Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Tổ chức kế toán TSCĐ với việc nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Công ty cổ phần Xây dựng Thái Nguyê

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tổ chức kế toán TSCĐ với việc nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Công ty cổ phần Xây dựng Thái Nguyê


  LỜI MỞ ĐẦU 1
  PHẦN I: ĐẶC ĐIỂM CHUNG VỀ QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THÁI NGUYÊN 3
  I. Những vấn đề chung về tài sản cố định. 3
  1. Khái niệm, vị trí, vai trò và đặc điểm của tài sản cố định trong hoạt động sản xuất kinh doanh 3
  1.1. Khái niệm, vị trí, vai trò của tài sản cố định trong hoạt động sản xuất kinh doanh. 3
  1.2. Đặc điểm của tài sản cố định. 3
  2. Phân loại và đánh giá tài sản cố định. 3
  2.1. Phân loại tài sản cố định. 3
  2.2. Đánh giá tài sản cố định (TSCĐ) 5
  3. Yêu cầu tổ chức quản lý tài sản cố định. 6
  II. Hạch toán tài sản cố định. 6
  1. Sự cần thiết phải hạch toán tài sản cố định: 6
  2. Nhiệm vụ của hạch toán tài sản cố định trong các doanh nghiệp. 6
  3. Hạch toán chi tiết tài sản cố định. 7
  4. Hạch toán tổng hợp TSCĐ 7
  4.1. Hạch toán tình hình biến động TSCĐ hữu hình và TSCĐ vô hình. 7
  4.2. Hạch toán tài sản cố định thuê tài chính. 14
  4.3. Hạch toán khấu hao tài sản cố định. 15
  4.4. Hạch toán sửa chữa TSCĐ. 18
  III. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản cố định trong doanh nghiệp. 20
  1. Sự cần thiết phải phân tích hiệu quả sử dụng tài sản cố định. 20
  2. Các chỉ tiêu phân tích. 20
  PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THÁI NGUYÊN - 22
  I. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần Xây dựng Thái Nguyên. 22
  1. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty cổ phần Xây dựng Thái Nguyên. 22
  2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Xây dựng Thái Nguyên. 22
  3. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty cổ phần Xây dựng Thái Nguyên. 23
  3.1. Ban giám đốc công ty. 24
  3.2. Các phòng chức năng của công ty. 24
  4. Bộ máy kế toán của Công ty cổ phần Xây dựng Thái Nguyên. 25
  II. Phân cấp quản lý doanh nghiệp. 26
  1. Công tác kế hoạch hoá tài chính. 26
  2. Sơ lược công tác tổ chức kế toán. 27
  3. Kế toán các nghiệp vụ chủ yếu ở Công ty cổ phần Xây dựng Thái Nguyên. 27
  III. Thực tế tình hình hạch toán tài sản cố định ở Công ty cổ phần Xây dựng Thái Nguyên. 29
  1. Đặc điểm tình hình quản lý sử dụng tài sản cố định tại Công xây dựng 472. 29
  1.1. Đặc điểm và phân loại tài sản cố định. 29
  1.2. Công tác quản lý và sử dụng TSCĐ. 31
  2. Hạch toán kế toán tình hình biến động tăng giảm TSCĐ tại Công ty cổ phần Xây dựng Thái Nguyên 31
  2.1. Tài khoản sử dụng. 31
  2.2. Hạch toán chi tiết tình hình tăng TSCĐ tại Công ty cổ phần Xây dựng Thái Nguyên 31
  2.3. Hạch toán chi tiết tình hình giảm tài sản cố định. 45
  2.4. Hạch toán tổng hợp tình hình tăng giảm tài sản cố định. 45
  3. Hạch toán khấu hao tài sản cố định tại Công ty cổ phần Xây dựng Thái Nguyên. 47
  3.1 Hạch toán chi tiết 47
  3.2. Hạch toán tổng hợp. 51
  4. Hạch toán sửa chữa tài sản cố định tại Công ty cổ phần Xây dựng Thái Nguyên. 53
  4.1. Hạch toán chi tiết 53
  4.2. Hạch toán tổng hợp. 55
  III. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Công ty cổ phần Xây dựng Thái Nguyên 56
  1. Đánh giá chung tình hình tài sản cố định tại Công ty cổ phần Xây dựng Thái Nguyên. 56
  2. Phân tích cơ cấu tài sản cố định tại Công ty cổ phần Xây dựng Thái Nguyên. 57
  3. Phân tích nguồn hình thành tài sản cố định tại Công ty cổ phần Xây dựng Thái Nguyên 58
  4. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Công ty cổ phần Xây dựng Thái Nguyên. 59
  PHẦN III: PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VỚI VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THÁI NGUYÊN - 60
  I. Đánh giá chung về công tác kế toán tại Công ty cổ phần Xây dựng Thái Nguyên. 60
  1. Ưu điểm của công tác kế toán tại Công ty cổ phần Xây dựng Thái Nguyên. 60
  1.1. Về công tác kế toán nói chung. 60
  1.2. Về công tác hạch toán kế toán và công tác quản lý tài sản cố định. 60
  2. Hạn chế của công tác kế toán tại Công ty cổ phần Xây dựng Thái Nguyên. 61
  2.1. Về công tác kế toán nói chung. 61
  2.2. Về công tác hạch toán kế toán và quản lý tài sản cố định . 61
  II. Phương hướng hoàn thiện hạch toán và quản lý tài sản cố định và các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Công ty cổ phần Xây dựng Thái Nguyên. 65
  1. Phương hướng hoàn thiện hạch toán và quản lý tài sản cố định tại Công ty. 65
  1.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện hạch toán và quản lý tài sản cố định. 65
  1.2 . Hoàn thiện hạch toán kế toán tài sản cố định. 65
  2. Tăng cường quản lý có hiệu quả tài sản cố định. 70
  2.1. Thực hiện mã hoá TSCĐ. 70
  2.2. Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Công ty cổ phần Xây dựng Thái Nguyên. 70
  3. Một số kiến nghị về chế độ kế toán và quản lý tài sản cố định. 71
  3.1. Kiến nghị về chế độ kế toán liên quan đến tài sản cố định. 71
  3.2. Kiến nghị về chế độ quản lý sử dụng tài sản cố định. 72
  2. Phân bổ lãi tiền vay có mục đích chung vào nguyên giá của tài sản cố định đầu tư mua sắm 72
  KẾT LUẬN 73


  Xem Thêm: Tổ chức kế toán TSCĐ với việc nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Công ty cổ phần Xây dựng Thái Nguyê
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức kế toán TSCĐ với việc nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Công ty cổ phần Xây dựng Thái Nguyê sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status