Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty cổ phần May 10

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty cổ phần May 10


  

  BÁO CÁO THỰC TẬP
  Hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm
  và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty cổ
  phần May 10
  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU
  CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ
  THÀNH PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT .3
  1.1. Sự cần thiết của kế toán thành phẩm và tiêu thụ thanh phẩm trong các doanh
  nghiệp sản xuất 3
  1.1.1. Thành phẩm và ý nghĩa cuả thành phẩm .3
  1.1.2. Tiêu thụ thành phẩm và ý nghĩa của tiêu thụ thành phẩm .4
  1.1.3. Nhiệm vụ của kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm 5
  1.2. Nội dung kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm trong các doanh nghiệp sản
  xuất .7
  1.2.1. Nội dung kế toán thành phẩm 7
  1.2.1.1. Yêu cầu đối với công tác quản lý thành phẩm 7
  1.2.1.2. Nguyên tắc kế toán thành phẩm 7
  1.2.1.3. Đánh giá thành phẩm .8
  1.2.1.4. Phương pháp hạch toán .10
  1.2.2. Kế toán tiêu thụ thành phẩm 19
  1.2.2.1. Yêu cầu của công tác quản lý tiêu thụ thành phẩm .19
  1.2.2.2. Chứng từ và tài khoản kế toán .20
  1.2.2.3. Phương pháp kế toán .23
  1.2.2.4. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 27
  1.2.2.5. Xác định kết quả 28
  1.3. Tổ chức hệ thống sổ kế toán 30
  1.3.1. Hình thức kế toán “Nhật ký chung” 31
  1.3.2. Hình thức kế toán “Nhật ký - Sổ cái” 31
  1.3.3. Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ 32
  1.3.4. Hình thức kế toán Nhật ký chứng từ .32
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU
  THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY 10 .34
  2.1. Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật và tổ chức bộ máy quản lý, bộ máy kế toán của công
  ty cổ phần may 10 .34
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cỏ phần May 10 34
  2.1.2. Chức năng nhiệm vụ của công ty cổ phần May 10 .35
  2.1.3. Đặc điểm tổ chức kinh doanh của Công ty cổ phần May 10 .36
  2.1.3.1. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm 36
  2.1.3.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất 37
  2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty cổ phẩn May 10 38
  2.1.5. Tình hình kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần May 10 trong 3
  năm gần đây 41

  2.1.5.1. Một số chỉ tiêu kinh tế Công ty đạt được trong những năm gần đây 41
  2.1.5.2. Một số thành tựu đã đạt được và mục tiêu đề ra của Công ty trong
  những năm tới 41
  2.1.6. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần May 10 43
  2.1.6.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán .43
  Sơ đồ 12: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán của công ty .45
  2.1.6.2. Hình thức kế toán được áp dụng và phương pháp hạch toán tại Công
  ty .45
  2.2. thực trạng công tác kế toán thành phẩm tại Công ty cổ phần May 10 46
  2.2.1. Đặc điểm thành phẩm của Công ty 46
  2.2.2. Đánh giá thành phẩm .46
  2.2.3. Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ .49
  2.2.4. Kế toán chi tiết thành phẩm .54
  2.2.5. Kế toán tổng hợp thành phẩm 56
  2.3. Kế toán tiêu thụ thành phẩm tại Công ty cổ phần May 10 61
  2.3.1. Các phương thức tiêu thụ và hình thức thanh toán 61
  2.3.2. Kế toán tổng hợp tiêu thụ thành phẩm 62
  2.3.3. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 74
  2.3.4. Xác định kết quả kinh doanh .74
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN
  THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN
  MAY 10 .78
  3.1. Nhận xét về công tác kế toán nói chung và kế toán thành phẩm , tiêu thụ thành
  phẩm ở Công ty cổ phần May 10 78
  3.1.1. Ưu điểm và những tồn tại 78
  3.1.2. Sự cần thiết và yêu cầu của việc hoàn thiện kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành
  phẩm .81
  3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành
  phẩm tại Công ty cổ phần May 10 83
  3.2.1. Kiến nghị 1: Hoàn thiện hệ thống chứng từ kế toán chi tiết thành phẩm 84
  3.2.2. Kiến nghị 2: Hoàn thiện kế toán chiết khấu thương mại .84
  3.2.3. Kiến nghị 3: Kế toán trường hợp tiêu thụ thành phẩm trực tiếp không qua kho
  85
  3.2.4. Kiến nghị 4: Hoàn thiện hệ thống tài khoản sử dụng 86
  3.2.5. Kiến nghị 5: Mở rộng thị trường tiêu thụ nội địa 86
  KẾT LUẬN


  DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO


  PGS. TS Nguyễn Văn Công, (10/2003), “ Lý thuyết và thực hành kế toán tài
  chính”, nhà xuất bản tài chính năm 2003
  TS. Đặng Thị Loan, (2001), “Kế toán tài chính trong các doanh nghiệp”, nhà
  xuất bản giáo dục 2001.
  Hệ thống kế toán Việt Nam, (1995), “Hệ thống kế toán doanh nghiệp”, nhà xuất bản
  tài chính.
  TS. Ngô Thế chi, TS. Nguyễn Đình Đỗ, “ Kế toán tài chính”, trương ĐHTCKT, NXB
  Tài chính – Hà Nội 2001
  Thông tư 89 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ngày 09 tháng 12 năm 2002 về “Hướng
  dẫn thực hiện 04 chuẩn mực kế toán Việt Nam” ban bành theo quyết định số 149/2001/QĐ-
  BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.


  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty cổ phần May 10
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty cổ phần May 10 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status