Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  BÁO CÁO Báo cáo thực tập kế toán tại công ty Cổ Phần Công Nghiệp Lạnh -Hưng Trí

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Báo cáo thực tập kế toán tại công ty Cổ Phần Công Nghiệp Lạnh -Hưng Trí


  MỤC LỤC
  CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY 1
  1.1. Thành lập:. 7
  1.1.1. Lịch sử hình thành: 7
  1.1.2. Vốn điều lệ: 7
  1.1.3. Lĩnh vực hoạt động: 7
  1.2 Tình hình tổ chức:. 8
  1.2.1. Cơ cấu chung: 8
  1.2.2 Cơ cấu phòng Kế toán. 8
  1.3. Chính sách kế toán áp dụng tại Tổng Công ty:. 10
  1.3.1. Hình thức kế toán áp dụng tại Công ty:. 10
  1.3.2 Quy trình luân chuyển chứng từ. 10
  1.3.3. Các chính sách khác: 11
  CHƯƠNG 2 THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY 12
  2.1. KẾ TOÁN TIỀN MẶT 12
  2.1.1 Chứng từ sử dụng. 12
  2.1.2 Tài khoản sử dụng. 12
  2.1.3 Sổ kế toán sử dụng. 12
  2.1.4 Tóm tắt quy trình kế toán tiền mặt 12
  2.1.5 Trích dẫn một số nghiệp vụ. 13
  2.2KẾ TOÁN TIỀN GỬI NGÂN HÀNG 15
  2.2.1 Chứng từ sử dụng: 15
  2.2.2. Tài khoản sử dụng: 15
  2.2.3 Sổ kế toán :. 15
  2.2.4 Tóm tắt quy trình kế toán tiền gửi ngân hàng: 15
  2.2.5Trích dẫn một số nghiệp vụ: 17
  2.3 KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI THU VÀ ỨNG TRƯỚC 18
  2.3.1 Kế toán các khoản nợ phải thu: 18
  2.3.2 Kế toán các khoản ứng trước: 20
  2.4 KẾ TOÁN CÔNG CỤ, DỤNG CỤ:. 22
  2.4.1 Chứng từ sử dụng:. 22
  2.4.2 Tài khoản sử dụng: 22
  2.4.3 Sổ kế toán:. 22
  2.4.4. Quy trình kế toán công cụ, dụng cụ: 22
  2.4.5 Trích dẫn một số nghiệp vụ: 23
  2.5 KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU (HÀNG HÓA). 24
  2.5.1 Chứng từ sử dụng: 24
  2.5.2 Tài khoản sử dụng: 24
  2.5.3 Sổ kế toán:. 24
  2.5.4 Tóm tắt quy trình kế toán nguyên vật liệu. 24
  2.5.5 Trích dẫn nghiệp vụ: 25
  2.6 KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 26
  2.6.1 Chứng từ sử dụng:. 26
  2.6.2 Tài khoản sử dụng: 26
  2.6.3 Sổ kế toán. 26
  2.6.4 Tóm tắt quy trình kế toán mua Tài sản cố định: 26
  2.6.5 Khấu hao tài sản cố định: 27
  2.6.6 Kế toán thanh lý tài sản cố định: 27
  2.6.7 Trích dẫn nghiệp vụ: 28
  2.7 KẾ TOÁN CÁC KHOẢN NỢ VAY NGẮN HẠN VÀ DÀI HẠN 29
  2.7.1 Chứng từ sử dụng: 29
  2.7.2 Tài khoản sử dụng. 29
  2.7.3 Sổ kế toán:. 29
  2.7.4 Quy trình vay ngân hàng: 29
  2.7.5 Trích dẫn nghiệp vụ: 30
  2.8 KẾ TOÁN NỢ PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN 31
  2.8.1 Chứng từ sử dụng. 31
  2.8.2 Tài khoản sử dụng: . 31
  2.8.3 Sổ kế toán: 31
  2.8.4 Quy trình các khoản nợ phải trả: 31
  2.8.5 Trích dẫn nghiệp vụ: 32
  2.9 KẾ TOÁN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 33
  2.9.1 Nguyên tắc phân phối: 33
  2.9.2.Hình thức trả lương: 33
  2.9.3 Cơ sở tính toán: 33
  2.9.4 Cách tính: 33
  2.9.5. Các khoản trích theo lương: 35
  2.9.6 Chứng từ sử dụng: 35
  2.9.7 Tài khoản sử dụng: 36
  2.9.8 Sổ kế toán: 36
  2.9.9Trích dẫn tính lương. 36
  2.10 KẾ TOÁN NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU 36
  2.10.1 Kế toán Nguồn vốn kinh doanh. 36
  2.10.2 Chênh lệch tỷ giá hối đoái 37
  2.11 KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ 37
  2.11.1. Chứng từ sử dụng: 38
  2.11.2. Tài khoản sử dụng: 38
  2.11.3 Sổ kế toán: 38
  2.11.4. Quy trình bán hàng. 38
  2.11.5 Ví dụ minh họa: 39
  2.12. KẾ TOÁN QUY TRÌNH BÁN HÀNG GIA CÔNG THÊM:. 39
  2.12.2 Chi phí sản xuất chung: 41
  2.12.3 Kế toán tập hợp chi phí: 41
  2.13 KẾ TOÁN DOANH THU VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH:. 42
  2.13.1 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính: 42
  2.13.2 Kế toán chi phí hoạt động tài chính: 43
  2.14 KẾ TOÁN THU NHẬP VÀ CHI PHÍ KHÁC:. 44
  2.14.1 Kế toán thu nhập khác: 44
  2.14.2 Kế toán chi phí khác: 45
  2.15 KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 46
  2.15.1 Chứng từ sử dụng. 46
  2.15.2 Tài khoản sử dụng 46
  2.15.3 Xác định kết quả kinh doanh: 46
  2.16 LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH:. 47
  2.16.1 Nguyên tắc lập báo cáo tài chính: 47
  2.16.2 Cơ sở lập báo cáo tài chính: 47
  2.16.3 Quy trình lập báo cáo tài chính. 48
  2.16.4 Phương pháp lập báo cáo tài chính. 48
  2.17 LẬP CÁC BÁO CÁO THUẾ:. 56
  2.17.1 Lập tờ khai thuế giá trị gia tăng: 56
  2.17.2 Lập tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp: 58
  CHƯƠNG 3 MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ 61
  3.1 NHẬN XÉT 61
  3.1.1 Ưu điểm. 61
  3.1.2 Nhược điểm: 64
  3.2 KIẾN NGHỊ. 65
  3.2.1 Công tác lưu trữ chứng từ. 65
  3.2.2 Công tác kế toán tiền mặt: 67
  3.2.3 Công tác kế toán tiền gửi ngân hàng: 68
  3.2.4 Công tác kế toán các khoản tạm ứng: 68
  3.2.5 Công tác kế toán TSCĐ hữu hình & vô hình. 68
  3.2.6 Công tác kế toán mua bán hàng. 68
  3.2.7 Kiến nghị về kế toán lương. 71
  3.2.8 Lập báo cáo tài chính. 71


  Xem Thêm: Báo cáo thực tập kế toán tại công ty Cổ Phần Công Nghiệp Lạnh -Hưng Trí
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Báo cáo thực tập kế toán tại công ty Cổ Phần Công Nghiệp Lạnh -Hưng Trí sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status