Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  BÁO CÁO Tình hình thực tế tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH Đường Quảng

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tình hình thực tế tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH Đường Quảng


  MỤC LỤC


  BẢNG DANH MỤC VIẾT TẮT
  LỜI MỞ ĐẦU
  PHẦN I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH ĐƯỜNG QUẢNG. 1
  1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 1
  2. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất của công ty. 2
  3. Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh và tổ chức bộ máy kinh doanh. 3
  4. Tình hình kết quả HĐSXKD của công ty trong những năm gần đây. 4
  PHẦN II: TÌNH HÌNH THỰC TẾ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH ĐƯỜNG QUẢNG 5
  1. Tổ chức bộ máy kế toán của công ty. 5
  2. Các chính sách KT hiện đang áp dụng tại công ty. 5
  3. Tổ chức công tác kế toán và phương pháp kế toán các phần hành kế toán. 6
  3.1. Kế toán vốn bằng tiền tại công ty. 6
  3.1.1. Kế toán tiền mặt. 6
  3.1.2. Kế toán tiền gửi ngân hàng. 7
  3.2. Kế toán nguyên vật liệu – công cụ dụng cụ. 7
  3.2.1. Phân loại NVL–CCDC. 8
  3.2.2. Phương pháp hạch toán. 8
  3.2.3. Phương pháp tính giá NVL-CCDC xuất kho. 9
  3.3. Kế toán TSCĐ tại công ty. 9
  3.3.1. Phân loại TSCĐ. 9
  3.3.2. Phương pháp hạch toán TSCĐ. 10
  3.4. Kế toán tiền lương tại công ty. 12
  3.5. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 14
  3.5.1. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí. 14
  3.5.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất. 14
  3.5.3. Kế toán tính giá thành sản phẩm. 16
  PHẦN III: THU HOẠCH VÀ NHẬN XÉT. 17
  1. Thu hoạch. 17
  2. Một số nhận xét về công tác kế toán tại công ty. 17


  2.1. Ưu điểm. 17
  2.2. Hạn chế. 18
  2.3. Một số đề xuất nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán tại công ty. 18
  KẾT LUẬN
  PHỤ LỤC
  NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP
  NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ HƯỚNG DẪN THỰC TẬP  BẢNG DANH MỤC VIẾT TẮT
  DN Doanh nghiệp
  XD Xây dựng
  NVL – CCDC Nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ
  SXSP Sản xuất sản phẩm
  SXKD Sản xuất kinh doanh
  SXXD Sản xuất xây dựng
  SP Sản phẩm
  SX Sản xuất
  HĐSXKD Hoạt động sản xuất kinh doanh
  XDCB Xây dựng cơ bản
  KT Kế Toán
  TK Tài khoản
  P/S Phát sinh
  LĐ Lao động
  NKC Nhật ký chung
  CNV Công nhân viên
  NC Nhân công
  SXC Sản xuất chung


  LỜI MỞ ĐẦU


  Trước sự đổi mới cơ chế quản lý kinh tế nhằm đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế thị trường và nền kinh tế mở để thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiên đại hóa thì các DN đã có sự biến chuyển, đổi mới phương thức SXKD, phương thức quản lý, không ngừng phát triển và khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của mình trong nền kinh tế quốc dân. Điều đó đã buộc các DN (đặc biệt là các DNXD) phải tìm ra con đường đúng đắn và phương án SXKD tối ưu nhất để có thể đứng vững trong nền kinh tế thị trường.
  Hiện nay, hệ thống kế toán đã có những bước đổi mới và tiến bộ về chất lượng để phù hợp với sự phát triển của đất nước. Qua quá trình hình thành cơ chế quản lý kế toán đã khẳng định vai trò của mình trong công tác quản lý tài chính và luôn là công cụ quan trọng trong việc thu thập và xử lý thông tin của DN.
  Trong suốt thời gian thực tập tại công ty TNHH Đường Quảng, em đã nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán trong việc quản lý DN. Với sự giúp đỡ nhiệt tình của ban lãnh đạo DN, đặc biệt là các cán bộ CNV trong phòng kế toán tại công ty đã giúp đỡ em hoàn thành tốt bài báo cáo thực tập này.
  Kết cấu nội dung bài báo cáo thực tập gồm 3 phần chính sau:
  Phần I: Khái quát chung về công ty TNHH Đường Quảng.
  Phần II: Tình hình thực tế tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH Đường Quảng.
  Phần III: Thu hoạch và nhận xét.
  Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn GS.TS.LƯƠNG TRỌNG YÊM và cô LÝ THU HÀ (Trưởng phòng KT tại công ty) cùng toàn thể cán bộ CNV tại công ty đã nhiệt tình giúp đỡ em trong quá trình tìm hiểu và thu thập các thông tin cũng như các nghiệp vụ kế toán áp dụng.
  Mặc dù, đã cố gắng rất nhiều nhưng do trình độ còn hạn chế và thời gian ngắn nên em không thể tránh khỏi những thiếu sót trong quá trình trình bày. Vì vậy, em rất mong được sự đóng góp ý kiến của các Thầy Cô giáo để bài báo cáo thực tập của em được hoàn thiện hơn.
  Em xin chân thành cảm ơn!
  PHẦN I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH ĐƯỜNG QUẢNG


