hàng hóa không phải là yếu tố duy nhất để hàng hóa có thể tiêu thụ tốt, để sản phẩm có thể tiêu thụ nhanh thì cần có kinh nghiệm tốt trong bán và giới thiệu sản phẩm. Ngày nay trong nền kinh tế thị trường mở thì hoạt động thương mại trở thành hoạt động chính thì kỹ năng bán hàng càng giữ một vị trí hết sức quan trọng. Doanh nghiệp thực hiện tốt khâu bán hàng là thực hiện tốt khâu tiêu thụ sản phẩm.
  Hoạt động bán hàng đóng vai trò quyết định phát triển lưu thông hàng hóa và việc chuyển hàng hóa thành tiền tệ.Doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển phải có vốn để thực hiện chu chuyển hàng hóa thành tiền tệ tức là doanh nghiệp không chỉ thu hồi vốn mà còn có thêm phần lợi nhuận

  1.1.1.2. Khái niệm xác định kết quả bán hàng


  Tài liệu tham khảo.
  1. Giáo trình kế toán tài chính – Đại học Lao Động – Xã Hội
  2. Chế độ kế toán doanh nghiệp (Quyển 1 và 2) - Bộ Tài Chính.
  Nhà xuất bản Tài Chính - Hà Nội 2006.
  3. Kế toán Tài chính - Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh (Khoa Kinh Tế).
  Chủ biên: TS. Phan Đức Dũng.
  Nhà xuất bản Thống Kê năm 2009.
  4. 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam (2001-2006) - Bộ Tài chính.
  Nhà xuất bản Tài chính.
  5. Hệ thống Tài khoản kế toán doanh nghiệp - Bộ Tài chính.
  6. Một số chuyên đề, luận văn của các khóa trước.
  7. Đề Cương bài giảng của Giáo viên trường cao đẳng CN dệt may thời trang Hà Nội
  8. Tài liệu thực tế tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ ô tô GMT


  Xem Thêm: Báo cáo tốt nghiệp Tổ chức công tác kế toán bán hàng tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ ô tô GMT
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Báo cáo tốt nghiệp Tổ chức công tác kế toán bán hàng tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ ô tô GMT sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status