Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác hạch toán tài sản cố định

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác hạch toán tài sản cố định


  Trường .
  Khoa

  W X  Báo cáo tốt nghiệp
  Đề tài:

  " Hoàn thiện công tác hạch toán tài
  sản cố định


  Luận văn tốt nghiệp Đề tài: “Hoàn thiện công tác hạch toán tài sản cố định”
  ************************************************** *************
  Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Hiền, lớp K1- Kế toán 1 1
  DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT

  TS Tài sản
  TSCĐ Tài sản cố định
  TNHH Trách nhiệm hữu hạn
  CTGS Chứng từ ghi sổ
  CPSC Chi phí sữa chữa
  DN Doanh Nghiệp
  CC, DC Công cụ, dụng cụ
  TCKT Tài chính Kế toán
  UBND Uỷ ban nhân dân
  NSNN Ngân sách nhà nước
  QĐ Quyết định
  XDCB Xây dựng cơ bản
  SXKD Sản xuất kinh doanh
  GTGT Giá trị gia tăng
  KH Khấu hao
  CT Công ty
  SC Sữa chữa
  SCL Sữa chữa lớn
  CNV Công nhân viên


  Luận văn tốt nghiệp Đề tài: “Hoàn thiện công tác hạch toán tài sản cố định”
  Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Hiền, lớp K1- Kế toán 1 2

  MỤC LỤC
  DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT 1
  PHẦN I NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KÕ TOÁN TÀI SẢN
  CỐ ĐỊNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 5
  1.1.1. Khái niệm, ®Æc ®iÓm 5
  Đặc điểm: . 5
  1.1.2. Nhiệm vụ kế toán tài sản cố định 6
  1.2. Ph©n lo¹i và ®¸nh gi¸ ti sản cố định . 6
  1.2.1. Phân loại tài sản cố định . 6
  b. Phân loại tài sản cố định theo quyền sở hữu 7
  c. Phân loại theo hình thái sử dụng . 8
  1.2.2. Đánh giá tài sản cố định: . 8
  a. Nguyên giá tài sản cố định hữu hình: 8
  b. Hao mòn tài sản cố định 9
  c. Giá trị còn lại tài sản cố định 9
  1.3. Kế toán tài sản cố định 10
  1.3.1 Kế toán chi tiết tài sản cố định . 10
  a. KÕ toán chi tiết tăng tài sản cố định 10
  b. KÕ toán chi tiết giảm tài sản cố định . 11
  1.3.2. Kế toán tổng hợp tài sản cố định . 12
  1.3.2.1. Tài khoản sử dụng: . 12
  1.3.2.2. KÕ toán tình hình biến động tài sản cố định hữu hình 14
  c. KÕ toán tài sản cố định vô hình . 18
  d. KÕ toán hoạt động thuê tài sản theo phương thức thuê tài chính . 20
  e. KÕ toán khấu hao tài sản cố định 21
  g. Kế toán sửa chữa tài sản cố định 24
  e. Khái quát trình tự ghi sổ trong hạch toán TSCĐ theo các hình thức sổ
  kế toán khác nhau (cả tổng hợp và chi tiết) . 27
  PHẦN II Thùc tr¹ng tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tsc® t¹i
  c«ng ty tnhh nguyªn phó. . 35
  2.1. Quá trình hình thành và phát triển cña Công ty TNHH Nguyên
  Phú 35
  2.1.1. Quá trình hình thành. . 35
  2.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH Nguyên
  Phú 38
  +/. Quy trình kinh doanh . 41
  +/. Chức năng, nhiệm vụ 43
  +/. Hình thức tổ chức sổ kế toán ¸tại doanh nghiệp . 45
  +/ . Hệ thống tài khoản đơn vị sử dụng 47
  +/. Tổ chức báo cáo tại Công ty: 48
  2.2. Thùc tr¹ng kÕ to¸n TSC§ t¹i C«ng ty TNHH Nguyªn Phó . 49
  2.2.1. Phân loại TSCĐ tại công ty: . 49
  2.2.2. Đánh giá tài sản cố định: . 49 Luận văn tốt nghiệp Đề tài: “Hoàn thiện công tác hạch toán tài sản cố định”
  Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Hiền, lớp K1- Kế toán 1 3

  2.2.3. Thủ tục quản lý tăng, giảm TSCĐ áp dụng tại Công ty. 50
  2.2.4. Tổ chức kế toán tài sản cố định 50
  */. KÕ toán chi tiết tài sản cố định. 52
  */. Kế toán tổng hợp tăng, giảm TSCĐ 60
  */. Kế toán khấu hao TSCĐ. . 66
  2.2.5. Kế toán sửa chữa TSCĐ 69
  */. Các phương thức sửa chữa TSCĐ đang áp dụng thực tế trong DN.
  70
  */. Trình tự kế toán sửa chữa TSCĐ trong DN. . 70
  PHẦN III HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TSCĐ TẠI CÔNG TY
  TNHH NGUYÊN PHÚ 72
  3.1 Nhận xét chung. . 72
  3.2 Sự cần thiết và phương hướng hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ tại
  công ty Nguyên phú 75
  3.3 Điều kiện thực hiện 80
  Kết luận: 81
  Danh mục sơ đồ, bảng biểu 82  82
  KẾT LUẬN
  Để theo kịp sự phát triển đi lên của đất nước, Công ty TNHH nguyên Phú đã
  không ngừng tự đổi mới vượt qua mọi khó khăn trở ngại để hoàn thiện duy trì và
  phát triển vốn, thực hiện nghĩa vụ với NSNN, đảm bảo tốt đời sống cho người lao
  động với những thành công đã đạt được.
  Tuy có nhiều khó khăn trong thời gian qua nhưng với sự lãnh đạo và phòng
  kế toán đã không ngừng hoàn thành tốt nhiệm vụ Nhà nước giao, góp phần vào
  việc phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Do sự đầu tư đúng mức và trình độ cán
  bộ của nhà máy đã được nâng cao, cơ cấu tổ chức quản lý có sự đổi mới đáp ứng
  đúng nhu cầu của CNV cũng được nâng lên. Bên cạnh đó bộ máy kế toán của công
  ty cũng được đổi mới, giúp cho Công ty có những phương pháp tổ chức hạch toán
  hiện đại hơn.
  Công ty TNHH Nguyên Phú từ một đơn vị có quy mô sản xuất nhỏ nay trở
  thành một Công ty có quy mô sản xuất lớn đủ sức cạnh tranh trên thị trường trong
  khu vực, điều đó có một phần đóng góp không nhỏ của cán bộ chuyên trách về kế
  toán, nắm bắt được nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng, tính toán giá thành hợp
  lý để có được lợi nhuận tối đa cho Công ty, bước đi vững chắc cùng các loại hình
  DN trong cả nước trên nền công nghiệp khoa học hiện đại.
  Qua thời gian thực tập và nghiên cứu tại Công ty TNHH Nguyên Phú, do
  thời gian có hạn và chưa có kinh nghiệm thực tế nên trong bài không tránh khỏi
  những thiếu sót, rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của thầy, cô giáo
  hướng dẫn và bạn bè, cùng Ban lãnh đạo Phòng kế toán của Công ty kiến thức của
  em được hoàn chỉnh hơn.
  Em xin chân thành cảm ơn!


  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác hạch toán tài sản cố định
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác hạch toán tài sản cố định sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status