  1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty.
  Tên công ty: Công ty TNHH Đường Quảng.
  Trụ sở chính: Huyện Lương Sơn - Tỉnh Hòa Bình.
  Số điện thoại: 02183853852.
  Số tài khoản: 711A001181 tại Ngân Hàng Công Thương Tỉnh Hòa Bình.
  Giấy phép thành lập: QĐ442/BXD-TCLĐ.
  Giấy phép kinh doanh: 2502000154.
  Vốn điều lệ: 6 000 000 000đ.
  Mã số thuế: 5400212311.
  Công ty TNHH Đường Quảng nằm trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Tiền thân của công ty là một công trường xây dựng, để phù hợp điều kiện phát triển kinh tế xã hội thì đến tháng 10 năm 2000 công ty chính thức được thành lập và được bộ xây dựng quyết định cấp giấy phép cho công ty chính thức đi vào hoạt động.
  Công ty TNHH Đường Quảng hoạt động theo luật DN, là một pháp nhân kinh doanh theo qui định của pháp luật Việt Nam: Có con dấu riêng, độc lập về tài sản, có tài khoản tại ngân hàng, có cơ cấu tổ chức bộ máy chặt chẽ. Tự chịu trách nhiệm đối với các điều khoản và các vấn đề tài chính, kinh doanh, XD của mình.
  Trải qua 12 năm XD và trưởng thành, công ty đã được các bạn hàng ở trong và ngoài tỉnh biết đến và tin cậy. Hàng năm, công ty hoàn thành một khối lượng công việc tương đối lớn đạt chất lượng tốt đã góp phần vào sự phát triển của đất nước nói chung và nghành XD nói riêng.
  ã Ngành nghề kinh doanh của công ty.
  XD các công trình giao thông, công trình thủy lợi, các công trình công nghiệp dân dụng và các công trình khác như: trường học, bệnh viện
  San lấp mặt bằng, thi công nền móng công trình, phá đá, nổ mìn trên cạn và dưới nước.
  XD hệ thống cơ sở hạ tầng cụm dân cư, lắp đặt các hệ thống công trình như hệ thống điện nước, cầu thang máy, điều hòa
  Mua bán vật tư XD, thiết bị máy móc giao thông.
  Sửa chữa thiết bị thi công, tư vấn, khảo sát, thiết kế công trình.
  2. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất của công ty.
  Quá trình được thực hiện trên cơ sở các hợp đồng đã ký với các đơn vị chủ thầu. Sản phẩm XD là những công trình, hạng mục công trình có kiến trúc quy mô lớn, kết cấu phức tạp, thời gian thi công dài và phải tuân thủ theo các quy phạm. Sản phẩm có giá trị lớn và đặc biệt là không di chuyển được, khối lượng thi công hầu hết đều tiến hành ở ngoài trời. Vì vậy, máy móc thiết bị phải di chuyển theo địa điểm SXSP. Do vậy, sau khi hoàn thiện công trình sẽ được nghiệm thu ngay, bàn giao và đưa vào sử dụng. Các sản phẩm của công ty không trực tiếp trao đổi trên thị trường như sản phẩm hàng hóa khác. Sản phẩm được giao cho các đơn vị cơ sở, các đội, các tổ thi công với hình thức khoán trọn gói.


  Xem Thêm: Tình hình thực tế tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH Đường Quảng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tình hình thực tế tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH Đường Quảng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status