Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  BÁO CÁO Tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm ở công ty TNHH AD.V

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm ở công ty TNHH AD.V


  Chương 1 : Giới thiệu chung về công ty AD.V

  1.1.Lịch sử hình thành và phát triển Công ty TNHH AD.V
  1.1.1.Giới thiệu:
  1.1.2.Lịch sử hình thành và phát triển
  1.1.3 m của nghành May
  1.1.4. Hệ thống kênh phân phối:
  1.2. Phạm vi và quyền hạn hoạt động của công ty
  1.2.1. Phạm vi hoạt động
  1.2.2. Quyền hạn:
  1.3. Chức năng, nhiệm vụ chính và mục tiêu của công ty

  1.3.1. Chức năng
  1.3.2. Nhiệm vụ:
  1.4. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý doanh nghiệp
  1.4.1 Cơ cấu tổ chức

  1.4.2 Chức năng nhiệm vụ các phòng ban
  1.5. Tình hình Hoạt Động Kinh Doanh của công ty trong thời gian qua: khó khăn và thuận lợi:
  1.5.1. Thuận lợi:
  1.5.2. khó khăn:
  1.6. Phương hướng mục tiêu của công ty
  1.7 . Khái quát công tác kế toán tại công ty TNHH AD.V
  1. Tổ chức công tác tài chính kế toán tại công ty TNHH AD.V
  1.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán:
  1.2. Chức năng và Nhiệm vụ :
  1.3. Hệ thống chứng từ sử dụng
  1.4 . Hình thức tổ chức bộ máy kế toán công ty TNHH AD.V:
  1.5. Trình tự ghi chép:
  1.6 .Chế độ kế toán áp dụng:
  1.7. Chính sách kế toán tai công ty


  Chương 2 : CƠ SỞ LÝ LUẬN

  1. Một số vấn đề chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.
  1.1 Khái niệm:
  1.2 Nhiệm vụ kế toán

  1.3 Phân loại chi phí sản xuất

  1.4 Xác định đối tượng hạch toán chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm:
  1.4.1 Xác định đối tượng hạch toán và chi phí sản xuất:
  1.4.2 Xác định đối tượng tính giá thành:
  1.5 Kỳ tính giá thành
  1.6 Quy trình kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp.
  2. KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT PHÁT SINH TRONG KỲ
  2.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
  2.1.1 Khái niệm
  2.1.2 Phương pháp phân bổ chi phí nguyên vật liệu:
  2.1.3 Chứng từ:
  2.1.4 Sổ sách:
  2.1.5 Tài khoản sử dụng:
  2.1.6 Phương pháp hạch toán: ( theo PP KKTX)
  2.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp
  2.2.1 Khaí niệm:
  2.1.2 Phương pháp phân bổ chi phí nhân công trực tiếp:
  2.1.3 Chứng từ
  2.1.4 Sổ sách :
  2.1.5 Tài khoản sử dụng
  2.1.6 Phương pháp hạch toán:
  2.3 Kế toán chi phí sản xuất chung
  2.3.1 Khái niệm
  2.3.2 Phương pháp phân bổ chi phí sản xuất chung:
  2.3.3 Chứng từ:
  2.3.4 Sổ sách:
  2.3.5 tài khoản sử dụng:
  2.3.6 phương pháp hạch toán:
  3. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM DỞ DANG
  3.1 Đánh giá chi phí sản xuất dở dang theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (hoặc chi phí NL chính)
  3.2 Đánh giá chi phí sản xuất dở dang theo phương pháp ước lượng sản phẩm hoàn thành tương đương:
  3.2.1 Phương pháp trung bình
  3.2.2 Phương pháp FIFO
  3.2.3 Đánh giá chi phí sản xuất dở dang theo phương pháp 50% chi phí chế biến
  3.3 Đánh giá chi phí sản xuất dở dang theo chi phí định mức hoặc chi phí kế hoạch
  4. TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CỦA HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CHÍNH
  4.1 Tính giá thành theo phương trực tiếp (phương pháp giản đơn):
  4.1.1 Trường hợp phân xưởng chỉ sản xuất ra một loại sản phẩm:
  4.1.2 Trường hợp phân xưởng sản xuất ra hai loại sản phẩm:
  4.2 Tính giá thành theo phương pháp loại trừ giá trị sản phẩm phụ: 25
  4.3 Tính giá thành theo phương pháp hệ số: 26
  4.4 Tính giá thành theo phương pháp tỷ lệ:
  4.5 Tính giá thành theo phương pháp liên hợp
  4.6 Phương pháp đơn đặt hàng
  4.7 Phương pháp phân bước
  4.7.1 phương pháp kết chuyển song song
  4.7.2 phương pháp kết chuyển tuần tự (phương pháp phân bước tính giá thành sản phẩm)
  5. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN THIỆT HẠI TRONG SẢN XUẤT
  5.1 Kế toán sản phẩm hỏng
  5.1.1 Sản phẩm hỏng trong định mức:
  5.1.2 Sản phẩm hỏng ngoài định mức
  5.2 Kế toán thiệt hại ngừng sản xuất
  6. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm thao phương pháp kiểm kê định kỳ


  Chương 3 : Công tác kế toán tại công ty TNHH AD.V
  I – KẾ TOÁN “CHI PHÍ SẢN XUẤT & TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM” TẠI CÔNG TY TNHH AD.V
  1.Đặc điểm hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành
  2.Kế toán tập hợp chi phí sản xuất:
  2.1.1 Kế toán nguyên vật liệu trực tiếp
  2.1.2 Kế toán nguyên vật liệu chính
  2.1.3 Kế toán nguyên vật liệu phụ
  2.1.4 Chứng từ ghi sổ và trình tự luân chuyển
  2.1.5 Tài khoản sử dụng
  2.1.6 Trình tự hạch toán
  2.2 Kế toán chi phí nhân công trưc tiếp
  2.2.1 Chứng từ ghi sổ và trình tự luân chuyển
  2.2.2 Tài khoản sử dụng
  2.2.3 Trình tự hạch toán
  2.2.4 Sơ đồ hạch toán
  2.3 Kế toán chi phí sản xuất chung
  2.3.1 Chi phí nhân viên
  2.3.2 Chi phí phụ liệu
  2.3.3 Chi phí dụng cụ sản xuất
  2.3.4 Chi phí khấu hao Tài sản cố định
  2.3.5 Chi phí phân bổ trả truớc
  2.3.6 Chi phí dịch vụ mua ngoài
  2.3.7 Chi phí bằng tiền khác
  2.4 TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT ĐỂ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM VÀ ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM DỞ DANG
  2.4.1 Tập hợp chi phí
  2.4.2 Tính giá thành sản phẩm
  2.4.3 Đánh giá sản phẩm dở dang
  2.4.4 Phiếu chi phí sản phẩm


  Chương 4 : Nhận xét - kiến nghị - kết luận
  I- Nhận xét:
  1) Điểm mạnh của công ty :
  2) Điểm yếu của công ty :
  3) Cơ hội của công ty :
  4) Các mối đe dọa đối với công ty :
  II- Kiến nghị:

  Phương án A : Chiến lược tập trung theo hướng phát triển thị trường :
  Phương án B : Chiến lược tăng trưởng tập trung theo hướng phát triển sản phẩm :
  Phương án C : Chiến lược hội nhập ngược chiều :
  Phương án D :
  a. Chiến lược liên doanh :
  b. Chiến lược cắt giảm chi phí :
  c. Chiến lược kinh doanh:

  III – Kết luận:


  Xem Thêm: Tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm ở công ty TNHH AD.V
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm ở công ty TNHH AD.V sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status