Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Vốn kinh doanh và các biện pháp nâng cao hiệu quả tổ chức và sử dụng vốn kinh doanh ở Công ty cổ phầ

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Vốn kinh doanh và các biện pháp nâng cao hiệu quả tổ chức và sử dụng vốn kinh doanh ở Công ty cổ phầ


  CHƯƠNG I: VỐN KINH DOANH VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI NÂNG CAO
  HIỆU QUẢ TỔ CHỨC VÀ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TRONG CÁC
  DOANH NGHIỆP . 4
  I. Vốn và nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp trong nền
  kinh tế thị trường 4
  1. Vốn kinh doanh của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường 4
  1.1. Khái niệm vốn kinh doanh . 4
  1.2. Phân loại vốn kinh doanh 5
  1.2.2. Vốn cố định của doanh nghiệp 5
  1.2.3. Vốn lưu động của doanh nghiệp . 7
  2. Nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. 8
  2.1. Theo nguồn hình thành vốn 9
  2.1.1. Nguồn vốn chủ sở hữu 9
  2.1.2. Nợ phải trả: . 9
  2.2. Theo thời gian huy động và sử dụng vốn .10
  2.2.1. Nguồn vốn thường xuyên .10
  2.2.2. Nguồn vốn tạm thời: 10
  2.3. Theo phạm vi huy động vốn 11
  2.3.1 Nguồn vốn bên trong doanh nghiệp: .11
  2.3.2 Nguồn vốn bên ngoài doanh nghiệp: .12
  II. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả tổ chức, sử dụng vốn kinh
  doanh trong nền kinh tế thị trường. .13
  1. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh
  nghiệp 13
  Luận văn tốt nghiệp SV:Lê Trung
  Chiến
  69
  1.1. Các chỉ tiêu phản ánh kết cấu nguồn vốn của doanh nghiệp 14
  1.2. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả vốn sản xuất kinh doanh. .15
  1.2.1 Số vòng quay hàng tồn kho .15
  1.2.2 Vòng quay các khoản phải thu 15
  1.2.3 Kỳ thu tiền trung bình 15
  1.2.4 Vòng quay vốn lưu động .16
  1.2.5 Hiệu suất sử dụng vốn cố định 16
  1.2.6 Vòng quay toàn bộ vốn .17
  1.3. Các chỉ tiêu sinh lời .17
  1.3.1. Tỷ suất lợi nhuận vốn kinh doanh. .17
  1.3.2. Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu 18
  III. Một số phương hướng biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả
  tổ chức và sử dụng vốn kinh doanh trong doanh nghiệp .18
  1. Những nhân tố ảnh hưởng đến việc tổ chức và sử dụng vốn .18
  1.1. Những nhân tố chủ yếu ảnh huởng đến việc tổ chức vốn kinh
  doanh 19
  1.2. Những nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn
  kinh doanh .20
  1.2.1 Các nhân tố khách quan: .20
  1.2.2. Các nhân tố chủ quan .19
  2. Một số phương hướng biện pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả
  tổ chức và sử dụng vốn kinh doanh trong doanh nghiệp .23
  CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH TỔ CHỨC VÀ HIỆU QỦA SỬ DỤNG VỐN KINH
  DOANH Ở CÔNG TY XÂY LẮP VÀ VẬT TƯ XÂY DỰNG 5 26
  I. Khái quát tình hình tổ chức và hoạt động kinh doanh ở công
  ty xây lắp và vật tư xây dựng 5 26
  1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 26
  2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty .26
  3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý và tổ chức hoạt động sản
  xuất kinh doanh của công ty. .27
  Luận văn tốt nghiệp SV:Lê Trung
  Chiến
  70
  3.1. Mô hình tổ chức bộ máy quản lý của công ty .27
  3.2. Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 28
  4. Đặc điểm của sản phẩm và quy trình công nghệ 29
  5. Một số kết quả của Công ty trong những năm vừa qua 30
  II. Tình hình tổ chức và sử dụng vốn kinh doanh của công ty .30
  1. Những thuận lợi và khó khăn cơ bản của công ty trong hoạt
  động kinh doanh .31
  1.1. Thuận lợi: .31
  1.2. Khó khăn: Error! Bookmark not defined.
  2. Tình hình tổ chức vốn kinh doanh của công ty 32
  3. Tình hình sử dụng và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của
  công ty. 39
  3.1. Tình hình tổ chức và hiệu quả sử dụng vốn cố định của
  công ty. 40
  3.2. Tình hình tổ chức và hiệu quả sử dụng vốn lưu động của
  công ty. 44
  3.3. Những giải pháp chủ yếu của Công ty trong việc nâng cao
  hiệu quả tổ chức sử dụng vốn kinh doanh của Công ty. 49
  4. Những vấn đề đặt ra trong việc tổ chức và sử dụng vốn kinh
  doanh của Công ty. .52
  4.1. Về tổ chức vốn: .52
  4.2. Về sử dụng vốn. 52
  CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TỔ
  CHỨC VÀ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH Ở CÔNG TY XÂY LẮP VÀ
  VẬT TƯ XÂY DỰNG 5. 61
  I. Những định hướng của công ty trong những năm sắp tới .55
  1. Định hướng phát triển. .55
  2. Mục tiêu cụ thể của công ty trong năm 2002 .55
  II. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh
  doanh tại Công ty xây lắp và vật tư xây dựng 5, Hà Nội. 57
  Luận văn tốt nghiệp SV:Lê Trung
  Chiến
  71
  KẾT LUẬN 66
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 66


  Xem Thêm: Vốn kinh doanh và các biện pháp nâng cao hiệu quả tổ chức và sử dụng vốn kinh doanh ở Công ty cổ phầ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Vốn kinh doanh và các biện pháp nâng cao hiệu quả tổ chức và sử dụng vốn kinh doanh ở Công ty cổ phầ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status