Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  BÁO CÁO Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm


  MỤC LỤC
  Lời nói đầu. 1
  Phần I: Các vấn đề chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 3
  I. Đặc điểm tổ chức sản xuất của ngành sản xuất công nghiệp. 3
  II. Khái niệm chi phí sản xuất và cách phân loại chi phí sản xuất chủ yếu. 3
  1. Khái niệm chi phí sản xuất 3
  2. Các cách phân loại chi phí sản xuất chủ yếu. 4
  3. Ý nghĩa của công tác quản lý chi phí sản xuất trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. 6
  III. Giá thành sản phẩm, phân loại giá thành sản phẩm 7
  1. Khái niệm giá thành sản phẩm 7
  2. Phân loại giá thành sản phẩm 7
  IV. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất, đối tượng tính giá thành sản phẩm 9
  VI. Nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm : 10
  1. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 11
  1.1. Tài khoản kế toán chủ yếu sử dụng. 11
  1.2. Đánh giá sản phẩm đang chế tạo dở dang (DD) 16
  1.3. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm 17
  Chương II: Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tai công ty cổ phần sản xuất thương mại viglacera. 19
  I. Đặc điểm chung về công ty. 19
  1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 19
  2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý. 21
  3. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty. 23
  II. Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất tại Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Vigracera. 24
  1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán. 24
  2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 25
  2.1. Chứng từ sử dụng. 25
  2.2. Trình tự hạch toán. 27
  2.2.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 27
  2.2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp. 30
  2.2.3. Kế toán chi phí sản xuất chung. 33
  2.2.4. Kế toán thiệt hại trong sản xuất 36
  2.2.5. Kế toán tổng hợp. 37
  2.3.Sổ kế toán. 41
  3. Giá thành sản phẩm 49
  3.1. Kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ. 49
  3.2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm 49
  Phần III: Một số ý kiến hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Viglacera. 54
  I. Sự cần thiết và nguyên tắc hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty. 54
  1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 54
  2. Nguyên tắc hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 55
  3. Nhận xét chung về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty. 56
  3.1. Những ưu điểm trong công tác tổ chức quản lý kế toán tại công ty 57
  3.2. Những mặt hạn chế còn tồn tại trong công tác quản lý kế toán tại công ty 59
  II. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 60
  1. Xác định đối tượng tính giá thành và phương pháp tính giá thành sản phẩm thích hợp 60
  2. Hoàn thiện công tác hạch toán ban đầu. 61
  3. Về tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu và xây dựng định mức tiêu hao nguyên vật liệu phù hợp. 63
  4. Về bảng phân bổ tiền lương và BHXH 64
  5. Về trích trước tiền lương nghỉ phép. 64
  6. Về kế toán thiệt hại trong sản xuất 65
  7. Về kiểm tra đánh giá sản phẩm dở dang. 66
  Kết luận. 68

  MỤC LỤCLời nói đầu. 1
  Phần I:Các vấn đề chung về chi phí sản xuấtvà tính giá thành sản phẩm3
  I. Đặc điểm tổ chức sản xuất của ngành sản xuất công nghiệp. 3II. Khái niệm chi phí sản xuất và cách phân loại chi phí sản xuất chủ yếu.31. Khái niệm chi phí sản xuất32. Các cách phân loại chi phí sản xuất chủ yếu.43. Ý nghĩa của công tác quản lý chi phí sản xuất trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.6III. Giá thành sản phẩm, phân loại giá thành sản phẩm71. Khái niệm giá thành sản phẩm72. Phân loại giá thành sản phẩm7IV. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất, đối tượng tính giá thành sản phẩm9VI. Nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm :101. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất111.1. Tài khoản kế toán chủ yếu sử dụng. 111.2. Đánh giá sản phẩm đang chế tạo dở dang (DD)161.3. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm17Chương II: Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuấtvà tính giá thành sản phẩm tai công ty cổ phần sản xuất thương mại viglacera. 19
  I. Đặc điểm chung về công ty. 191. Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 192. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý. 213. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty. 23II. Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất tại Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Vigracera. 241. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán. 242. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm252.1. Chứng từ sử dụng. 252.2. Trình tự hạch toán. 272.2.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 272.2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp. 302.2.3. Kế toán chi phí sản xuất chung. 332.2.4. Kế toán thiệt hại trong sản xuất362.2.5. Kế toán tổng hợp. 372.3.Sổ kế toán. 413. Giá thành sản phẩm493.1. Kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ. 493.2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm49Phần III: Một số ý kiến hoàn thiện công tác kế toántập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩmtại Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Viglacera. 54
  I. Sự cần thiết và nguyên tắc hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty. 541. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm542. Nguyên tắc hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm553. Nhận xét chung về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty. 563.1. Những ưu điểm trong công tác tổ chức quản lý kế toán tại công ty573.2. Những mặt hạn chế còn tồn tại trong công tác quản lý kế toán tại công ty59II. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm601. Xác định đối tượng tính giá thành và phương pháp tính giá thành sản phẩm thích hợp602. Hoàn thiện công tác hạch toán ban đầu. 613. Về tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu và xây dựng định mức tiêu hao nguyên vật liệu phù hợp. 634. Về bảng phân bổ tiền lương và BHXH645. Về trích trước tiền lương nghỉ phép. 646. Về kế toán thiệt hại trong sản xuất657. Về kiểm tra đánh giá sản phẩm dở dang. 66Kết luận. 68


  Xem Thêm: Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status