Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty thương mại và du lịch hồng t

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty thương mại và du lịch hồng t


  z
  


  LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
  KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT
  VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI
  CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH
  HỒNG TRÀ  Ngọc
  Trường ĐH Quản lý và Kinh doanh Hà Nội - Khoa Tài chính Kế toán 53
  MỤC LỤC

  LỜI CẢM ƠN 1
  LỜI MỞ ĐẦU 2
  PHẦN I. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CFSX VÀ TÍNH GIÁ
  THÀNH TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT . 3
  I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SP . 3
  1. Chi phí sản xuất .3
  1. 1. Khái niệm. . 3
  1.2. Phân loại CF. . 3
  2. Giá thành sản phẩm . 4
  2.1. Khái niệm giá thành. . 4
  2.2 Phân loại giá thành. . 5
  3. Mối quan hệ giữa CPSX và tính giá thành sản phẩm 5
  II. KẾ TOÁN TẬP HỢP CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SP . 6
  1. Đối tượng và phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong
  doan nghiệp . 6
  1.1.Đối tượng KINH Tế tập hợp CPSX. 6
  1.2. Phương pháp KT tập hợp CPSX . 6
  2. Đánh giá SPDD cuối kỳ . 13
  2.1. Đánh giá SPDD theo chi phí NVLTT hoặc chi phí NVL chính
  trực tiếp 13
  2.2. Đánh giá SPDD theo sản lượng sản phẩm hoàn thành tương
  đương 13
  2.3. Đánh giá SPDD theo chi phí sản xuất định mức 14
  3. Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm tại các doanh
  nghiệp sản xuất . 14
  3.1. Đối tượng tính giá thành 14
  3.2. Kỳ tính giá thành 14 Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Tuấn
  Ngọc
  Trường ĐH Quản lý và Kinh doanh Hà Nội - Khoa Tài chính Kế toán 54
  3.3. Các phương pháp tính giá thành 14
  III. CÁC HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP CHI SỔ KẾ TOÁN . 17
  PHẦN II. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ
  TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH
  HỒNG TRÀ 18
  I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG VỀ CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊC HỒNG TRÀ 18
  1. Quá trình hình thành và phát triển 18
  2. Đặc điểm tổ chức bộ máy của Công ty thương mại và Du lịch
  Hồng Trà . 19
  3. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và hình thức sổ kế toán tại công
  ty thương mại và du lịch Hồng Trà 21
  4. Trưởng phòng kế hoạch - tài chính . 23
  II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN
  PHẨM TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HỒNG TRÀ . 26
  1 Đối tượng tập hợp chi phí và tính giá thành . 26
  2. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất 26
  3. Kế toán kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang . 37
  4. Kế toán tính giá thành sản phẩm . 39
  PHẦN III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC HẠCH
  TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY THƯƠNG
  MẠI VÀ DU LỊCH HỒNG TRÀ . 40
  I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CHUNG 40
  II. NHỮNG HẠN CHẾ CÒN TỒN TẠI . 41
  III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CỔ PHẦN VÀ
  TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HỒNG TRÀ . 41
  KẾT LUẬN 44
  TÀI LIỆU THAM KHẢO .45 Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Tuấn
  Ngọc
  Trường ĐH Quản lý và Kinh doanh Hà Nội - Khoa Tài chính Kế toán 55

  DANH MỤC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT

   CPSX: Chi phí sản xuất
   TSCĐ: Tài sản cố định
   NVLTT: Nguyên vật liệu trực tiếp
   NCTT: Nhân công trực tiếp
   TK: Tài khoản
   KKTX: Kê khai thường xuyên
   KKĐK: Kiểm kê định kỳ
   SPDD: Sản phẩm dở dang
   NTP: Nửa thành phẩm
   CP: Cổ phần
   HĐKD: Hoạt động kinh doanh
   BHXH: Bảo hiểm xã hội
   KPCĐ: Kinh phí công đoàn
   BHYT: Bảo hiểm y tế
   CPSXC: Chi phí sản xuất chung


  Xem Thêm: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty thương mại và du lịch hồng t
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty thương mại và du lịch hồng t sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status