Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN tổ chức bộ máy kế toán và công tác kế toán tại công ty TNHH xăng dầu Đình Vũ

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. tổ chức bộ máy kế toán và công tác kế toán tại công ty TNHH xăng dầu Đình Vũ


  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 2
  PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU ĐÌNH VŨ 4
  1.1 Quá trình hình thành và phát triển . 4
  1.2 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý 6
  1.3 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh . 10
  1.3.1 Lĩnh vực kinh doanh . 10
  1.3.2 Thị trường đầu ra, đầu vào . 11
  1.3.3 Kết quả hoạt động kinh doanh . 11
  PHẦN II: ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU ĐÌNH VŨ 13
  2.1 Tổ chức bộ máy kế toán . 13
  2.1.1 Đặc điểm bộ máy kế toán 13
  2.1.2 Phân công lao động kế toán 14
  2.2 Tổ chức công tác kế toán 14
  2.2.1 Chính sách kế toán chung 14
  2.2.2 Áp dụng chế độ kế toán 16
  2.2.2.1 Chế độ chứng từ 16
  2.2.2.2 Hệ thống tài khoản . 16
  2.2.2.3 Sổ kế toán . 16
  2.2.3 Báo cáo kế toán 18
  PHẦN III: MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ GÓP Ý CHUNG ĐỐI VỚI CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU ĐÌNH VŨ 19
  3.1 Một số nhận xét về công ty TNHH xăng dầu Đình Vũ. 19
  3.1.1. Ưu điểm . 19
  KẾT LUẬN 22
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 23


  LỜI MỞ ĐẦU

  Có một nhà khoa học đã ví thị trường như một miếng bánh lớn và ai cũng có phần nếu như có đủ năng lực để giành phần. Đối với Việt Nam nhận xét này quả không sai. Từ sau khi thực hiện cơ chế thị trường, nền kinh tế của chúng ta trở nên đa dạng với vô số thành phần kinh tế tham gia. Không chỉ các đại gia lớn với số vốn khổng lồ như các công ty, tổng công ty nhà nước mới có thể thao túng thị trường. Cơ hội đã mở rộng. Ngày nay các doanh nghiệp nhỏ với số vốn dưới một tỷ cũng tham gia vào guồng quay sôi động của thị trường làm nhu cầu và sự lựa chọn đã đa dạng nay lại càng đa dạng thêm.
  Với 1 thị trường nhộn nhịp như vậy, các hàng hoá dồi dào phong phú để đáp ứng nhu cầu của ngưòi tiêu dùng. Một trong những hàng hoá thiết yếu rất quan trọng đối với xã hội đó chính là xăng dầu. Nếu một quốc gia được ví như cơ thể sống, các tuyến đường được ví như những mạch máu thì xăng dầu chính là nguồn huyết mạch chảy trong đó, vận hành sự sống cho tuyến đường. Có thể nói trong một chừng mực nào đó, không có xăng dầu, không có giao thông. Đối với những hàng hoá thiết yếu như vậy, trước đây nhà nước thực hành kinh doanh độc quyền. Nhưng trước trào lưu hội nhập chung của nền kinh tế, các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tham gia vào lĩnh vực kinh doanh xăng dầu ngày càng nhiều. Một trong số đó là Công ty TNHH xăng dầu Đình Vũ.
  Sau một thời gian thực tập tại công ty TNHH xăng dầu Đình Vũ, với sự hướng dẫn của các thầy cô giáo và sự giúp đỡ chỉ bảo của các anh chị trong công ty, đặc biệt là các anh chị trong phòng kế toán, em đã hoàn thành báo cáo thực tập tổng hợp về công ty.
  Báo cáo có 3 phần:
  Phần I: Tổng quan về công ty TNHH xăng dầu Đình Vũ
  Phần II: Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và công tác kế toán tại công ty TNHH xăng dầu Đình Vũ.
  Phần III: Một số nhận xét và góp ý chung đối với công ty TNHH xăng dầu Đình Vũ
  Do sự hạn chế về kiến thức, kinh nghiệm làm việc của em cũng như sự hạn chế về thời gian thực tập nên báo cáo không tránh khỏi nhiều sai sót. Kính mong các thầy cô giáo, các anh chị trong công ty và mọi người quan tâm xem xét giúp đỡ ý kiến để em có thể hoàn thành báo cáo tốt hơn. Em xin trân trọng cảm ơn!MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 2
  PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU ĐÌNH VŨ 4
  1.1 Quá trình hình thành và phát triển . 4
  1.2 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý 6
  1.3 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh . 10
  1.3.1 Lĩnh vực kinh doanh . 10
  1.3.2 Thị trường đầu ra, đầu vào . 11
  1.3.3 Kết quả hoạt động kinh doanh . 11
  PHẦN II: ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU ĐÌNH VŨ 13
  2.1 Tổ chức bộ máy kế toán . 13
  2.1.1 Đặc điểm bộ máy kế toán 13
  2.1.2 Phân công lao động kế toán 14
  2.2 Tổ chức công tác kế toán 14
  2.2.1 Chính sách kế toán chung 14
  2.2.2 Áp dụng chế độ kế toán 16
  2.2.2.1 Chế độ chứng từ 16
  2.2.2.2 Hệ thống tài khoản . 16
  2.2.2.3 Sổ kế toán . 16
  2.2.3 Báo cáo kế toán 18
  PHẦN III: MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ GÓP Ý CHUNG ĐỐI VỚI CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU ĐÌNH VŨ 19
  3.1 Một số nhận xét về công ty TNHH xăng dầu Đình Vũ. 19
  3.1.1. Ưu điểm . 19
  KẾT LUẬN 22
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 23


