Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Tin học kế toán

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tin học kế toán


  Đối với đề tài này, các bạn sẽ học được tất cả các quá trình cần thiết để trở thành một người kế toán giỏi. Đề tài này giới thiệu cho các bạn các tài liệu, các công việc, công cụ rất cần thiết khi các bạn bắt đầu đi làm. Việc quản lý tài liệu sổ sách cho công ty cũng cần phải có kỹ năng mới có thể hoàn thành công việc một cách thành thạo mà bạn không phải nhức đầu mỗi khi đụng đến các con số.

  Chương 1: TỔ CHỨC DỮ LIỆU KẾ TOÁN TRÊN MICROSOFT EXCEL

  I. GIỚI THIỆU MỘT SỐ CÔNG CỤ TRONG MICROSOFT EXCEL ỨNG DỤNG VÀO KẾ
  TOÁN
  1. Một số thao tác cơ bản
  2. Một số hàm thông dụng
  II. QUY TRÌNH CHUNG KHI TỔ CHỨC DỮ LIỆU KẾ TOÁN TRÊN EXCEL
  1. Lưu trữ an toàn và có hệ thống các tập tin dữ liệu kế toán
  2. Trình tự thiết lập một bảng tính kế toán
  3. Đặc điểm xử lý dữ liệu kế toán bằng Excel
  III. THỰC HIỆN TỔ CHỨC DỮ LIỆU KẾ TOÁN TRÊN EXCEL
  1. Lập bảng hệ thống tài khoản và bảng danh mục tài khoản
  2. Định khoản kế toán trên Excel
  Bài tập chương 1

  Chương 2 LẬP CÁC SỔ NHẬT KÝ
  I. HÌNH THỨC “NHẬT KÝ CHUNG”
  1. Cấu trúc các sổ nhật ký
  2. Sơ đồ lập sổ.
  3. Kỹ thuật lập sổ
  II. HÌNH THỨC “NHẬT KÝ SỔ CÁI”
  1. Cấu trúc Bảng tổng hợp chứng từ và Nhật ký sổ cái
  2. Sơ đồ lập sổ
  3. Kỹ thuật lập sổ
  III. HÌNH THỨC “CHỨNG TỪ GHI SỔ”
  1. Cấu trúc các Chứng từ ghi sổ
  2. Sơ đồ lập sổ
  3. Kỹ thuật lập các chứng từ ghi sổ
  Bài tập Chương 2

  Chương 3 LẬP SỔ CÁI TÀI KHOẢN VÀ SỔ CHI TIẾT
  I. LẬP SỔ CÁI TÀI KHOẢN
  1. Cấu trúc sổ cái.
  2. Sơ đồ lập sổ cái.
  3. Kỹ thuật lập sổ cái.
  4. Kiểm tra và in ấn sổ cái
  II. LẬP SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN
  1. Cấu trúc sổ chi tiết tài khoản
  2. Sơ đồ lập sổ chi tiết
  3. Kỹ thuật lập sổ chi tiết.
  III. LẬP BẢNG TỔNG HỢP SỐ CHI TIẾT
  1. Cấu trúc bảng tổng hợp số chi tiết
  2. Sơ đồ lập bảng
  3. Kỹ thuật lập bảng
  Bài tập Chương 3 Chương 4 LẬP BẢNG CÂN ĐỐI SỐ LIỆU TÀI KHOẢN
  I. LẬP BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH CÁC TÀI KHOẢN CHI TIẾT
  1. Cấu trúc bảng.
  2. Kỹ thuật lập bảng.
  3. Kiểm tra và in ấn bảng.
  II. LẬP BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH CÁC TÀI KHOẢN CẤP 1
  1. Cấu trúc bảng.
  2. Kỹ thuật lập bảng.
  3. Kiểm tra và in ấn bảng.
  III. LẬP BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH CÁC TÀI KHOẢN ĐƯỢC TỔNG HỢP CHI TIẾT
  1. Cấu trúc bảng.
  2. Kỹ thuật lập bảng.
  3. Kiểm tra và in ấn bảng.
  Bài tập Chương 4

  Chương 5 LẬP CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH
  I. LẬP BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
  1. Cấu trúc bảng.
  2. Kỹ thuật lập bảng.
  3. Kiểm tra và in ấn bảng.
  4. Thao tác khi chuyển sang kỳ kế toán sau
  II. LẬP BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
  1. Cấu trúc bảng
  2. Kỹ thuật lập bảng.
  3. Kiểm tra và in ấn bảng
  4. Thao tác chuyển số liệu sang niên độ kế toán sau
  III. LẬP BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
  1. Cấu trúc bảng
  2. Kỹ thuật lập bảng
  Bài tập Chương 5

  PHỤ LỤC
  A. HƯỚNG DẪN ĐỊNH KHOẢN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ
  1. Lập bảng tính khấu hao tài sản cố định ngày 31/01/2008
  2. Nghiệp vụ tính lương và các khoản trích theo lương
  3. Nghiệp vụ tập hợp chi phí để tính giá thành:
  4. Nghiệp vụ xác định giá thành và bổ sung giá thành:
  5. Nghiệp vụ phân bổ chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp theo giá vốn hàng bán
  6. Nghiệp vụ xác định kết quả kinh doanh và Kết chuyển lãi lỗ  Xem Thêm: Tin học kế toán
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tin học kế toán sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status