Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Các vấn đề chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần Quảng cáo Hàm Ng

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Các vấn đề chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần Quảng cáo Hàm Ng


  Tóm tắt nội dung

  Lời nói đầu 1
  Phần i 3
  Các vấn đề chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản tại doanh nghiệp sản xuất 3
  I. đặc điểm tổ chức sản xuất của ngành sản xuất công nghiệp 3
  II. khái niệm chi phí sản xuất và cách phân loại chi phí sản xuất chủ yếu 3
  1. Khái niệm chi phí sản xuất 3
  2. Khái niệm về giá thành sản phẩm 3
  III. phân loại chi phí phẩm 4
  1. Phân loại chi phí theo nội dung,tính chất kinh tế của chi phí sản xuất (theo yếu tố chi phí) 4
  2. Phân loại chi phí theo khoản mục chi phí trong giá thành sản phẩm 4
  3. Phân loại chi phí theo quan hệ với sản lượng sản phẩm sản xuất 5
  IV. ý nghĩa của công tác quản lí chi phí sản xuất trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh 6
  V. giá thành sản phẩm và phân loại giá thành sản phẩm 6
  1. Khái niệm giá thành sản phẩm 6
  2. Phân loại giá thành sản phẩm 6
  VI. ĐốI TƯợNG TậP HợP CHI PHí SảN XUấT, ĐốI TƯợNG TíNH GIá THàNH SảN PHẩM
  1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 9
  VII. nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 11
  VIII. kế toán tập hợp chi phí sản xuất 11
  1. Các tài khoản kế toán sử dụng 11
  2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 11
  2.1. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 12
  2.2. Chi phí nhân công trực tiếp 14
  2.3. Chi phí sản xuất chung 16
  2.4. TK 154 chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 18
  IX. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm và ứng dụng trong các loại hình doanh nghiệp chủ yếu
  1. Phương pháp tính giá thành giản đơn( phương pháp trực tiếp) 20
  2. Phương pháp hệ số 20
  3. Phương pháp tính giá thành theo tỷ lệ 22
  4. Phương pháp tính giá thành theo định mức chi phí 22
  5. Phương pháp tính giá thành phân bước 23
  X. ứng dụng các phương pháp tính giá thành trong các loại hình doanh nghiệp chủ yếu 24
  1. Doanh nghiệp có quy trình công nghệ sản xuất phức tạp kiểu song song 24
  2. Doanh nghiệp có quy trình công nghệ sản xuất phức tạp kiểu liên tục 25
  Phần II 26
  Tình trạng thực hiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của công ty cổ phần quảng cáo và thương mại hàm nghi 26
  I. Quá trình hình thành và phát triển công ty cổ phần quảng cáo và thương mại Hàm Nghi 26
  II. đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 27
  1. Đặc điểm nguyên vật liệu 27
  2. Đặc điểm của sản phẩm 28
  3. Đặc điểm thị trường tiêu thụ sản phẩm 29
  4. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty 29
  5. Đặc điểm quá trình sản xuất của công ty 34
  6. Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 36
  III. Tổ chức bộ máy kế toán tai công ty cổ phần quảng cáo và thương mại hàm nghi 39
  1. Tổ chức bộ máy kế toán của công ty 39
  2. Kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ( 01 người) 39
  3. Kế toán tài sản cố định, ké toán tiền lương( 01 người) 40
  4. Kế toán thanh toán( 01 người) 40
  5. Thủ quỹ, thủ kho( 01 người) 40
  6. Kế toán trưởng 40
  7. Hình thức kế toán áp dụng tại công ty 41
  IV. thực trạng công tác kế toán tại công ty cổ phần quảng cáo và thương mại Hàm Nghi 44
  1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm tại công ty 45
  1.1 Phân loại chi phí sản xuất ở công ty cổ phần quảng cáo và thương mại Hàm Nghi 45
  1.2 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 45
  2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 46
  2.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 46
  2.2 Hạch toán chi phí nguyên vật liệu 46
  2.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 53
  3. Tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm dở dang cuối kỳ ở công ty cổ phần và thương mại Hàm Nghi 72
  Phần III 77
  Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần quảng cáo và thương mại hàm nghi 77
  I. nhận xét chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần quảng cáo và thương mại hàm nghi 77
  1. Ưu điểm 78
  2. Nhược điểm 79
  3. Những tồn tại hạn chế 81
  II. những kiến nghị, đề suất nhằm hoàn thiện công tác kế toán, hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm ở công ty cổ phần quảng cáo và thương mại hàm nghi 82
  1. Phải tính đúng, tính đủ 82
  2. Về việc áp dụng phần mềm kế toán vào công ty 83
  3. áp dụng kế toán quản trị vào doanh nghiệp 83
  4. Về công tác đánh giá sản phẩm dở dang 84
  5. Về công tác bảo quản vật liệu 85
  6. Lập kế hoạch giá thành sản phẩm ở công ty 85


  Xem Thêm: Các vấn đề chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần Quảng cáo Hàm Ng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Các vấn đề chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần Quảng cáo Hàm Ng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status