  LỜI MỞ ĐẦU

  Có một nhà khoa học đã ví thị trường như một miếng bánh lớn và ai cũng có phần nếu như có đủ năng lực để giành phần. Đối với Việt Nam nhận xét này quả không sai. Từ sau khi thực hiện cơ chế thị trường, nền kinh tế của chúng ta trở nên đa dạng với vô số thành phần kinh tế tham gia. Không chỉ các đại gia lớn với số vốn khổng lồ như các công ty, tổng công ty nhà nước mới có thể thao túng thị trường. Cơ hội đã mở rộng. Ngày nay các doanh nghiệp nhỏ với số vốn dưới một tỷ cũng tham gia vào guồng quay sôi động của thị trường làm nhu cầu và sự lựa chọn đã đa dạng nay lại càng đa dạng thêm.
  Với 1 thị trường nhộn nhịp như vậy, các hàng hoá dồi dào phong phú để đáp ứng nhu cầu của ngưòi tiêu dùng. Một trong những hàng hoá thiết yếu rất quan trọng đối với xã hội đó chính là xăng dầu. Nếu một quốc gia được ví như cơ thể sống, các tuyến đường được ví như những mạch máu thì xăng dầu chính là nguồn huyết mạch chảy trong đó, vận hành sự sống cho tuyến đường. Có thể nói trong một chừng mực nào đó, không có xăng dầu, không có giao thông. Đối với những hàng hoá thiết yếu như vậy, trước đây nhà nước thực hành kinh doanh độc quyền. Nhưng trước trào lưu hội nhập chung của nền kinh tế, các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tham gia vào lĩnh vực kinh doanh xăng dầu ngày càng nhiều. Một trong số đó là Công ty TNHH xăng dầu Đình Vũ.
  Sau một thời gian thực tập tại công ty TNHH xăng dầu Đình Vũ, với sự hướng dẫn của các thầy cô giáo và sự giúp đỡ chỉ bảo của các anh chị trong công ty, đặc biệt là các anh chị trong phòng kế toán, em đã hoàn thành báo cáo thực tập tổng hợp về công ty.
  Báo cáo có 3 phần:
  Phần I: Tổng quan về công ty TNHH xăng dầu Đình Vũ
  Phần II: Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và công tác kế toán tại công ty TNHH xăng dầu Đình Vũ.
  Phần III: Một số nhận xét và góp ý chung đối với công ty TNHH xăng dầu Đình Vũ
  Do sự hạn chế về kiến thức, kinh nghiệm làm việc của em cũng như sự hạn chế về thời gian thực tập nên báo cáo không tránh khỏi nhiều sai sót. Kính mong các thầy cô giáo, các anh chị trong công ty và mọi người quan tâm xem xét giúp đỡ ý kiến để em có thể hoàn thành báo cáo tốt hơn. Em xin trân trọng cảm ơn!


  Xem Thêm: tổ chức bộ máy kế toán và công tác kế toán tại công ty TNHH xăng dầu Đình Vũ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu tổ chức bộ máy kế toán và công tác kế toán tại công ty TNHH xăng dầu Đình Vũ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status