Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Công ty Cấp thoát nước và môi trường Hà Nội

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Công ty Cấp thoát nước và môi trường Hà Nội


  Nền kinh tế hàng hoá, tiền tệ buộc các doanh nghiệp phải đối mặt với thị trường, để tồn tại, phát triển và kinh doanh có hiệu quả thì bên cạnh các hoạt động đa dạng và phong phú về sản xuất kinh doanh, tất yếu các doanh nghiệp phải có một cơ chế dự báo, kiểm tra, giám đốc một cách toàn diện các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình.
  Trong quá trình thực tập tại Công ty Cấp thoát nước và môi trường Hà Nội mặc dù chỉ đi sâu vào vấn đề lao động tiền lương của Xí nghiệp nhưng qua đó có thể thấy được vai trò, tác dụng của việc tổ chức hạch toán tiền lương trong công tác quản lý hoạt động của Xí nghiệp.
  LỜI NÓI ĐẦU. 1
  PHẦN THỨ NHẤT. NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở DOANH NGHIỆP. 3
  I. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM TIỀN LƯƠNG, NHIỆM VỤ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 3
  1. Khái niệm tiền lương và bản chất kinh tế của tiền lương. 3
  2. Đặc điểm của tiền lương. 4
  3. Nhiệm vụ của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 5
  II. CÁC HÌNH THỨC TIỀN LƯƠNG, QUỸ TIỀN LƯƠNG, QUỸ BHXH 6
  1. Các hình thức tiền lương. 6
  2. Quỹ tiền lương. 11
  3. Quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và kinh phí công đoàn. 13
  III. HẠCH TOÁN SỐ LƯỢNG, THỜI GIAN VÀ KẾT QUẢ LAO ĐỘNG 15
  1. Hạch toán số lượng lao động. 15
  2. Hạch toán thời gian lao động. 15
  3. Hạch toán kết quả lao động. 16
  4. Hạch toán thanh toán lương với người lao động. 17
  IV. HẠCH TOÁN TỔNG HỢP TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 19
  1. Hạch toán tổng hợp tiền lương và tình hình thanh toán với người lao động 19
  2. Hạch toán tổng hợp các khoản trích theo lương và tính toán tiền lương nghỉ phép 21
  3. Tổ chức hạch toán tổng hợp về tiền lương và các khoản trích theo lương 24
  PHẦN THỨ HAI. TÌNH HÌNH TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở Công ty Cấp thoát nước và môi trường Hà Nội 26
  I. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CẤP THOÁT NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI 26
  1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Thoát nước. 26
  2. Tổ chức bộ máy quản lý và tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh. 28
  a) Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Cấp thoát nước và môi trường Hà Nội 28
  b) Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cấp thoát nước và môi trường Hà Nội 32
  3. Tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty Cấp thoát nước và môi trường Hà Nội 34
  II. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở Công ty Cấp thoát nước và môi trường Hà Nội 38
  1. Quy mô và cơ cấu lao động. 38
  2. Các hình thức trả lương và phạm vi áp dụng. 38
  a. Trả lương theo thời gian. 38
  b. Trả lương khoán. 39
  3. Tổ chức hạch toán tiền lương và tính lương, BHXH phải trả công nhân viên. 39
  a. Hạch toán lao động. 39
  b. Hạch toán tiền lương. 40
  c. Hạch toán các khoản trích theo lương. 47
  4. Kế toán tổng tiền lương và các khoản trích theo lương. 49
  PHẦN THỨ BA: NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG CỦA Công ty Cấp thoát nước và môi trường Hà Nội 60
  1. Một số nhận xét về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 60
  a) Ưu điểm: 60
  b) Nhược điểm 63
  2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cấp thoát nước và môi trường Hà Nội 63
  KẾT LUẬN. 65
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 66


  Xem Thêm: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Công ty Cấp thoát nước và môi trường Hà Nội
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Công ty Cấp thoát nước và môi trường Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status